Церковный календарь
Новости


2019-05-23 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 146-й (1899)
2019-05-23 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 145-й (1899)
2019-05-23 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 11-я (1986)
2019-05-23 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 10-я (1986)
2019-05-22 / russportal
Минея Дополнительная (СПб., 1909)
2019-05-22 / russportal
Служба преп. Ѳеодосію, Тотемскому чудотворцу (1909)
2019-05-20 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 9-я (1986)
2019-05-20 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 8-я (1986)
2019-05-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). О путешествіи въ Космосѣ (1995)
2019-05-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Письмо студенту въ Россіи (1995)
2019-05-19 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 7-я (1986)
2019-05-19 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 6-я (1986)
2019-05-19 / russportal
Печерская Минея. Богородичны воскресны осми гласовъ (1855)
2019-05-19 / russportal
Печерская Минея. Служба обща преподобному единому (1855)
2019-05-18 / russportal
Печерская Минея. Служба собору препод. Дальнихъ пещеръ (1855)
2019-05-18 / russportal
Печерская Минея. Служба преп. Кукшѣ и Пимину Постнику (1855)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 23 мая 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ ПЯТОКЪ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА.

ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ВЕЧЕРА,
Во свѣти́льничномъ обы́чное стихосло́віе. На Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры подо́бны тріо́ди, Іо́сифа, гла́съ 2. Подо́бенъ: Просвѣти́теля на́шего.

Омраче́на мя́ пре́лестьми борца́, Христе́ мо́й, просвѣти́, омрачи́вый на Крестѣ́ ви́сяй со́лнце иногда́, и просвѣти́вый вѣ́рнымъ свѣ́тъ и́стинный оставле́нія я́вѣ, я́ко да ходя́й во свѣ́тѣ Твои́хъ повелѣ́ній, дости́гну чи́стѣ Воскресе́нія Твоего́ зарю́ спаси́тельную.

Подо́бенъ:

Якоже виногра́дъ на Дре́вѣ, Спа́се, ви́ся, вино́мъ напои́лъ еси́ нетлѣ́нія, Христе́, концы́. Тѣ́мже вопію́: пія́нствомъ мя́ грѣхо́внымъ лю́тѣ омрача́ема при́сно, сла́достію умиле́нія и́стиннаго напои́въ, пости́тися мя́ ны́нѣ отъ сласте́й укрѣпи́, Спа́се, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ.

Инъ подо́бенъ, ки́ръ Ѳео́дора, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: О, вели́каго та́инства!

О, Креста́ Твоего́ си́лы! Се́й процвѣте́ Це́ркви воздержа́ніе, во Еде́мѣ иногда́ Ада́мово невоздержа́ніе изъ ко́рене исто́ргъ: сме́рть у́бо о́ное принесе́ человѣ́комъ, но се́й нетлѣ́нно источа́етъ безсме́ртіе мíру, я́коже изъ исто́чника ина́го ра́йскаго, излія́ніемъ Твоея́ живото́чныя кро́ве, вку́пѣ же и воды́, отону́дуже вся́ оживотвори́шася. Имже на́мъ по́стную пи́щу услади́, Бо́же Изра́илевъ, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

И въ мине́и 3. Сла́ва, и ны́нѣ, крестобогоро́диченъ.


Проки́менъ, псало́мъ 15-й, гла́съ 4: Благословлю́ Го́спода,* вразуми́вшаго мя́. Сти́хъ: Сохрани́ мя́, Го́споди, я́ко на Тя́ упова́хъ.

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 2.]

Сія́ кни́га бытія́ небесе́ и земли́, егда́ бы́сть, въ о́ньже де́нь сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ не́бо и зе́млю, и вся́кій зла́къ се́льный, пре́жде да́же бы́ти на земли́, и вся́кую траву́ се́льную, пре́жде да́же прозя́бнути. Не бо одожди́ Госпо́дь Бо́гъ на зе́млю и человѣ́къ не бя́ше дѣ́лати ю́, исто́чникъ же исхожда́ше изъ земли́ и напая́ше все́ лице́ земли́. И созда́ Бо́гъ человѣ́ка, пе́рсть (взе́мъ) отъ земли́ и вду́ну въ лице́ его́ дыха́ніе жи́зни, и бы́сть человѣ́къ въ ду́шу жи́ву. И насади́ Госпо́дь Бо́гъ ра́й во Еде́мѣ на восто́цѣхъ и введе́ та́мо человѣ́ка, его́же созда́. И прозябе́ Бо́гъ еще́ отъ земли́ вся́кое дре́во кра́сное въ видѣ́ніе и до́брое въ снѣ́дь, и дре́во жи́зни посредѣ́ рая́ и дре́во е́же вѣ́дѣти разумѣ́тельное до́браго и лука́ваго. Рѣка́ же исхо́дитъ изъ Еде́ма напая́ти ра́й, отту́ду разлуча́ется въ четы́ри нача́ла. Имя еди́ной Фисо́нъ: сія́ окружа́ющая всю́ зе́млю Евила́тскую; та́мо у́бо е́сть зла́то, зла́то же о́ныя земли́ до́брое; и та́мо е́сть а́нѳраксъ и ка́мень зеле́ный. И и́мя рѣцѣ́ второ́й Гео́нъ: сія́ окружа́ющая всю́ зе́млю Еѳіо́пскую. И рѣка́ тре́тія — Ти́гръ: сія́ проходя́щая пря́мо Ассирíомъ. Рѣка́ же четве́ртая — Евфра́тъ. И взя́ Госпо́дь Бо́гъ человѣ́ка, его́же созда́, и введе́ его́ въ ра́й сла́дости, дѣ́лати его́ и храни́ти. И заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ Ада́му, глаго́ля: отъ вся́каго дре́ва, е́же въ раи́, снѣ́дію снѣ́си, отъ дре́ва же, е́же разумѣ́ти до́брое и лука́вое, не снѣ́сте отъ него́, а въ о́ньже а́ще де́нь снѣ́сте отъ него́, сме́ртію у́мрете. И рече́ Госпо́дь Бо́гъ: не добро́ бы́ти человѣ́ку еди́ному, сотвори́мъ ему́ помо́щника по нему́. И созда́ Бо́гъ еще́ отъ земли́ вся́ звѣ́ри се́льныя и вся́ пти́цы небе́сныя, и приведе́ я́ ко Ада́му, ви́дѣти, что́ нарече́тъ я́, и вся́ко е́же а́ще нарече́ Ада́мъ ду́шу жи́ву, сіе́ и́мя ему́.

Проки́менъ 2-й, псало́мъ 16-й, гла́съ 4: Сохрани́ мя́, Го́споди,* я́ко зѣ́ницу о́ка. Сти́хъ: Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 3.]

Сы́не, мои́хъ зако́новъ не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́етъ твое́ се́рдце; долготу́ бо житія́, и лѣ́та жи́зни, и ми́ръ приложа́тъ тебѣ́. Ми́лостыни и вѣ́ра да не оскудѣва́ютъ тебѣ́; обложи́ же я́ на твое́й вы́и и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца твоего́ и обря́щеши благода́ть. И промышля́й до́брая предъ Го́сподемъ (Бо́гомъ) и человѣ́ки. Бу́ди упова́я всѣ́мъ се́рдцемъ на Бо́га, о твое́й же прему́дрости не возноси́ся. Во всѣ́хъ путе́хъ твои́хъ познава́й ю́, да исправля́етъ пути́ твоя́. Не бу́ди му́дръ о себѣ́, бо́йся же Бо́га и уклоня́йся отъ вся́каго зла́. Тогда́ исцѣле́ніе бу́детъ тѣ́лу твоему́ и уврачева́ніе косте́мъ твои́мъ. Чти́ Го́спода отъ пра́ведныхъ твои́хъ трудо́въ и нача́тки дава́й Ему́ отъ твои́хъ плодо́въ пра́вды, да испо́лнятся жи́тницы твоя́ мно́жествомъ пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ютъ. Сы́не, не пренебрега́й наказа́нія Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й, отъ Него́ облича́емый. Его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, біе́тъ же вся́каго сы́на, его́же пріе́млетъ. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища; честнѣ́йша же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, не сопротивля́ется ей ничто́же лука́во; благозна́тна е́сть всѣ́мъ приближа́ющимся е́й, вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ е́сть, долгота́ бо житія́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ устъ ея́ исхо́дитъ пра́вда; зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Путіе́ ея́ — путіе́ добри́, и вся́ стези́ ея́ ми́рны. Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щимся ея́ и воскланя́ющимся на ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.

На стихо́внѣ самогла́сенъ дне́, два́жды, гла́съ 4:

Жела́юще Боже́ственныя Па́схи причасти́тися, не отъ Еги́пта, но изъ Сіо́на гряду́щія, грѣхо́вный ква́съ оты́мемъ покая́ніемъ, препоя́шимъ чре́сла на́ша умерщвле́ніемъ сласте́й, украси́мъ но́ги сапогми́, возбрани́тельными отъ вся́каго дѣ́ла лука́ваго, и утверди́мся па́лицею вѣ́ры, не ревну́имъ враго́мъ Влады́чняго Креста́, боготворя́ще чре́во, но послѣ́дуимъ посто́мъ, на діа́вола побѣ́ду на́мъ показа́вшему, Спа́су ду́шъ на́шихъ.

Му́чениченъ: Прославля́емый въ па́мятехъ святы́хъ Твои́хъ, Христе́ Бо́же, отъ ни́хъ умоля́емь, низпосли́ на́мъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, крестобогоро́диченъ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Яко до́бля.

На Крестѣ́ Тя́ я́ко узрѣ́ пригвожде́на, Го́споди, Агница и Ма́ти Твоя́ дивля́шеся, и — что́ видѣ́ніе, — глаго́лаше, — Сы́не возжелѣ́нне? Сія́ Ти́ невѣ́рный собо́ръ воздае́тъ беззако́нный, мно́гихъ Твои́хъ чуде́съ наслади́выйся, но сла́ва неизрече́нному схожде́нію Твоему́, Влады́ко.

И про́чее послѣ́дованіе, по обы́чаю.
ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ, НА ПОВЕЧЕРІИ,
Пое́мъ настоя́щій Вели́кій кано́нъ преподо́бнаго отца́ на́шего Андре́я Кри́тскаго и Іерусали́мскаго.
Твори́мъ же на кíйждо тропарь́ покло́ны три́, глаго́люще и сти́хъ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́.

Пѣ́снь 1, гла́съ 6. Ирмосы́ по два́жды.

Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель [бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися].

Агнче Бо́жій, взе́мляй грѣхи́ всѣ́хъ, возми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Благоутро́бенъ, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

Тебѣ́ припа́даю, Іису́се, согрѣши́хъ Ти́, очи́сти мя́, возми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Благоутро́бенъ, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

Не вни́ди со мно́ю въ су́дъ, нося́ моя́ дѣя́нія, словеса́ изыску́я, и исправля́я стремле́нія, но въ щедро́тахъ Твои́хъ презира́я моя́ лю́тая, спаси́ мя́, Всеси́льне.

Покая́нія вре́мя, прихожду́ Ти, Созда́телю моему́: возми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Благоутро́бенъ, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

Бога́тство душе́вное ижди́въ грѣхо́мъ, пу́стъ е́смь добродѣ́телей благочести́выхъ, гла́дствуя же зову́: ми́лости Пода́телю, Го́споди, спаси́ мя.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Прикло́ньшися Христо́вымъ Боже́ственнымъ зако́номъ, къ сему́ приступи́ла еси́, сла́достей неудержи́мая стремле́нія оста́вивши, и вся́кую добродѣ́тель всеблагоговѣ́йно, я́ко еди́ну, испра́вила еси́.

Сла́ва, тро́иченъ: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́ницѣ покланя́емая, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко благоутро́бна, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Богоро́дице, наде́жде и предста́телство Тебе́ пою́щихъ, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася пріими́ мя.

Пѣ́снь 2.

Ирмо́съ: Ви́дите, ви́дите, я́ко Азъ е́смь Бо́гъ, ма́нну одожди́вый и во́ду изъ ка́мене источи́вый дре́вле въ пусты́ни лю́демъ Мои́мъ десни́цею еди́ною и крѣ́постію Мое́ю.

Му́жа уби́хъ, — глаго́летъ, — въ я́зву мнѣ́ и ю́ношу въ стру́пъ, — Ламе́хъ рыда́я, вопія́ше. Ты́ же не трепе́щеши, о душе́ моя́, окаля́вши пло́ть и у́мъ оскверни́вши.

Сто́лпъ умудри́ла еси́ созда́ти, о душе́, и утвержде́ніе водрузи́ти твои́ми похотьми́, а́ще не бы́ Зижди́тель удержа́лъ совѣ́ты твоя́ и низве́рглъ на зе́млю ухищре́нія твоя́.

О, ка́ко поревнова́хъ Ламе́ху, пе́рвому убíйцѣ: ду́шу я́ко му́жа, у́мъ я́ко ю́ношу, я́ко бра́та же моего́ тѣ́ло уби́въ, я́ко Ка́инъ убíйца, любосла́стными стремле́ньми.

Одожди́ Госпо́дь отъ Го́спода о́гнь иногда́ на беззако́ніе гнѣ́вающее, соже́гъ содо́мляны. Ты́ же о́гнь вжегла́ еси́ гее́нскій, въ не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Уязви́хся, ура́нихся: се́ стрѣ́лы вра́жія, уязви́вшія мою́ ду́шу и тѣ́ло, се́ стру́пы, гное́нія, омраче́нія вопію́тъ ра́ны самово́льныхъ мои́хъ страсте́й.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Просте́рла еси́ ру́цѣ твои́ къ Ще́дрому Бо́гу, Марíе, въ бе́зднѣ зо́лъ погружа́емая, и я́коже Петру́ человѣколю́бно, ру́ку Боже́ственную простре́, твое́ обраще́ніе вся́чески ища́й.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, нераздѣ́льная Еди́нице, ка́ющася мя́ пріими́, согрѣши́вша спаси́, Твое́ е́смь созда́ніе — не пре́зри, но пощади́ и изба́ви о́гненнаго мя́ осужде́нія.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельнице, наде́ждо къ Тебѣ́ притека́ющихъ и приста́нище су́щихъ въ бу́ри, ми́лостиваго и Созда́теля и Сы́на Твоего́ уми́лостиви и мнѣ́ моли́твами Твои́ми.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́, Го́споди, на ка́мени [за́повѣдей Твои́хъ подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко еди́нъ Свя́тъ еси́ и Госпо́дь].

Ага́рѣ дре́вле, душе́, еги́птянынѣ, уподо́билася еси́, порабо́тившися произволе́ніемъ, и ро́ждши но́ваго Исмаи́ла — презо́рство.

Іа́ковлю лѣ́ствицу разумѣ́ла еси́, душе́ моя́, явля́емую отъ земли́ къ небесе́мъ. Почто́ не имѣ́ла еси́ восхо́да тве́рда — благоче́стія?

Свяще́нника Бо́жія и царя́ уедине́на — Христо́во подо́біе въ мíрѣ житія́ въ человѣ́цѣхъ, подража́й.

Обрати́ся, постени́, душе́ окая́нная, пре́жде да́же не пріи́метъ коне́цъ житія́ торжество́, пре́жде да́же две́рь не заключи́тъ черто́га Госпо́дь.

Не бу́ди сто́лпъ сла́ный, душе́, возврати́вшися вспя́ть, о́бразъ да устраши́тъ тя́ Содо́мскій: горѣ́ въ Сиго́ръ спаса́йся.

Моле́нія, Влады́ко, Тебе́ пою́щихъ не отве́ржи, но уще́дри, Человѣколю́бче, и пода́ждь вѣ́рою прося́щимъ оставле́ніе.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице про́стая, несозда́нная, безнача́льное Естество́, въ Тро́ицѣ пѣва́емая Ѵпоста́сей, спаси́ ны, вѣ́рою покланя́ющіяся держа́вѣ Твое́й.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Отъ Отца́ безлѣ́тна Сы́на въ лѣ́то, Богороди́телнице, неискусому́жно родила́ еси́, — стра́нное чу́до! — пребы́вши Дѣ́ва доя́щи.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́ша проро́къ [прише́ствіе Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши отъ Дѣ́вы роди́тися и человѣ́комъ яви́тися, и глаго́лаше: услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди].

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло и испо́лнено болѣ́зней и лука́вства, но въ покая́ніи мя́ пріими́ и въ ра́зумъ призови́, да не бу́ду стяжа́ніе, ни бра́шно чужде́му, Спа́се: Са́мъ мя́ уще́дри.

Ца́рскимъ досто́инствомъ, вѣнце́мъ и багряни́цею одѣ́янъ, многоимѣ́нный человѣ́къ и пра́ведный, бога́тствомъ кипя́ и ста́ды, внеза́пу бога́тства, сла́вы, и ца́рства, обнища́въ, лиши́ся.

Аще пра́веденъ бя́ше о́нъ и непоро́ченъ па́че всѣ́хъ, и не убѣже́ ловле́нія льсти́ваго и сѣ́ти. Ты́ же, грѣхолюби́ва су́щи, окая́нная душе́, что́ сотвори́ши, а́ще чесому́ отъ недовѣ́домыхъ случи́тся наити́ тебѣ́?

Высокоглаго́ливъ ны́нѣ е́смь, жесто́къ же и се́рдцемъ, вотще́ и всу́е. Да не съ фарисе́емъ осу́диши мя́, па́че же мытаре́во смире́ніе пода́ждь ми́, еди́не Ще́дре, Правосу́де, и сему́ мя сочисли́.

Согрѣши́хъ, досади́въ сосу́ду пло́ти моея́, вѣ́мъ, Ще́дре, но въ покая́ніи мя́ пріими́ и въ ра́зумъ призови́, да не бу́ду стяжа́ніе, ни бра́шно чужде́му. Спа́се, Са́мъ мя́ уще́дри.

Самоистука́нъ бы́хъ страстьми́, ду́шу мою́ вредя́, Ще́дре, но въ покая́ніи мя́ пріими́ и въ ра́зумъ призови́, да не бу́ду стяжа́ніе, ни бра́шно чужде́му. Спа́се, Са́мъ мя́ уще́дри.

Не послу́шахъ гла́са Твоего́, преслу́шахъ писа́ніе Твое́, Законополо́жника, но въ покая́ніи мя́ пріими́ и въ ра́зумъ призови́, да не бу́ду стяжа́ніе, ни бра́шно чужде́му. Спа́се, Са́мъ мя́ уще́дри.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Вели́кихъ безмѣ́стій во глубину́ низве́дшися, неодержи́ма была́ еси́, но востекла́ еси́ по́мысломъ лу́чшимъ, къ кра́йней дѣя́ньми я́вѣ добродѣ́тели пресла́вно, а́нгельское естество́, Марíе, удиви́вши.

Сла́ва, тро́иченъ: Нераздѣ́льное Существо́мъ, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя́, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное. Вопію́ Ти пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегу́бо пѣсносло́вимую.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: И ражда́еши, и дѣ́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́мъ Дѣ́ва: Рожде́йся обновля́етъ зако́ны естества́, утро́ба же ражда́етъ неражда́ющая. Бо́гъ идѣ́же хо́щетъ, побѣжда́ется естества́ чи́нъ, твори́тъ бо ели́ка хо́щетъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююща, [Человѣколю́бче, просвѣти́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повелѣ́нія Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́].

Ни́зу снича́щую подража́й, о душе́, пріиди́, припади́ къ нога́ма Іису́совыма, да тя́ испра́витъ, и да хо́диши пра́во стези́ Госпо́дни.

Аще и кла́дязь еси́ глубо́кій, Влады́ко, источи́ ми во́ду изъ пречи́стыхъ Твои́хъ жи́лъ, да, я́ко самаряны́ня, не ктому́ пія́й, жа́жду: жи́зни бо струи́ источа́еши.

Силоа́мъ да бу́дутъ ми́ сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, да умы́ю и а́зъ зѣ́ницы се́рдца и ви́жду Тя́ у́мно, Свѣ́та Превѣ́чна.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Несравне́ннымъ жела́ніемъ, всебога́тая, Дре́ву возжелѣ́вши поклони́тися Живо́тному, сподо́билася еси́ жела́нія; сподо́би у́бо и мене́ улучи́ти вы́шнія сла́вы.

Сла́ва, тро́иченъ: Тя́, Тро́ице, сла́вимъ Еди́наго Бо́га: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ еси́, Отче, Сы́не и Ду́ше, — про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Изъ Тебе́ облече́ся въ мое́ смѣше́ніе, нетлѣ́нная, безму́жная Ма́ти Дѣ́во, Бо́гъ созда́вый вѣ́ки, и соедини́ Себѣ́ человѣ́ческое естество́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ [мои́мъ къ Ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ отъ а́да преиспо́дняго, и возведе́ отъ тли́ живо́тъ мо́й].

Азъ е́смь, Спа́се, ю́же погуби́лъ еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму, но, вже́гъ свѣти́льникъ — Предте́чу Твоего́, Сло́ве, взыщи́ и обря́щи Тво́й о́бразъ.

Воста́ни и побори́, я́ко Іису́съ Амали́ка, плотскíя стра́сти, и гаваони́ты — ле́стныя по́мыслы при́сно побѣжда́ющи.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Да страсте́й пла́мень угаси́ши, сле́зъ ка́пли источи́ла еси́ при́сно, Марíе, душе́ю распала́ема, и́хже благода́ть пода́ждь и мнѣ́, твоему́ рабу́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Безстра́стіе небе́сное стяжа́ла еси́ кра́йнимъ на земли́ житіе́мъ, ма́ти, тѣ́мже тебе́ пою́щимъ страсте́й изба́витися моли́твами твои́ми моли́ся.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ица е́смь проста́, нераздѣ́льна, раздѣ́льна Ли́чнѣ, и Еди́ница е́смь Естество́мъ соедине́на, — Оте́цъ глаго́летъ, и Сы́нъ, и Боже́ственный Ду́хъ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Утро́ба Твоя́ Бо́га на́мъ роди́, воображе́на по на́мъ. Его́же, я́ко Созда́теля всѣ́хъ, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

[Господи, помилуй, трижды. Слава, и нынѣ.]

Конда́къ, гла́съ 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что́ спи́ши? Коне́цъ приближа́ется, и и́маши смути́тися. Воспряни́ у́бо, да пощади́тъ тя́ Христо́съ Бо́гъ, вездѣ́ сы́й и вся́ исполня́яй.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Согрѣши́хомъ, [беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ предъ Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, но не преда́ждь на́съ до конца́, отце́въ Бо́же].

Исчезо́ша днíе мои́, я́ко со́ніе востаю́щаго, тѣ́мже я́ко Езекíя слезю́ на ло́жи мое́мъ, приложи́тися мнѣ́ лѣ́томъ живота́. Но кíй Иса́ія предста́нетъ тебѣ́, душе́, а́ще не всѣ́хъ Бо́гъ?

Припа́даю Ти́ и приношу́ Тебѣ́, я́коже сле́зы, глаго́лы моя́: согрѣши́хъ, я́ко не согрѣши́ блудни́ца, и беззако́нновахъ, я́ко и́ный никто́же на земли́. Но уще́дри, Влады́ко, творе́ніе Твое́, и воззови́ мя!

Погребо́хъ о́бразъ Тво́й и растли́хъ за́повѣдь Твою́, вся́ помрачи́ся добро́та, и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свѣща́. Но уще́дривъ, возда́ждь ми́, я́коже пое́тъ Дави́дъ, ра́дованіе.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, глаго́ли Бо́гу вся́ вѣ́дущему: Ты́ вѣ́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се, но Са́мъ мя́ поми́луй, я́коже пое́тъ Дави́дъ, по ми́лости Твое́й!

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Возопи́вши ко Пречи́стѣй Богома́тери, пе́рвѣе отри́нула еси́ неи́стовство страсте́й, ну́ждно стужа́ющихъ, и посрами́ла еси́ врага́ запе́ншаго. Но да́ждь ны́нѣ по́мощь отъ ско́рби и мнѣ́, рабу́ твоему́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжелѣ́ла еси́, Его́же ра́ди пло́ть изнури́ла еси́, преподо́бная, моли́ ны́нѣ Христа́ о рабѣ́хъ, я́ко да ми́лостивъ бы́въ, всѣ́мъ на́мъ ми́рное состоя́ніе да́руетъ, почита́ющимъ Его́.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице Про́стая, Нераздѣ́льная, Единосу́щная и Естество́ Еди́но: Свѣ́тове и Свѣ́тъ, и Свя́та Три́ и Еди́но Свя́то, пое́тся Бо́гъ Тро́ица. Но воспо́й, просла́ви Живо́тъ и Животы́, душе́, — всѣ́хъ Бо́га.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Пое́мъ Тя́, благослови́мъ Тя́, покланя́емся Ти́, Богороди́телнице, я́ко Нераздѣ́льныя Тро́ицы породила́ еси́ Еди́наго — Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ на́мъ, су́щимъ на земли́, небе́сная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Его́же во́инства [небе́сная сла́вятъ, и трепе́щутъ херуви́ми и серафи́ми, вся́ко дыха́ніе и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Сле́зную, Спа́се, сткля́ницу я́ко мѵ́ро истощава́я на главу́, зову́ Ти, я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая, мольбу́ приношу́ и оставле́ніе прошу́ прія́ти.

Аще и никто́же, я́коже а́зъ, согрѣши́хъ Тебѣ́, но оба́че пріими́ и мене́, Благоутро́бне Спа́се, стра́хомъ ка́ющася и любо́вію зову́ща: согрѣши́хъ Тебѣ́ еди́ному, поми́луй мя́, Ми́лостиве.

Пощади́, Спа́се, Твое́ созда́ніе и взыщи́, я́ко па́стырь, поги́бшее, предвари́ заблу́ждшаго, восхити́ отъ во́лка, сотвори́ мя овча́ на па́ствѣ Твои́хъ ове́цъ.

Егда́, Судіе́, ся́деши я́ко Блогоутро́бенъ, и пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́, Спа́се, — о, каковы́й стра́хъ тогда́! пе́щи горя́щей, всѣ́мъ боя́щимся нестерпи́маго Суди́ща Твоего́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Свѣ́та незаходи́маго Ма́ти тя́ просвѣти́вши, отъ омраче́нія страсте́й разрѣши́. Тѣ́мже, вше́дши въ духо́вную благода́ть, просвѣти́, Марíе, тя́ вѣ́рно восхваля́ющія.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Чу́до но́во ви́дѣвъ, ужаса́шеся боже́ственный, въ тебѣ́ воистинну, ма́ти, Зоси́ма: а́нгела бо зря́ше во пло́ти, и у́жасомъ ве́сь исполня́шеся, Христа́ поя́ во вѣ́ки.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, Утѣ́шителю благíй, Ду́ше пра́вый; Сло́ва Бо́жія Роди́телю, Отца́ безнача́льна Сло́ве, Ду́ше живы́й и зи́ждяй, — Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Яко отъ оброще́нія червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́вѣ Твое́мъ пло́ть истка́ся, тѣ́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя́ почита́емъ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].

Умилосе́рдися, спаси́ мя, Сы́не Дави́довъ, поми́луй, бѣсну́ющіяся сло́вомъ исцѣли́вый. Гла́съ же благоутро́бный, я́ко разбо́йнику, мнѣ́ рцы́: ами́нь глаго́лю тебѣ́, со Мно́ю бу́деши въ раи́, егда́ пріиду́ во сла́вѣ Мое́й.

Разбо́йникъ оглаго́ловаше Тя́, разбо́йникъ богосло́вяше Тя́, о́ба бо на крестѣ́ сви́сяста. Но, о Благоутро́бне, я́ко вѣ́рному разбо́йнику Твоему́, позна́вшему Тя́ Бо́га, и мнѣ́ отве́рзи две́рь сла́внаго Ца́рствія Твоего́.

Тва́рь садрога́шеся, распина́ема Тя́ ви́дящи: го́ры и ка́менія стра́хомъ распада́хуся, и земля́ сотряса́шеся, и а́дъ обнажа́шеся, и соомрача́шеся свѣ́тъ во дни́, зря́ Тебе́, Іису́се, пригвожде́на ко Кресту́.

Досто́йныхъ покая́нія плодо́въ не истяжи́ отъ мене́, и́бо крѣ́пость моя́ во мнѣ́ оскудѣ́. Се́рдце мнѣ́ да́руй при́сно сокруше́нное, нищету́ же духо́вную, да сія́ Тебѣ́ принесу́, я́ко прія́тную же́ртву, еди́не Спа́се.

Судіе́ мо́й и Вѣ́дче мо́й! Хотя́й па́ки пріити́ со а́нгелы суди́ти мíру всему́, ми́лостивымъ Твои́мъ о́комъ тогда́ ви́дѣвъ мя́, пощади́ и уще́дри мя́, Іису́се, па́че вся́каго естества́ человѣ́ча согрѣши́вша.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Удиви́ла еси́ всѣ́хъ стра́ннымъ житіе́мъ твои́мъ, а́нгеловъ чи́ны и человѣ́ковъ собо́ры, невеще́ственно пожи́вши и естество́ преше́дши. Имже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́дши, Марíе, Іорда́нъ прешла́ еси́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Уми́лостиви Созда́теля о хва́лящихъ тя́, преподо́бная ма́ти, изба́витися озлобле́ній и скорбе́й, о́крестъ напа́дающихъ. Да, изба́вившеся отъ напа́стей, возвели́чимъ непреста́нно просла́вльшаго тя́ Го́спода.

[Припѣ́въ: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о на́съ.]

Андре́ю: Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннѣйшій, па́стырю Кри́тскій! Не преста́й моля́ся о воспѣва́ющихъ тя́, да изба́вимся вси́ гнѣ́ва, и ско́рби, и тлѣ́нія, и прегрѣше́ній безмѣ́рныхъ, чту́щіи твою́ па́мять вѣ́рно.

Сла́ва, тро́иченъ: Отца́ просла́вимъ, Сы́на превознесе́мъ, Боже́ственному Ду́ху вѣ́рно поклони́мся — Тро́ицѣ нераздѣ́льнѣй, Еди́ницѣ по существу́, я́ко Свѣ́ту и Свѣ́томъ, и Животу́ и Живото́мъ, животворя́щему и просвѣща́ющему концы́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Гра́дъ Тво́й сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая. Въ Тебѣ́ бо се́й вѣ́рно ца́рствуяй, въ Тебѣ́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побѣжда́яй, побѣжда́етъ вся́кое искуше́ніе, и плѣня́етъ ра́тники, и прохо́дитъ послуша́ніе.

Та́же пое́мъ о́ба ли́ка ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].

И про́чее послѣ́дованіе повече́рія.
ВЪ ПЯТОКЪ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ, НА УТРЕНИ,
Тро́ичны.

По пе́рвомъ стихосло́віи глаго́лемъ сѣда́льны кре́стныя осмогла́сника и богоро́диченъ.

По 2-мъ же стихосло́віи сѣда́ленъ господи́на Іо́сифа, гла́съ 2. Подо́бенъ: Благообра́зный Іо́сифъ.

Страстьми́ Твои́ми безстра́стіе всѣ́мъ дая́й, Человѣколю́бче, стра́сти пло́ти моея́ умертви́въ Кресто́мъ Боже́ственнымъ, сподо́би ви́дѣти и свято́е Воскресе́ніе Твое́, Го́споди.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, крестобогоро́диченъ:

Честны́мъ Кресто́мъ Сы́на Твоего́ сохраня́еми, Влады́чице Чи́стая Богоро́дице, вся́кій прило́гъ борца́ вси́ удо́бь побѣжда́емъ. Тѣ́мже Тя́ по до́лгу при́сно ублажа́емъ, я́ко Ма́терь Бо́жію и еди́ну Наде́жду ду́шъ на́шихъ.

По 3-мъ же стихосло́віи сѣда́ленъ господи́на Ѳео́дора, гла́съ 2. Подо́бенъ: Милосе́рдія су́щи.

Чистоты́ сы́й Исто́чникъ, посто́мъ соблюди́ на́съ, Ми́лостиве, при́зри на ны́, Тебѣ́ припа́дающія, вонми́ воздѣя́нію ру́къ на́шихъ, Простры́й дла́ни Твои́, на Дре́вѣ распина́емь о всѣ́хъ земноро́дныхъ, безпло́тныхъ еди́не Го́споди.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, крестобогоро́диченъ. Подо́бенъ [то́йже.]

Дѣ́ва и Ма́ти Твоя́, Христе́, на Дре́вѣ зря́ще Тя́ ме́ртва просте́рта, пла́чущи го́рцѣ, — Сы́не Мо́й, — глаго́лаше, — что́ стра́шное сіе́ та́инство! всѣ́мъ да́руяй жи́знь вѣ́чную, во́лею на Крестѣ́ ка́ко умира́еши сме́ртію поно́сною?

Кано́нъ въ мине́и, на 6. И трипѣ́снцы, по чи́ну и́хъ. Стихосло́вимъ и пя́тую пѣ́снь обы́чно.
Пѣ́снь 5, гла́съ 2.

Ирмо́съ: Просвѣще́ніе во тмѣ́ лежа́щихъ, [спасе́ніе отча́янныхъ, Христе́ Спа́се мо́й, къ Тебѣ́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвѣти́ мя сія́ніемъ Твои́мъ, ино́го бо ра́звѣ Тебе́ Бо́га не зна́ю].

Во мнѣ́ зря́ грѣ́хъ, льстивому́дрый спѣши́тся и содѣ́йствуетъ грѣху́, ра́дуется бо вои́стинну о мое́й поги́бѣли, но Ты́ ми́ да́ждь исправле́ніе, Спа́се, во о́наго убіе́ніе, молю́ся.

Нача́ла Побѣди́вый тмы́ на Крестѣ́ Твое́мъ, си́хъ изми́ мя́ злодѣя́нія, па́дшаго во глубину́ грѣха́ и въ я́му безмѣ́стныхъ дѣя́ній, Твое́ю же ми́лостію спасти́ся упова́юща.

Умертви́выйся на Крестѣ́ просте́ртъ, умерщвле́нную грѣхо́мъ оживи́ ду́шу мою́, и честно́е Твое́ Воскресе́ніе дости́гнути въ ми́рѣ, Христе́, сподо́би, дѣ́лающа усе́рдно Твоя́ оправда́нія.

Богоро́диченъ: Просвѣще́ніе моея́ не́мощи, спасе́ніе омраче́нныя души́ моея́, Чи́стая, спаси́ мя́, спаси́ погиба́юща, Отрокови́це, и въ ри́зу нетлѣ́нія мя́ облецы́, истлѣ́вшаго лю́тыми прегрѣше́ньми.

Иный, гла́съ то́йже.

Ирмо́съ: Но́щи преше́дшей, [прибли́жися де́нь, и Свѣ́тъ мíру возсія́, сего́ ра́ди хва́лятъ Тя́ а́нгельстіи чи́ни и славосло́вятъ Тя́ вся́ческая].

Ты́ на мѣ́стѣ Ло́бнѣмъ пло́тію распя́тися изво́лилъ еси́, еди́не Безсме́ртне, человѣ́ческій ро́дъ обезсме́ртствуя и возобража́я, Го́споди.

Стра́сти Твоея́ доса́ду, тва́рь зря́щи, вся́ премѣня́шеся, Го́споди, іуде́йскаго рыда́ющи убíйства, но претерпѣ́лъ еси́ спасти́ вся́ческая.

Сла́ва, тро́иченъ: О, Тро́ице Всесвята́я! Ты́ на́ше служе́ніе, Ты́ и прибѣ́жище и держа́ва, въ Естествѣ́ еди́номъ Тя́ воспѣва́ющимъ, очище́ніе прегрѣше́ній низпосли́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Многоимени́тая Отрокови́це, ра́дуйся, Богоро́дице, Ковче́же, и Ста́мно, и Трапе́зо, свѣтоно́сный Свѣ́щниче, огнезра́чная Купино́, Горо́ Бо́жія присѣ́нная.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Мíру и су́щимъ въ мíрѣ ра́доватися прире́кшіи, ны́нѣ я́ко Христу́ сраспина́еми, претерпи́мъ доса́ду, руга́ніе и друга́я, да съ Нимъ просла́вимся.

Ирмо́съ: Но́щи преше́дшей, прибли́жися де́нь, и Свѣ́тъ мíру возсія́, сего́ ра́ди хва́лятъ Тя́ а́нгельстіи чи́ни и славосло́вятъ Тя́ вся́ческая.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Въ пе́щь о́гненную [ко отроко́мъ евре́йскимъ снизше́дшаго и пла́мень въ ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дѣла́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Смири́вый Себе́, возне́слся еси́ за благоутро́біе на Кре́стъ, возвыша́яй па́дшаго снѣ́дію дре́ва иногда́, тѣ́мже Тя́, еди́не Преблагíй, Просла́вленнаго пое́мъ во вѣ́ки.

Невнима́нія дрема́ніемъ грѣха́ тя́жкій подъя́хъ со́нъ, но Ты́, усну́вый на Крестѣ́ мене́ ра́ди, Христе́ мо́й, воздви́гни мя́ па́дшаго, да мя́ не пріи́метъ но́щь сме́ртная.

Ослѣпи́вся сластьми́, обношу́ ду́шу омраче́нную, и смѣе́тся зря́ мя́ льстивому́дрый вра́гъ, тѣ́мже мя́ просвѣти́ и изба́ви сего́ зло́бы, Христе́, во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Въ лѣ́ности жи́знь ижди́въ, дрема́ніемъ грѣха́ ду́шу отягчи́хъ, неусы́пной же Твое́й моли́твѣ притека́ю, не да́ждь мнѣ́ въ сме́рти, Дѣ́во Пречи́стая, усну́ти.

Иный.

Ирмо́съ: Въ купинѣ́ Моисе́ю [Дѣ́вы чу́до на Сина́йстѣй горѣ́ Прообрази́вшаго иногда́, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Те́рніемъ вѣнча́вся и во оде́жду отъ порфи́ры обо́лкся, яви́лся еси́ краснѣ́йшій, Христе́, добро́тою па́че всѣ́хъ сыно́въ человѣ́ческихъ, сла́вою облистава́я.

Же́лчь и о́цетъ пія́, двѣ́ струи́ пролива́еши — живота́ и нетлѣ́нія, изъ Боже́ственныхъ Твои́хъ ре́бръ, вѣ́рою Тя́ пою́щимъ и славосло́вящимъ, Христе́, во вся́ вѣ́ки.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Божество́ еди́но Тро́ице, нераздѣли́мое Естество́, раздѣ́льная же Ли́цы, неги́блющая держа́во, Отче, Сы́не и Ду́ше, Тя́ пѣсносло́вимъ во вся́ вѣ́ки.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Богороди́тельнице Чи́стая, небе́сная Две́ре, спаси́тельная Врата́, всѣ́хъ христіа́нъ моле́ніе пріими́, Тебе́ блажа́щихъ во вся́ вѣ́ки.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Кре́сте, ски́птре Христо́въ, Це́ркве ро́ге, царе́й побѣ́до, храни́телю христіа́нъ, ты́ еси́ просвѣще́ніе мое́, ты́ и похвала́ моя́ во вся́ вѣ́ки.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, [пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки].

Ирмо́съ: Въ купинѣ́ Моисе́ю Дѣ́вы чу́до на Сина́йстѣй горѣ́ Прообрази́вшаго иногда́, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Яже пре́жде со́лнца [Свѣти́льника Бо́га возсія́вшаго, пло́тски къ на́мъ прише́дшаго, изъ боку́ Дѣви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная Всечи́стая, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ].

Прокаже́нную ду́шу мою́ безмѣ́стными помышле́ніи, окропле́ніемъ кро́ве Твоея́ очи́сти, Бо́жій Сло́ве, и о́бщника мя́ сла́вы Твоея́ сотвори́, мене́ ра́ди безсла́вное претерпѣ́вый, Христе́, распя́тіе.

Ве́сь сляко́хся тягото́ю безмѣ́стныхъ, Христе́, дѣя́ній и, сѣ́туя, зову́ Ти́, Человѣколю́бче: души́ моея́ неисцѣ́льныя я́звы исцѣли́ Твое́ю честно́ю Кро́вію, да пою́ Твое́ Божество́.

Снѣ́дь — зло́бу и питіе́ — небреже́ніе творя́, по всему́ пребыва́ю неиспра́вленъ, снѣ́дей оша́яніемъ безвре́менно ра́дуюся, — не сицево́му бо посту́, рече́ Госпо́дь, бы́ти.

Богоро́диченъ: Лю́таго дре́вняго отрече́нія губи́тельницу и прама́тере исправле́ніе, ро́да къ Бо́гу вину́ присвое́нія, къ Зижди́телю мо́стъ, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Иный.

Ирмо́съ: Чи́стую и Пречи́стую [Ма́терь и Дѣ́ву пѣ́сньми пѣ́сней, вси́ вѣ́рніи, благоче́стно я́ко Богоро́дицу велича́емъ].

На Дре́вѣ распе́ншуся Ти́, тва́рь колеба́шеся, Бо́гъ сы́й пострада́лъ еси́ пло́тски за благоутро́біе щедро́тъ, да спасе́ши на́съ.

Креста́ Твоего́, Го́споди, си́ла вели́кая, и́бо образу́юще сего́ въ себѣ́, а́біе де́моновъ крѣ́пость отража́емъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Еди́нице Тріѵпоста́сная, Тро́ице еди́нственная, Господонача́ліе, Естество́ равносла́вное, Отче, Сы́не и Боже́ственный Ду́ше, спаси́ всѣ́хъ на́съ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Ра́дуйся, Очисти́лище мíру, Богоро́дице, въ не́же притека́юще вси́ грѣ́шніи, къ Бо́гу примире́ніе при́сно обрѣта́емъ.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Креста́ Твоего́, Го́споди, Боже́ственнымъ могу́тствомъ укрѣпи́ мя́ непоро́чное и чи́стое вре́мя поста́ Тебѣ́ приноси́ти.

Ирмо́съ: Чи́стую и Пречи́стую Ма́терь и Дѣ́ву пѣ́сньми пѣ́сней, вси́ вѣ́рніи, благоче́стно я́ко Богоро́дицу велича́емъ.

Свѣти́ленъ гла́са.

На стихо́внѣ самогла́сенъ дне́, два́жды, гла́съ 8:

По́стное завѣща́ніе ра́достно воспріи́мемъ: а́ще бо бы́ сіе́ пра́отецъ сохрани́лъ, Еде́мскаго отпаде́нія не прія́ли бы́хомъ. Кра́сный бѣ́ въ видѣ́ніе и до́брый въ снѣ́дь, умори́вый мене́ пло́дъ; да не восхи́тимся вѣ́ждами, ни да услади́тся на́ша горта́нь почита́емыми бра́шны, по прія́тіи же безче́ствуемыми. Бѣжи́мъ невоздержа́нія, и по насыще́ніи страсте́мъ не покори́мся, назна́менаимся Кро́вію, о на́съ Веде́наго на сме́рть во́лею, и не ко́снется на́съ губи́тель, и снѣ́мы Па́сху Христо́ву свяще́ннѣйшую, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Му́чениченъ: Что́ вы́ нарече́мъ, святíи? Херуви́мы ли? Яко на ва́съ почи́лъ е́сть Христо́съ. Серафи́мы ли? Яко непреста́нно просла́висте Его́. Ангелы ли? Тѣ́ла бо отврати́стеся. Си́лы ли? Дѣ́йствуете бо чудесы́. Мно́гая ва́ша имена́ и бо́льшая дарова́нія, моли́те спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, крестобого́родиченъ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Яко ви́дѣ Тя́ распина́ема на Ло́бнѣмъ, Спа́се, измѣня́шеся вся́ тва́рь и содрога́шеся, дви́жущеся, не терпя́щи. Дѣ́ва же Чи́стая и Ма́ти Твоя́, рыда́ющи, Тебѣ́ вопія́ше: увы́ мнѣ́, о Ча́до Мое́, Спа́се Мо́й Сладча́йшій! Что́ но́вое сіе́ и пресла́вное и стра́нное видѣ́ніе?

Бла́го есть... и про́чее послѣ́дованіе. Ча́съ 1-й безъ стихосло́вія. (Та́кожде и въ про́чія пятки́ святы́я вели́кія 40-цы).
НА 6-МЪ ЧАСѢ,

Тропа́рь [проро́чества], гла́съ 5:

Многогрѣхо́вное на́ше житіе́ и непокая́нный нра́въ щедро́тами предвари́, Го́споди, ра́звѣ бо Тебе́ ино́го не вѣ́мы, живото́мъ и сме́ртію Влады́чествующа, спаси́, я́ко Человѣколю́бецъ.

Проки́менъ, псало́мъ 17-й, гла́съ 7: Возлюблю́ Тя́, Го́споди, крѣ́посте моя́,* Госпо́дь утвержде́ніе мое́. Сти́хъ: Бо́гъ мо́й, Помо́щникъ мо́й.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 3.]

Се́ Влады́ка, Госпо́дь Савао́ѳъ, оты́метъ отъ Іерусали́ма и отъ Іуде́и крѣ́пкаго и крѣ́пкую, крѣ́пость хлѣ́ба и крѣ́пость воды́, исполи́на и крѣ́пкаго, и человѣ́ка ра́тника, и судію́, и проро́ка, и смотрели́ваго, и ста́рца, и пятьдесятонача́льника, и ди́внаго совѣ́тника, и прему́драго архите́ктона, и разу́мнаго послу́шателя. И поста́влю ю́ноши кня́зи и́хъ и руга́тели госпо́дствовати бу́дутъ и́ми. И напада́ти и́мутъ лю́діе, человѣ́къ на человѣ́ка, и человѣ́къ на бли́жняго своего́, прирази́тся отроча́ къ ста́рцу и безче́стный къ честно́му. Яко и́мется человѣ́къ бра́та своего́ или́ дома́шняго отца́ своего́, глаго́ля: ри́зу и́маши, началово́ждь на́мъ бу́ди, и бра́шно мое́ подъ тобо́ю да бу́детъ. И отвѣща́въ въ де́нь о́ный, рече́тъ: не бу́ду тво́й началово́ждь, нѣ́сть бо въ дому́ мое́мъ ни хлѣ́ба, ни ри́зы, не бу́ду началово́ждь лю́демъ си́мъ. Яко оста́вленъ бы́сть Іерусали́мъ и Іуде́я паде́, и язы́къ и́хъ со беззако́ніемъ; не покаря́ются Го́сподеви. Сего́ ра́ди ны́нѣ смири́ся сла́ва и́хъ и сту́дъ лица́ ихъ проти́ву ста́ и́мъ, грѣ́хъ же сво́й, я́ко Содо́мскій, возвѣсти́ша и яви́ша. Го́ре души́ и́хъ, зане́ умы́слиша совѣ́тъ лука́вый на себе́ сами́хъ, ре́кше: свя́жемъ пра́веднаго, я́ко непотре́бенъ на́мъ е́сть. Убо плоды́ дѣ́лъ свои́хъ снѣдя́тъ. Го́ре беззако́нному: лука́вая бо приключа́тся ему́ по дѣло́мъ ру́къ его́. Лю́діе Мои́, приста́вницы ва́ши пожина́ютъ ва́съ и истяза́ющіи облада́ютъ ва́ми. Лю́діе Мои́, блажа́щіи ва́съ льстя́тъ вы́ и стези́ но́гъ ва́шихъ возмуща́ютъ. Но ны́нѣ устро́ится Госпо́дь на су́дъ и поста́витъ на су́дъ лю́ди Своя́. Са́мъ Госпо́дь на су́дъ пріи́детъ со старѣ́йшины люде́й и съ кня́зи и́хъ.

Проки́менъ, псало́мъ 18-й, гла́съ 6: Го́споди, Помо́щниче мо́й* и Изба́вителю мо́й. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь].

[Зри́:] Вѣ́домо да е́сть, я́ко послѣ́дованіе мине́и прилучи́вшагося свята́го въ суббо́ту и въ недѣ́лю пое́тся на повече́ріи, или́ егда́ хо́щетъ екклисіа́рхъ.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 100 об. – 109 об.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.