Церковный календарь
Новости


2019-01-22 / russportal
Слово (3-е) преп. Макарія Египетскаго (1904)
2019-01-22 / russportal
Слово (2-е) преп. Макарія Египетскаго (1904)
2019-01-22 / russportal
Свщмч. Кипріанъ Карѳагенскій. Книга 1-я противъ іудеевъ (1879)
2019-01-22 / russportal
Свщмч. Кипріанъ Карѳагенскій. Книга о суетѣ идоловъ (1879)
2019-01-21 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Недѣля 7-ая по Пасхѣ (одно слово) (1985)
2019-01-21 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Недѣля 6-ая по Пасхѣ (два слова) (1985)
2019-01-21 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Слово къ жившимъ вмѣстѣ съ дѣвами (1898)
2019-01-21 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. "Къ Стагирію подвижнику". Слово 3-е (1898)
2019-01-20 / russportal
Свт. Кириллъ Александрійскій. О Святой и Животворящей Троицѣ (1847)
2019-01-20 / russportal
Блаж. Августинъ. Слово въ день св. Іоанна Крестителя (1840)
2019-01-19 / russportal
Блаж. Іеронимъ. О дѣйствіи крещенія и признакахъ христіанина (1821)
2019-01-19 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Слово о Крещеніи Спасителя (1841)
2019-01-18 / russportal
Свт. Григорій Палама. Бесѣда въ день Богоявленія (1984)
2019-01-18 / russportal
Свт. Григорій Палама. Бесѣда въ навечеріе Богоявленія (1984)
2019-01-18 / russportal
Евсевій Памфилъ. "Четыре книги о жизни блаж. царя Константина". Книга 4-я (1849)
2019-01-18 / russportal
Евсевій Памфилъ. "Четыре книги о жизни блаж. царя Константина". Книга 3-я (1849)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 23 января 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 21.
Церковно-богослужебныя книги

ПСАЛТИРЬ СЪ ВОЗСЛѢДОВАНІЕМЪ (СЛѢДОВАННАЯ ПСАЛТИРЬ).
[Изданіе 31-е. М., 1874].

ДАВИДА ПРОРОКА И ЦАРЯ ПѢСНЬ.

КАѲИСМА ПЯТАЯ.

Псало́мъ Дави́ду, не надпи́санъ у евре́й, 32.

1 Ра́дуйтеся, пра́ведніи, о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́. 2 Исповѣ́дайтеся Го́сподеви въ гу́слехъ, во псалти́ри десятостру́ннѣмъ по́йте Ему́. 3 Воспо́йте Ему́ пѣ́снь но́ву, до́брѣ по́йте Ему́ со восклица́ніемъ. 4 Яко пра́во сло́во Госпо́дне и вся́ дѣла́ Его́ въ вѣ́рѣ. 5 Лю́битъ ми́лостыню и су́дъ Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́. 6 Сло́вомъ Госпо́днимъ небеса́ утверди́шася и Ду́хомъ у́стъ Его́ вся́ си́ла и́хъ. 7 Собира́яй, я́ко мѣ́хъ, во́ды морскíя, полага́яй въ сокро́вищихъ бе́здны. 8 Да убои́тся Го́спода вся́ земля́, отъ Него́же да подви́жутся вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй. 9 Яко То́й рече́, и бы́ша, То́й повелѣ́, и созда́шася. 10 Госпо́дь разоря́етъ совѣ́ты язы́ковъ, отмета́етъ же мы́сли люде́й, и отмета́етъ совѣ́ты князе́й. 11 Совѣ́тъ же Госпо́день во вѣ́къ пребыва́етъ, помышле́нія се́рдца Его́ въ ро́дъ и ро́дъ. 12 Блаже́нъ язы́къ, ему́же е́сть Госпо́дь Бо́гъ его́, лю́діе, я́же избра́ въ наслѣ́діе Себѣ́. 13 Съ небесе́ призрѣ́ Госпо́дь, ви́дѣ вся́ сы́ны человѣ́ческія. 14 Отъ гото́ваго жили́ща Своего́ призрѣ́ на вся́ живу́щія на земли́. 15 Созда́вый на еди́нѣ сердца́ и́хъ, разумѣва́яй на вся́ дѣла́ и́хъ. 16 Не спаса́ется ца́рь мно́гою си́лою, и исполи́нъ не спасе́тся мно́жествомъ крѣ́пости своея́. 17 Ло́жь ко́нь во спасе́ніе, во мно́жествѣ же си́лы своея́ не спасе́тся. 18 Се́, о́чи Госпо́дни на боя́щіяся Его́, упова́ющія на ми́лость Его́. 19 Изба́вити отъ сме́рти ду́ши и́хъ и препита́ти я́ въ гла́дъ. 20 Душа́ же на́ша ча́етъ Го́спода, я́ко Помо́щникъ и Защи́титель на́шъ е́сть. 21 Яко о Не́мъ возвесели́тся се́рдце на́ше и во и́мя свято́е Его́ упова́хомъ. 22 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на на́съ, я́коже упова́хомъ на Тя́.

Псало́мъ Дави́ду, внегда́ измѣни́ лице́ свое́ предъ Авимеле́хомъ, и отпусти́ его́, и отъи́де, 33.

2 Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во устѣ́хъ мои́хъ. 3 О Го́сподѣ похва́лится душа́ моя́, да услы́шатъ кро́тцыи и возвеселя́тся. 4 Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́мъ и́мя Его́ вку́пѣ. 5 Взыска́хъ Го́спода, и услы́ша мя́, и отъ всѣ́хъ скорбе́й мои́хъ изба́ви мя́. 6 Приступи́те къ Нему́ и просвѣти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. 7 Се́й ни́щій воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и отъ всѣ́хъ скорбе́й его́ спасе́ и́. 8 Ополчи́тся а́нгелъ Госпо́день о́крестъ боя́щихся Его́ и изба́витъ и́хъ. 9 Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́гъ Госпо́дь; блаже́нъ му́жъ, и́же упова́етъ На́нь. 10 Бо́йтеся Го́спода, вси́ святíи Его́, я́ко нѣ́сть лише́нія боя́щимся Его́. 11 Бога́тіи обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющіи же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. 12 Пріиди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ ва́съ. 13 Кто́ есть человѣ́къ, хотя́й живо́тъ, любя́й дни́ ви́дѣти бла́ги? 14 Удержи́ язы́къ тво́й отъ зла́ и устнѣ́ твои́, е́же не глаго́лати льсти́. 15 Уклони́ся отъ зла́ и сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. 16 Очи Госпо́дни на пра́ведныя и у́ши Его́ въ моли́тву и́хъ. 17 Лице́ же Госпо́дне на творя́щія зла́я, е́же потреби́ти отъ земли́ па́мять и́хъ. 18 Воззва́ша пра́ведніи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ, и отъ всѣ́хъ скорбе́й и́хъ изба́ви и́хъ. 19 Бли́зъ Госпо́дь сокруше́нныхъ се́рдцемъ и смире́нныя ду́хомъ спасе́тъ. 20 Мно́ги ско́рби пра́веднымъ, и отъ всѣ́хъ и́хъ изба́витъ я́ Госпо́дь. 21 Храни́тъ Госпо́дь вся́ ко́сти и́хъ, ни еди́на отъ ни́хъ сокруши́тся. 22 Сме́рть грѣ́шниковъ люта́, и ненави́дящіи пра́веднаго прегрѣша́тъ. 23 Изба́витъ Госпо́дь ду́ши ра́бъ Свои́хъ, и не прегрѣша́тъ вси́ упова́ющіи на Него́.

Сла́ва:

Псало́мъ Дави́ду, 34.

1 Суди́, Го́споди, оби́дящія мя́, побори́ борю́щія мя́. 2 Пріими́ ору́жіе и щи́тъ, и воста́ни въ по́мощь мою́. 3 Изсу́ни ме́чь, и заключи́ сопроти́въ гоня́щихъ мя́. Рцы́ души́ мое́й: спасе́ніе твое́ е́смь Азъ. 4 Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущіи ду́шу мою́, да возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся мы́слящіи ми́ зла́я. 5 Да бу́дутъ, я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, и а́нгелъ Госпо́день оскорбля́я и́хъ. 6 Да бу́детъ пу́ть и́хъ тма́ и по́лзокъ, и а́нгелъ Госпо́день погоня́яй и́хъ. 7 Яко ту́не скры́ша ми́ па́губу сѣ́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ мое́й. 8 Да пріи́детъ ему́ сѣ́ть, ю́же не вѣ́сть, и лови́тва, ю́же скры́, да обы́метъ и́, и въ сѣ́ть да впаде́тъ въ ню́. 9 Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́сподѣ, возвесели́тся о спасе́ніи Его́. 10 Вся́ ко́сти моя́ реку́тъ: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бенъ Тебѣ́? Избавля́яй ни́ща изъ руки́ крѣ́пльшихъ его́, и ни́ща и убо́га отъ расхища́ющихъ его́. 11 Воста́вше на мя́ свидѣ́теле непра́ведніи, я́же не вѣ́дяхъ, вопроша́ху мя́. 12 Возда́ша ми́ лука́вая возъ блага́я, и безча́діе души́ мое́й. 13 Азъ же, внегда́ они́ стужа́ху ми́, облача́хся во вре́тище и смиря́хъ посто́мъ ду́шу мою́, и моли́тва моя́ въ нѣ́дро мое́ возврати́тся. 14 Яко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́хъ, я́ко пла́чя и сѣ́туя, та́ко смиря́хся. 15 И на мя́ возвесели́шася и собра́шася, собра́шася на мя́ ра́ны, и не позна́хъ, раздѣли́шася, и не умили́шася. 16 Искуси́ша мя́, подражни́ша мя́ подражне́ніемъ, поскрежета́ша на мя́ зубы́ свои́ми. 17 Го́споди, когда́ у́зриши? Устро́й ду́шу мою́ отъ злодѣ́йства и́хъ, отъ ле́въ единоро́дную мою́. 18 Исповѣ́мся Тебѣ́ въ це́ркви мно́зѣ, въ лю́дехъ тя́жцѣхъ восхвалю́ Тя́. 19 Да не возра́дуются о мнѣ́ вражду́ющіи ми́ непра́ведно, ненави́дящіи мя́ ту́не и помиза́ющіи очи́ма. 20 Яко мнѣ́ у́бо ми́рная глаго́лаху и на гнѣ́въ ле́сти помышля́ху. 21 Разшири́ша на мя́ уста́ своя́, рѣ́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́дѣша о́чи на́ши! 22 Ви́дѣлъ еси́, Го́споди, да не премолчи́ши, Го́споди, не отступи́ отъ мене́. 23 Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ моему́, Бо́же мо́й и Го́споди мо́й, на прю́ мою́. 24 Суди́ ми, Го́споди, по пра́вдѣ Твое́й, Го́споди Бо́же мо́й, и да не возра́дуются о мнѣ́. 25 Да не реку́тъ въ сердца́хъ свои́хъ: бла́гоже, бла́гоже души́ на́шей! Ниже́ да реку́тъ: пожро́хомъ его́! 26 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пѣ ра́дующіися зло́мъ мои́мъ, да облеку́тся въ сту́дъ и сра́мъ велерѣ́чующіи на мя́. 27 Да возра́дуются и возвеселя́тся хотя́щіи пра́вды моея́, и да реку́тъ вы́ну, — да возвели́чится Госпо́дь! — хотя́щіи ми́ра рабу́ его́. 28 И язы́къ мо́й поучи́тся пра́вдѣ Твое́й, ве́сь де́нь хвалѣ́ Твое́й.

Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, 35.

2 Глаго́летъ пребеззако́нный согрѣша́ти въ себѣ́: нѣ́сть стра́ха Бо́жія предъ очи́ма его́: 3 Яко ульсти́ предъ ни́мъ обрѣсти́ беззако́ніе свое́ и возненави́дѣти. 4 Глаго́лы у́стъ его́ — беззако́ніе и ле́сть: не восхотѣ́ разумѣ́ти е́же ублажи́ти. 5 Беззако́ніе помы́сли на ло́жи свое́мъ, предста́ вся́кому пути́ небла́гу, о зло́бѣ же не негодова́. 6 Го́споди, на небеси́ ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ до о́блакъ. 7 Пра́вда твоя́, я́ко го́ры Бо́жія, судбы́ Твоя́ — бе́здна мно́га. Человѣ́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди. 8 Яко умно́жилъ еси́ ми́лость Твою́, Бо́же, сы́нове же человѣ́честіи въ кро́вѣ крилу́ Твое́ю надѣ́ятися и́мутъ. 9 Упію́тся отъ ту́ка до́му Твоего́, и пото́комъ сла́дости Твоея́ напои́ши я́. 10 Яко у Тебе́ исто́чникъ живота́, во свѣ́тѣ Твое́мъ у́зримъ свѣ́тъ. 11 Проба́ви ми́лость Твою́ вѣ́дущимъ Тя́ и пра́вду Твою́ пра́вымъ се́рдцемъ. 12 Да не пріи́детъ мнѣ́ нога́ горды́ни и рука́ грѣ́шнича да не подви́житъ мене́. 13 Та́мо падо́ша вси́ дѣ́лающіи беззако́ніе, изринове́ни бы́ша и не возмо́гутъ ста́ти.

Сла́ва:

Псало́мъ Дави́ду, 36.

1 Не ревну́й лука́внующимъ, ниже́ зави́ди творя́щимъ беззако́ніе. 2 Зане́, я́ко трава́, ско́ро и́зсшутъ, и, я́ко зе́ліе зла́ка, ско́ро отпаду́тъ. 3 Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню, и насели́ зе́млю, и упасе́шися въ бога́тствѣ ея́. 4 Наслади́ся Го́сподеви, и да́стъ ти́ проше́нія се́рдца твоего́. 5 Откры́й ко Го́споду пу́ть тво́й и упова́й на Него́, и То́й сотвори́тъ. 6 И изведе́тъ, я́ко свѣ́тъ, пра́вду твою́ и судьбу́ твою́, я́ко полу́дне. 7 Повини́ся Го́сподеви и умоли́ Его́. Не ревну́й спѣ́ющему въ пути́ свое́мъ, человѣ́ку, творя́щему законопреступле́ніе. 8 Преста́ни отъ гнѣ́ва и оста́ви я́рость, не ревну́й, е́же лука́вновати. 9 Зане́ лука́внующіи потребя́тся, терпя́щіи же Го́спода, тíи наслѣ́дятъ зе́млю. 10 И еще́ ма́ло, и не бу́детъ грѣ́шника, и взы́щеши мѣ́сто его́ и не обря́щеши. 11 Кро́тцыи же наслѣ́дятъ зе́млю и насладя́тся о мно́жествѣ ми́ра. 12 Назира́етъ грѣ́шный пра́веднаго и поскреже́щетъ на́нь зубы́ свои́ми. 13 Госпо́дь же посмѣе́тся ему́, зане́ прозира́етъ, я́ко пріи́детъ де́нь его́. 14 Ме́чь извлеко́ша грѣ́шницы, напряго́ша лу́къ сво́й, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцемъ. 15 Ме́чь и́хъ да вни́детъ въ сердца́ и́хъ, и лу́цы и́хъ да сокруша́тся. 16 Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́тства грѣ́шныхъ мно́га. 17 Зане́ мы́шцы грѣ́шныхъ сокруша́тся, утвержда́етъ же пра́ведныя Госпо́дь. 18 Вѣ́сть Госпо́дь пути́ непоро́чныхъ, и достоя́ніе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ. 19 Не постыдя́тся во вре́мя лю́тое, и во дне́хъ гла́да насы́тятся, я́ко грѣ́шницы поги́бнутъ. 20 Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися и́мъ и вознести́ся, изчеза́юще, я́ко ды́мъ изчезо́ша. 21 Зае́млетъ грѣ́шный и не возврати́тъ, пра́ведный же ще́дритъ и дае́тъ. 22 Яко благословя́щіи его́ наслѣ́дятъ зе́млю, клену́щіи же его́ потребя́тся. 23 Отъ Го́спода стопы́ человѣ́ку исправля́ются, и пути́ его́ восхо́щетъ зѣло́. 24 Егда́ паде́тъ, не разбіе́тся, я́ко Госпо́дь подкрѣпля́етъ ру́ку его́. 25 Юнѣ́йшій бы́хъ, и́бо состарѣ́хся, и не ви́дѣхъ пра́ведника оста́влена, ниже́ сѣ́мене его́ прося́ща хлѣ́бы. 26 Ве́сь де́нь ми́луетъ и взаи́мъ дае́тъ пра́ведный, и сѣ́мя его́ во благослове́ніе бу́детъ. 27 Уклони́ся отъ зла́ и сотвори́ благо, и всели́ся въ вѣ́къ вѣ́ка. 28 Яко Госпо́дь лю́битъ су́дъ и не оста́витъ преподо́бныхъ Свои́хъ, во вѣ́къ сохраня́тся. Беззако́нницы же изжену́тся, и сѣ́мя нечести́выхъ потреби́тся. 29 Пра́ведницы же наслѣ́дятъ зе́млю и вселя́тся въ вѣ́къ вѣ́ка на не́й. 30 Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ. 31 Зако́нъ Бо́га его́ се́рдцѣ его́ и не за́пнутся стопы́ его́. 32 Сматря́етъ грѣ́шный пра́веднаго и и́щетъ е́же умертви́ти его́, 33 Госпо́дь же не оста́витъ его́ въ руку́ его́, ниже́ осу́дитъ его́, егда́ су́дитъ ему́. 34 Потерпи́ Го́спода и сохрани́ пу́ть Его́, и вознесе́тъ тя́, е́же наслѣ́дити зе́млю, внегда́ потребля́тися грѣ́шникомъ, у́зриши. 35 Ви́дѣхъ нечести́ваго, превознося́щася и вы́сящася, я́ко ке́дры Лива́нскія. 36 И ми́мо идо́хъ, и се́ не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́. 37 Храни́ незло́біе и ви́ждь правоту́, я́ко е́сть оста́нокъ человѣ́ку ми́рну. 38 Беззако́нницы же потребя́тся вку́пѣ, оста́нцы же нечести́выхъ потребя́тся. 39 Спасе́ніе же пра́ведныхъ отъ Го́спода, и Защи́титель и́хъ е́сть во вре́мя ско́рби. 40 И помо́жетъ и́мъ Госпо́дь, и изба́витъ и́хъ, и и́зметъ и́хъ отъ грѣ́шникъ, и спасе́тъ и́хъ, я́ко упова́ша на Него́.

Сла́ва:

Источникъ: Псалти́рь [съ взслѣ́дованіемъ]. — Тисне́ніе 31-е. — М.: въ Сѵнода́льной тѵпогра́фіи, 1874. — Л. 12 об. – 15. [2-я паг.].

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.