Церковный календарь
Новости


2019-05-23 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 146-й (1899)
2019-05-23 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 145-й (1899)
2019-05-23 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 11-я (1986)
2019-05-23 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 10-я (1986)
2019-05-22 / russportal
Минея Дополнительная (СПб., 1909)
2019-05-22 / russportal
Служба преп. Ѳеодосію, Тотемскому чудотворцу (1909)
2019-05-20 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 9-я (1986)
2019-05-20 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 8-я (1986)
2019-05-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). О путешествіи въ Космосѣ (1995)
2019-05-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Письмо студенту въ Россіи (1995)
2019-05-19 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 7-я (1986)
2019-05-19 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 6-я (1986)
2019-05-19 / russportal
Печерская Минея. Богородичны воскресны осми гласовъ (1855)
2019-05-19 / russportal
Печерская Минея. Служба обща преподобному единому (1855)
2019-05-18 / russportal
Печерская Минея. Служба собору препод. Дальнихъ пещеръ (1855)
2019-05-18 / russportal
Печерская Минея. Служба преп. Кукшѣ и Пимину Постнику (1855)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 23 мая 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ СУББОТУ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА.

ВЪ ПЯТОКЪ ВЕЧЕРА, ВО СВѢТИЛЬНИЧНОЕ,
По обы́чномъ стихосло́віи, на Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 10 и пое́мъ стихи́ры, самогла́сенъ дне́, два́жды, гла́съ 5:

Пріиди́те, вѣ́рніи, дѣ́лаимъ во свѣ́тѣ дѣла́ Бо́жія, я́ко во дни́ благообра́зно хо́димъ, вся́кое непра́ведное списа́ніе отъ себе́ бли́жняго оты́мемъ, не полага́юще претыка́нія сему́ въ собла́знъ. Оста́вимъ пло́ти сладостра́стіе, возрасти́мъ души́ дарова́нія, дади́мъ тре́бующимъ хлѣ́бъ и присту́пимъ Христу́, въ покая́ніи вопію́ще: Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ.

Та́же пое́мъ и 4 му́ченичны окто́иха, прилучи́вшагося гла́са.
Та́же самогла́сны 4, свята́го Ѳео́дора, гла́съ 2:

Пріиди́те, мучениколю́бцы вси́, духо́вно возвесели́мся и торжеству́имъ, дне́сь бо предлага́етъ трапе́зу та́йную му́ченикъ Ѳео́доръ, веселя́щую празднолю́бцевъ на́съ, е́же вопи́ти къ нему́: ра́дуйся, страстоте́рпче непобѣди́мый, преще́нія мучи́телей на земли́ разори́вый; ра́дуйся, бре́нное твое́ тѣ́ло за Христа́ Бо́га отда́вый му́камъ; ра́дуйся, въ разли́чныхъ бѣда́хъ иску́сный во́инъ яви́выйся небе́снаго во́инства. Тѣ́мже мо́лимъ тя́, му́чениковъ украше́ніе, моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

Богодарова́нную благода́ть чуде́съ твои́хъ, му́чениче Ѳео́доре, всѣ́мъ простира́еши, вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющимъ, е́юже хва́лимъ тя́, глаго́люще: плѣне́нныя избавля́еши, исцѣля́еши боля́щія, ни́щія обогаща́еши и спаса́еши пла́вающія, су́етное тече́ніе удержава́еши рабо́въ и тщеты́ явле́ніе твори́ши украда́ющимъ, страда́льче, и во́ины наказу́еши восхище́нія огреба́тися, младе́нцемъ да́руеши ми́лостивно проше́нія, те́плый обрѣта́ешися предста́тель творя́щимъ твою́ свяще́нную па́мять. Съ ни́миже и на́съ, страда́льче свяще́ннѣйшій, воспѣва́ющимъ твое́ муче́ніе, проси́ у Христа́ ве́лію ми́лость.

Да́ръ Бо́жій превы́шшій показа́лся еси́, му́чениче Ѳео́доре, зане́ и по кончи́нѣ, я́ко жи́въ, притека́ющимъ дае́ши проше́нія. Тѣ́мже сы́ну восхище́нну жены́ иногда́, плѣне́нну иновѣ́рными во́ины, предста́вши, вдови́ца слеза́ми хра́мъ тво́й моча́ше, ты́ же, я́ко ми́лостивъ, на конѣ́ бѣ́ломъ наше́дъ, сея́ о́трока предста́вилъ еси́ неви́димо: и по се́мъ и съ си́мъ дѣ́йствуяй чудесы́, не преста́лъ еси́. Но моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Боже́ственныхъ даро́въ тезоимени́та тя́ чту́, треблаже́нне Ѳео́доре, Свѣ́та бо Боже́ственнаго незаходи́мое свѣти́ло явле́йся, уясни́лъ еси́ страда́ньми твои́ми всю́ тва́рь: и огня́ си́льнѣйшій яви́вся, пла́мень угаси́лъ еси́, и льсти́ваго змíя главу́ сокруши́лъ еси́. Тѣ́мже во страда́ніихъ твои́хъ Христо́съ приклони́вся, вѣнча́ боже́ственную главу́ твою́, великому́чениче страда́льче, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе къ Бо́гу, прилѣ́жно моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Сосу́да употреби́въ вра́гъ соотсту́пника мучи́теля, умышле́ніемъ лю́тымъ, посто́мъ очища́ющіяся лю́ди благочести́выя, отъ скве́рныхъ же́ртвъ, оскверне́нными бра́шны окуша́шеся оскверни́ти, но ты́ о́наго ухищре́ніе мудрѣ́йшимъ разруши́лъ еси́ умышле́ніемъ, во снѣ́ предста́лъ еси́ тогда́шнему архіере́ю, и глубо́кое ра́зума открыва́я, и безмѣ́стное начина́ніе явля́я. И тебе́ у́бо благода́рственная принося́ще, Спа́са напису́емъ, лѣ́тное воспомина́ніе бы́вшаго чудесе́ творя́ще и про́чее моля́щеся, отъ умышле́ній лука́ваго невреди́мымъ спасти́ся къ Бо́гу твои́ми моли́твами, му́чениче Ѳео́доре.

И ны́нѣ, богоро́диченъ гла́са. Вхо́дъ безъ Ева́нгелія. Свѣ́те Ти́хій...

Проки́менъ, псало́мъ 19-й, гла́съ 5: Услы́шитъ тя́ Госпо́дь* въ де́нь печа́ли. Сти́хъ: Защи́титъ тя́ и́мя Бо́га Іа́ковля.

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 2.]

Нарече́ Ада́мъ имена́ всѣ́мъ ското́мъ, и всѣ́мъ пти́цамъ небе́снымъ, и всѣ́мъ звѣре́мъ земны́мъ; Ада́му же не обрѣ́теся помо́щникъ, подо́бный ему́. И наложи́ Бо́гъ изступле́ніе на Ада́ма, и у́спе; и взя́ еди́но отъ ре́бръ его́ и испо́лни пло́тію вмѣ́сто его́. И созда́ Госпо́дь Бо́гъ ребро́, е́же взя́ отъ Ада́ма, въ жену́, и приведе́ ю́ ко Ада́му. И рече́ Ада́мъ: се́ ны́нѣ ко́сть отъ косте́й мои́хъ и пло́ть отъ пло́ти моея́; сія́ нарече́тся жена́, я́ко отъ му́жа своего́ взята́ бы́сть сія́. Сего́ ра́ди оста́витъ человѣ́къ отца́ своего́ и ма́терь и прилѣпи́тся къ женѣ́ свое́й, и бу́дета два́ въ пло́ть еди́ну. И бѣ́ста о́ба на́га, Ада́мъ же и жена́ его́, и не стыдя́стася. Змíй же бѣ́ мудрѣ́йшій всѣ́хъ звѣре́й, су́щихъ на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ. И рече́ змíй женѣ́: что́, я́ко рече́ Бо́гъ: да не я́сте отъ вся́каго дре́ва ра́йскаго? И рече́ жена́ змíю: отъ вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́демъ. Отъ плода́ же дре́ва, е́же е́сть посредѣ́ рая́, рече́ Бо́гъ: да не я́сте отъ него́, ниже́ прикосне́теся ему́, да не у́мрете. И рече́ змíй женѣ́: не сме́ртію у́мрете. Вѣ́дяше бо Бо́гъ, я́ко въ о́ньже а́ще де́нь снѣ́сте отъ него́, отве́рзутся о́чи ва́ши и бу́дете, я́ко бо́зи, вѣ́дяще до́брое и лука́вое. И ви́дѣ жена́, я́ко добро́ дре́во въ снѣ́дь и я́ко уго́дно очи́ма ви́дѣти, и красно́ е́сть, е́же разумѣ́ти. И взе́мши отъ плода́ его́, яде́; и даде́ му́жу своему́ съ собо́ю, и ядо́ста. И отверзо́шася о́чи обѣ́ма, и разумѣ́ша, я́ко на́зи бѣ́ша, и сши́ста ли́ствіе смоко́вное и сотвори́ста себѣ́ препоя́санія. И услы́шаста гла́съ Го́спода Бо́га, ходя́ща въ раи́ по полу́дни, и скры́стася Ада́мъ же и жена́ его́ отъ лица́ Го́спода Бо́га посредѣ́ дре́ва ра́йскаго. И призва́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́ма и рече́ ему́: Ада́ме, гдѣ́ еси́? И рече́ Ему́: гла́съ слы́шахъ Тебе́ ходя́ща въ раи́, и убоя́хся, я́ко на́гъ е́смь, и скры́хся. И рече́ ему́ Бо́гъ: кто́ возвѣсти́ тебѣ́, я́ко на́гъ еси́, а́ще не бы́ отъ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́, сего́ еди́наго не я́сти, отъ него́ я́лъ еси́? И рече́ Ада́мъ: жена́, ю́же да́лъ еси́ со мно́ю, та́ ми́ даде́ отъ дре́ва, и ядо́хъ. И рече́ Госпо́дь Бо́гъ женѣ́: что́ сіе́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змíй прельсти́ мя́, и ядо́хъ. И рече́ Госпо́дь Бо́гъ змíю: я́ко сотвори́лъ еси́ сіе́, про́клятъ ты́ отъ [1] всѣ́хъ ското́въ и отъ всѣ́хъ звѣре́й земны́хъ; на пе́рсехъ твои́хъ и чре́вѣ ходи́ти бу́деши, и зе́млю снѣ́си вся́ дни́ живота́ твоего́. И вражду́ положу́ между́ тобо́ю и между́ жено́ю, и между́ сѣ́менемъ твои́мъ и между́ сѣ́менемъ тоя́; То́й твою́ блюсти́ бу́детъ главу́, и ты́ блюсти́ бу́деши Его́ пя́ту. И женѣ́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́ и воздыха́нія твоя́, въ болѣ́знехъ роди́ши ча́да, и къ му́жу твоему́ обраще́ніе твое́, и то́й тобо́ю облада́ти бу́детъ. И Ада́му рече́: я́ко послу́шалъ еси́ гла́са жены́ твоея́ и я́лъ еси́ отъ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, отъ него́ я́лъ еси́, проклята́ земля́ въ дѣ́лѣхъ твои́хъ, въ печа́лѣхъ снѣ́си ту́ю вся́ дни́ живота́ твоего́. Те́рнія и волчцы́ возрасти́тъ тебѣ́ и снѣ́си траву́ се́льную. Въ по́тѣ ли́ца твоего́ снѣ́си хлѣ́бъ тво́й, до́ндеже возврати́шися въ зе́млю, отъ нея́же взя́тъ еси́: я́ко земля́ еси́ и въ зе́млю оты́деши. И нарече́ Ада́мъ и́мя женѣ́ свое́й: Жизнь, я́ко та ма́ти всѣ́хъ живу́щихъ.

Проки́менъ, псало́мъ 20-й, гла́съ 6: Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю,* воспое́мъ и пое́мъ си́лы Твоя́. Сти́хъ: Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся ца́рь.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 3.]

Бо́гъ Прему́дростію основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумомъ. Въ чу́вствѣ Его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су. Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и мы́сль, да жива́ бу́детъ душа́ твоя́ и благода́ть бу́детъ на твое́й вы́и, (бу́детъ же исцѣле́ніе пло́темъ твои́мъ и уврачева́ніе косте́мъ твои́мъ), да хо́диши надѣ́яся въ ми́рѣ во всѣ́хъ путе́хъ твои́хъ, нога́ же твоя́ не по́ткнется. Аще бо ся́деши, безбоя́зненъ бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши, и не убои́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́нія нечести́выхъ находя́щаго: Госпо́дь бо бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ твои́хъ и утверди́тъ но́гу твою́, да не поползне́шися. Не отрецы́ся благотвори́ти тре́бующему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти. Не рцы́: «отше́дъ, возврати́ся и зау́тра да́мъ», си́льну ти́ су́щу благотвори́ти: не вѣ́си бо, что́ породи́тъ находя́щій де́нь. Не соплета́й на дру́га твоего́ зла́, прише́льца су́ща и упова́юща на тя́. Не вражду́й на человѣ́ка ту́не, да не что́ на тя́ содѣ́етъ зло́е. Не стяжи́ злы́хъ муже́й поноше́нія, не возревну́й путе́мъ и́хъ. Нечи́стъ бо предъ Го́сподемъ вся́къ законопресту́пникъ и съ пра́ведными не сочетава́ется. Кля́тва Госпо́дня въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же пра́ведныхъ благословля́ются. Госпо́дь го́рдымъ проти́вится, смире́ннымъ же дае́тъ благода́ть.

Та́же: Да испра́вится моли́тва моя́... И про́чее послѣ́дованіе Преждесвяще́нныхъ.


По заамво́нной же моли́твѣ пое́мъ настоя́щій моле́бный кано́нъ свята́го Ѳео́дора.
Предло́жши же ко́ливо, глаго́лемъ псало́мъ 142-й: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́... Та́же: Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ...
И а́біе тропа́рь, гла́съ 2:

Ве́лія вѣ́ры исправле́нія, во исто́чницѣ пла́мене, я́ко на водѣ́ упокое́нія, святы́й му́ченикъ Ѳео́доръ ра́довашеся: огне́мъ бо всесожже́гся, я́ко хлѣ́бъ сла́дкій Тро́ицѣ принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Вся́, па́че смы́сла, вся́ пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, чистотѣ́ запеча́танной и дѣ́вству храни́му, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, Бо́га ро́ждши Истиннаго. Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И а́біе псало́мъ 50-й.

Та́же настоя́щій кано́нъ, гла́съ 8, творе́ніе Іоа́нна Дамаскина́, его́же краестро́чіе: Бо́жіихъ тя́ пою́ даро́въ, тезоимени́те.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, [я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ].

[Припѣ́въ: Святы́й великому́чениче Ѳео́доре, моли́ Бо́га о на́съ].

Бо́жія тя́ рачи́теля, Ѳео́доре, вѣ́дый и любо́вію неизбѣ́жною твое́ю запе́нся, ду́шу же, и те́ло, и словеса́ похва́лъ возлага́ю.

Писа́шеся повелѣ́ніе богоме́рзкое же́ртву и́доломъ, а не Живо́му Бо́гу приноси́ти, но приведе́нъ бы́лъ еси́, не пожря́й, страстоте́рпче, Бо́гу же имы́й приведе́нъ бы́ти.

Сла́ва: Раче́ніемъ Боже́ственнымъ пригвожде́нъ, Бо́га Вы́шняго Сы́ну Единоро́дному, Ѳео́доре му́чениче, вво́инился еси́ и по́честей не погрѣши́лъ еси́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Чи́ни Тя́ а́нгеловъ и человѣ́ковъ, Безневѣ́стная Ма́ти, восхваля́ютъ непреста́нно, Содѣ́теля бо си́хъ, я́ко Младе́нца, во объя́тіихъ Твои́хъ носи́ла еси́.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Ты́ еси́ утвержде́ніе [притека́ющихъ къ Тебѣ́, Го́споди, Ты́ еси́ свѣ́тъ омраче́нныхъ, и пое́тъ Тя́ ду́хъ мо́й].

Пѣ́ніе изъ усте́нъ мои́хъ, и изъ болѣ́зненныя души́ мольбу́ приношу́, ю́же уще́дри, страстоте́рпче Ѳео́доре.

Пло́ть покори́лъ еси́ самоде́ржцу, сла́вне му́чениче, уму́, и обои́ми угожда́еши Созда́вшему.

Сла́ва: Ста́лъ еси́ на суди́щи мучи́тельскомъ, Христа́ Царя́ богосло́вя, жре́ти бо скве́рнымъ отре́клся еси́, Ѳео́доре.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Тя́ вси́ стяжа́хомъ Прибѣ́жище и Стѣ́ну при́сно христіа́не, Тя́ славосло́вимъ немо́лчно, Безневѣ́стная.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, [смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́].

Та́инъ Боже́ственныхъ вкуси́въ, въ ра́зумѣ, му́чениче Ѳео́доре, непосты́дную про́повѣдь Бо́жія рожде́нія исповѣ́далъ еси́.

Стра́стное божество́ непщева́ху, страсте́мъ служа́щіи, и́хже Ду́хомъ изобличи́лъ еси́, страда́льче Ѳео́доре, просвѣща́емь.

Сла́ва: Изба́вителя моли́твою, тебе́ воспѣва́ющимъ, блаже́нне Ѳео́доре, отъ разли́чныхъ обстоя́ній и страсте́й бы́ти мо́лимъ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Кла́съ возрасти́вшая животворя́щій, неора́нная Ни́во, подаю́щій мíрови жи́знь, Богоро́дице, спаси́ пою́щія Тя́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Утренююще, [вопіе́мъ Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси Бо́гъ на́шъ, ра́звѣ Тебе́, ино́го не вѣ́мы].

Люби́те возлюби́вшаго Го́спода! — возглаша́лъ еси́, страда́льче Ѳео́доре, стра́ждущимъ съ тобо́ю му́ченикомъ.

Яко ре́вностію, страстоте́рпче, разжиза́яся се́рдцемъ, боги́ню лжеимени́тую съ тре́бищемъ попали́лъ еси́.

Сла́ва: Си́лою непобѣди́мою, Ѳео́доре страстоте́рпче, ва́рварскую де́рзость и моя́ стра́сти погуби́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Дѣ́ву по рождествѣ́ пое́мъ Тя́, Богоро́дице, Ты́ бо Бо́га Сло́ва пло́тію мíрови родила́ еси́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, [мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́].

Ко́ль сла́бое, ко́ль немощно́е бого́въ су́етныхъ шата́ніе! На отмще́ніе свое́, человѣ́комъ моля́шеся въ стоя́ніи побѣжда́емое, нело́жныхъ му́чениковъ проповѣ́дающихъ и́стину. [Два́жды.]

Сла́ва: Укрѣпи́вся си́лою Бо́жіею, му́чениковъ сла́во, Ѳео́доре, му́ки злочести́выхъ, младе́нецъ стрѣля́нія зрѣ́лъ еси́, блаже́нне, вѣ́чнующее бу́дущихъ предзря́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Да изба́вимся отъ лю́тыхъ прегрѣше́ній моли́твами Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая, и да улучи́мъ, Всечи́стая, Боже́ственнаго осія́нія, изъ Тебе́ неизрече́нно воплоти́вшагося Сы́на Бо́жія.

[Господи, помилуй, трижды. Слава, и нынѣ.]

Конда́къ, гла́съ 8:

Вѣ́ру Христо́ву, я́ко щи́тъ, вну́трь пріи́мъ въ се́рдцы твое́мъ, проти́вныя си́лы попра́лъ еси́, многострада́льче, и вѣнце́мъ небе́снымъ вѣнча́лся еси́ вѣ́чно, Ѳео́доре, я́ко непобѣди́мый.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Ура́ненъ бы́лъ еси́ тѣ́ломъ, за ура́неннаго Сло́ва пло́тію на́съ ра́ди, и Сему́, благода́рственно веселя́ся, возопи́лъ еси́, страстоте́рпче Ѳео́доре: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Яко во гро́бѣ положи́ся и во́лею запечатлѣ́ся Изба́вителю всѣ́хъ, въ темни́цѣ запечатлѣ́нной всели́лся еси́, вопія́, страстоте́рпче Ѳео́доре: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Умерщвле́нъ бы́въ и стра́сти плотскíя произволе́ніемъ оттря́съ, не снѣ́дію, страстоте́рпче, но любо́вію Боже́ственною пита́яся, пѣ́лъ еси́: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Сла́ва: Въ темни́цѣ, страстоте́рпче, я́коже въ пещи́ ю́ноши иногда́, Еди́нъ Нетлѣ́нныя Тро́ицы тебе́ укрѣпля́етъ, ви́дѣнъ бы́въ, вопію́ща: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: На́ше спасе́ніе, я́коже восхотѣ́лъ еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Дѣ́вы всели́лся еси́, Юже мíру Предста́тельницу показа́лъ еси́, оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь [халде́йскій мучи́тель, Богочести́вымъ неи́стовно разжже́; си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Ослѣпле́нъ умо́мъ беззако́нныхъ нача́льникъ, богочести́ву тебѣ́ нечести́вно претя́ше: что́ всу́е на Человѣ́ка, ну́ждею уме́рша, безу́мне, возложи́лъ еси́ наде́жду? — Но ты́ возопи́лъ еси́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Яко смы́сленный и прему́дрый строи́тель благода́ти, да́нною тебѣ́ отъ Бо́га благода́тію, возопи́лъ еси́, Ѳео́доре, повелѣва́ющему нечести́вно: се́й сту́дъ мнѣ́ и пою́щимъ бу́ди: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся вѣ́ки.

Сла́ва: Юношески подвиза́лся еси́, де́рзостно изобличи́лъ еси́: что́ безу́мствуеши, мучи́телю, — взыва́лъ еси́, — повелѣва́я тва́ремъ служи́ти ло́жно, оста́вльшимъ Созда́вшаго? Но а́зъ воспѣва́ю: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Плотски́ми изображе́нми, и разли́чными гана́ніи, и знамена́тельными и образи́тельными изрече́ньми, Твое́ предвѣща́ху богоглаго́ливіи Рождество́, преесте́ственное и чу́дное, Дѣ́во. Тѣ́мже Тя́, веселя́щеся, благоче́стно восхва́ляемъ, Христа́ превознося́ще во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Тя́, Неискусобра́чную [Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́, па́че ума́ ро́ждшую сло́вомъ вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стыхъ си́лъ, немо́лчными славословле́ніи велича́емъ].

Вещество́ муче́нія твоего́ — Бо́жіе, Ѳео́доре, жела́ніе. Тѣ́мже ти́ и вещество́ бы́сть веще́ственному тѣ́ло огню́, и́мже къ Боже́ственному, ра́дуяся, огню́ изше́лъ еси́, страстоте́рпче, уго́дниче Бо́жій Ѳео́доре.

Му́чениче всече́стне, попали́въ, не попали́лся еси́: ты́ бо пре́лесть попали́лъ еси́, Бо́гу же предстои́ши живы́й, и въ Не́мъ му́ченически веселя́ся, страстоте́рпче и уго́дниче Ѳео́доре.

Сла́ва: Еди́наго Тя́ зна́емъ Христа́, Еди́наго отъ Тро́ицы, во двою́ соверше́нну естеству́. Лю́ди Твоя́ спаси́ сія́, я́же стяжа́лъ еси́ честно́ю Твое́ю кро́вію, Ѳео́дора страстоте́рпца моли́твами.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Тя́, неви́димаго Бо́га носи́вшую объя́тіи, на небесѣ́хъ воспѣва́емаго отъ всея́ си́лы, и Тобо́ю намъ да́руемое вы́ну спасе́ніе во обстоя́ніи, велича́емъ.

Ирмо́съ: Тя́, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́, па́че ума́ ро́ждшую сло́вомъ вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стыхъ си́лъ, немо́лчными славословле́ніи велича́емъ.

И а́біе: Трисвято́е [и по Отче на́шъ...]. И тропа́рь свята́го: Ве́лія вѣ́ры... Сла́ва, конда́къ: Вѣ́ру Христо́ву, я́ко щи́тъ...
И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Якоже предста́тельство вси́ и держа́вное заступле́ніе, прегрѣ́шшіи, стяжа́хомъ, Всечи́стая, Твою́ те́плую по́мощь, Дѣ́во Ма́ти Марíе, христіа́нъ спасе́ніе, тѣ́мъ не преста́й о на́съ моля́щи Спа́са дарова́тися проще́нію.

И быва́етъ благослове́ніе ко́лива:

[Діа́конъ покади́въ, глаго́летъ: Го́споду помо́лимся. Ли́къ: Го́споди поми́луй.
Свяще́нникъ, ста́въ надъ ко́ливомъ, глаго́летъ моли́тву сію́:

Вся́ соверши́вый Сло́вомъ Твои́мъ, Го́споди, и повелѣ́вый земли́ многоразли́чныя прозяба́ти плоды́ въ наслажде́ніе и пи́щу на́шу, Иже сѣ́менми три́ о́трока и Даніи́ла, су́щія въ Вавило́нѣ, сластнопита́нныхъ свѣ́тлшія показа́вый, Са́мъ Всеблагíй Царю́, и сѣ́мена сія́ съ разли́чными плоды́ благослови́ и отъ ни́хъ вкуша́ющія освяти́, я́ко въ сла́ву Твою́ и въ че́сть свята́го великому́ченика Ѳео́дора Ти́рона сія́ предложи́шася отъ Твои́хъ рабо́въ и въ па́мять во благочести́вой вѣ́рѣ сконча́вшихся. Пода́ждь же, Бла́же, благоукраси́вшимъ сія́ и па́мять соверша́ющимъ вся́, я́же ко спасе́нію проше́нія и вѣ́чныхъ Твои́хъ бла́гъ наслажде́ніе, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи и свята́го великому́ченика Ѳео́дора Ти́рона, его́же и па́мять соверша́емъ, и всѣ́хъ святы́хъ Твои́хъ.

Яко Ты́ еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́днымъ Твои́мъ Сы́номъ, и Пресвяты́мъ, и Благи́мъ, и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ли́къ: Ами́нь.] [3]

Та́же: Бу́ди и́мя Госпо́дне... и Благословлю́ Го́спода... И дае́тся преломле́ніе отъ іере́я. И отпу́стъ.

[Зри́:] А идѣ́же не бы́ти Преждесвяще́нной, конча́емъ часы́ си́це: По Осла́би, оста́ви... и по коне́чныхъ покло́нѣхъ глаго́лемъ Трисвято́е [и] по Отче на́шъ... Го́споди, поми́луй, 12. Та́же моли́тва: Всесвята́я Тро́ице... И начина́емъ вече́рню: Пріиди́те поклони́мся.., три́жды. Псало́мъ 103-й. Каѳи́сма. И пое́мъ на Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры на 6: му́ченичны 3 [во окто́ихѣ гла́са, и́же на ряду́] и свято́му Ѳео́дору 3. Сла́ва, Ѳео́дору: Сосу́да употреби́въ... И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́са рядова́го. Свѣ́те Ти́хій.., безъ вхо́да. Чте́ніе. На стихо́внѣ: тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ, гла́съ 5: Благослове́но во́инство... Сла́ва, Ѳео́дору, гла́съ 2: Боже́ственныхъ даро́въ... [пи́санъ въ стихи́рахъ]. И ны́нѣ, богоро́диченъ: Все́ упова́ніе... Ны́нѣ отпуща́еши... Трисвято́е [и] по Отче на́шъ... Тропа́рь: Ве́лія вѣ́ры... Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Вся́ па́че смы́сла... Та́же ектенія́: Поми́луй на́съ, Бо́же... И покло́ны 3. И облачи́тся свяще́нникъ въ багря́ный фело́нь, и начина́етъ: Благослове́нъ Бо́гъ на́шъ... И мы́ глаго́лемъ псало́мъ 142-й: Го́споди, услы́ши моли́тву... И про́чее, я́коже ука́зано пре́жде. Кано́нъ на 4. И по соверше́ніи кано́на, вмѣ́сто Досто́йно е́сть.., пое́мъ ирмо́съ 9 пѣ́сни: Тя́, Неискусобра́чную... Та́же Трисвято́е [и] по Отче на́шъ... Тропа́рь: Ве́лія вѣ́ры... Сла́ва, конда́къ: Вѣ́ру Христо́ву... И ны́нѣ, богоро́диченъ: Якоже предста́тельство... Та́же моли́тву надъ ко́ливомъ, благослове́ніе ко́лива. Посе́мъ: Бу́ди и́мя Госпо́дне... и Благословлю́ Го́спода... И отпу́стъ. И вхо́димъ въ трапе́зу, и вкуша́емъ вина́ и еле́я, ра́ди свята́го. Сіе́ прія́хомъ въ ла́врѣ преподо́бнаго отца́ на́шего Са́ввы и кино́віи преподо́бнаго вели́каго Евѳи́мія, но не твори́мъ сего́ ны́нѣ за че́стность дне́. Оба́че яди́мъ варе́ніе съ сли́вами, безъ ма́сла, и арме́я [2]; произволя́ющіи же ядя́тъ сухояде́ніе, я́коже и въ сре́ду.

[Зри́:] Подоба́етъ вѣ́дати, я́ко во всѣ́хъ пятка́хъ святы́я и вели́кія Четыредеся́тницы, на вече́рняхъ и повече́ріяхъ покло́новъ не твори́мъ, то́кмо воображе́нныя въ Преждеосвяще́нной, е́же е́сть по Да испра́вится.., покло́ны 3. По вхо́дѣ Святы́хъ Даро́въ, покло́ны 3. И на Бу́ди и́мя Госпо́дне.., покло́ны 3.

[Зри́:] Повече́рія же пое́мъ вели́кая, на ни́хже пое́мъ поко́йныя кано́ны настоя́щаго гла́са, въ гробни́цѣ. Кано́ны же въ мине́и настоя́щія суббо́ты и недѣ́ли пое́мъ, егда́ изво́литъ екклисіа́рхъ: еди́нъ у́бо пое́мъ въ повече́ріи пятка́, другíй же кано́нъ пое́мъ въ повече́ріи недѣ́ли. Та́ко твори́мъ во всѣ́хъ пятка́хъ, въ ве́черъ святы́я и вели́кія Четыредеся́тницы.


ВЪ СУББОТУ ПЕРВУЮ СВЯТЫХЪ ПОСТОВЪ, НА УТРЕНИ,
По шестопса́лміи пое́мъ Бо́гъ Госпо́дь.., на гла́съ 2 и глаго́лемъ тропа́рь свята́го Ѳео́дора, два́жды: Ве́лія вѣ́ры... Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, еди́ножды: Вся́ па́че смы́сла... И обы́чное стихосло́віе.

По 1-мъ же стихосло́віи пое́мъ сѣда́льны му́ченичны осмогла́сника, случи́вшагося гла́са, съ богоро́дичнымъ.

По 2-мъ же стихосло́віи пое́мъ настоя́щія сѣда́льны свята́го Ѳео́дора, гла́съ 3. Подо́бенъ: Бо́жія вѣ́ры.

Кипя́ вѣ́ры правосла́віемъ, пре́лесть угаси́лъ еси́ злосла́вія, упраздни́въ и́дольское безбо́жіе и, всесожже́ніе боже́ственное бы́въ, чудодѣ́йствіи ороша́еши концы́, му́чениче пресла́вне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

[Сла́ва,] другíй сѣда́ленъ свята́го, подо́бенъ:

Боже́ственный да́ръ тя́ ко спасе́нію все́й даде́ вселе́ннѣй, въ страда́льчествахъ укрѣпи́вый тя́ Госпо́дь, душе́вныя на́ша болѣ́зни исцѣля́я и тѣле́сныя стра́сти побѣжда́я, му́чениче Ѳео́доре, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ, подо́бенъ:

Невмѣсти́маго Бо́га во утро́бѣ Твое́й, Дѣ́во Пречи́стая, носи́вшая, пре́жде вѣ́къ отъ Отца́ нетлѣ́нно возсія́вшаго, Сло́ва Ѵпоста́снаго и Сы́на Единосу́щнаго. Сего́ моли́ съ проро́ки и му́ченики, преподо́бными, по́стники и пра́ведными, дарова́ти на́мъ разрѣше́ніе прегрѣше́ній.

Та́же чте́мъ муче́ніе свята́го. Та́же псало́мъ 50-й.

И кано́нъ свята́го оби́тели, со ирмосы́, на 6. И свята́го Ѳео́дора, на 8. Стихосло́вимъ же и Го́сподеви пое́мъ...

Кано́нъ, его́же краестро́чіе: Ти́ронъ пресла́вный, сла́ва пе́рвѣй суббо́тѣ. Въ пе́рвыхъ же тропарѣ́хъ кано́на и́ное краегране́сіе.
Кано́нъ, творе́ніе Іоа́нна, митрополи́та Евхаи́тскаго, гла́съ 4.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, [и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́].

Всѣ́хъ Превы́шшій Тя́, неизрече́нно Роди́вшую, всѣ́хъ предположи́ вы́шшую Свои́хъ избра́нныхъ. Тѣ́мже дне́сь, сего́ вѣне́чника пою́ще, Всепѣ́тая, Тебѣ́ предначина́емъ.

Вели́каго въ му́ченицѣхъ, страда́льца пресвѣ́тлаго, имени́таго и пресла́внаго въ чудесѣ́хъ, отъ коне́цъ земли́ и до коне́цъ знамени́таго, пѣ́сньми воспою́ Ѳео́дора.

Де́нь весе́лый въ ско́рбехъ возсія́ и сѣ́тованіе си́хъ уясни́, предпра́зднственная предпу́тія издале́ча, просія́вша благода́тію боже́ственнаго му́ченика.

Кропи́тъ очище́нія Це́рковь, кровьми́ свято́е заколе́ніе, е́же прія́тъ Пожре́нный и въ же́ртву Прія́тый, страда́льчествовавшаго Боже́ственныя ра́ди сла́вы Его́.

Богоро́диченъ: Красно́, а́ще и незрѣ́ло, е́же пра́здновати узако́нися: украси́вшая бо вся́ Влады́чица, и ны́нѣ показа́ сея́ па́мяти пріобща́ющіяся Предбѣ́дствующему кро́вію.

Иный кано́нъ, того́же Евхаи́тскаго, гла́съ 6.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Яко по су́ху [пѣшеше́ствовавъ Изра́иль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь пои́мъ, вопія́ше].

Чу́дный во святы́хъ вои́стинну, Бо́же, во мнѣ́ удиви́ ми́лости Твоя́, Христе́, сло́во ми́ да́руя, я́ко да чу́дная восхвалю́ Твоего́ му́ченика.

Тве́рдое въ страда́льчествѣ и терпѣли́вое въ болѣ́знехъ показа́лъ еси́, страстоте́рпче Христо́въ, ско́рое же па́ки на на́съ по́мощи явля́я твоея́, Ѳео́доре.

Сла́ва: Благочести́вую оте́цъ вѣ́ру отъ души́ его́ мучи́тель отрѣва́я злѣ́, нечести́вый совѣ́тъ Бо́гу прирази́въ, восхотѣ́ при́сно ити́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Богорѣ́чивыхъ прорече́нія дре́вле муже́й на Тебѣ́ испо́лнишася, Ма́ти Дѣ́во, я́вѣ, я́ко Бо́га ро́ждшая и́стиннаго и Человѣ́ка и́стиннаго, па́че естества́ и ужа́сно.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, [Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би].

Ви́дѣти де́нь Сы́на Твоего́ жела́юще, христоимени́тіи лю́діе во о́бразъ Сего́, Влады́чице, Тому́ ны́нѣ предпра́зднствуютъ, Тебѣ́ нося́ще показа́ніе и сла́внаго страстоте́рпца Твоего́.

Побѣжда́ютъ вся́кими о́бразы лу́чшая: вели́кій бо во страда́льцѣхъ въ весе́ліе измѣни́ вре́менную ско́рбь, свята́го зѣ́льное поста́ обрати́въ во ослабле́ніе.

Сво́йственный и подо́бный тебѣ́ даръ, и́бо отъ свои́хъ, страда́льче, и́хже бо са́мъ всели́лъ еси́ въ се́й ча́стицы твое́й, обра́дованно да́ры тебѣ́ похва́лъ прино́симъ.

Добрѣ́йшее основа́ніе положи́лъ еси́ твои́ми изря́дствы, изря́дне, звѣ́ря всегуби́тельна, огне́мъ и убíйствомъ ды́шуща, низложи́въ, я́ко бездѣ́льна, преесте́ственною до́блестію.

Неи́стовствовавъ но́вый отсту́пникъ, по ра́вному лю́тѣ дре́внему, же́ртвы бра́шномъ, я́коже я́домъ смѣси́, но ло́жный окая́нникъ премудри́ся му́ченикомъ.

Богоро́диченъ: Испо́лнися у́бо вся́, Дѣ́во, зна́ти Го́спода земля́, изъ Тебе́ мíру я́вльшася, но боже́ственнымъ му́ченикомъ благода́ть мно́гая, утверди́вшимъ самѣ́ми собо́ю и́стину.

Иный.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, [я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́].

Пе́рвѣе въ Евины у́ши пошепта́вый ле́стно и Ада́ма то́юже прельсти́вый ле́стно, то́й и ны́нѣ я́дъ зло́бы къ ле́сти излія́.

Лестца́ имя́ше на него́, пита́ше неи́стовство проти́ву правоживу́щимъ, вре́мя взыска́ше пра́вое, въ о́ньже ме́рзость сотвори́ти поуча́шеся пребеззако́ннѣйшій.

Сла́ва: Дне́й нача́токъ святы́хъ наста́ посто́въ, въ ни́хже вся́кій христіа́нинъ самаго́ себе́ воздержа́ніемъ мно́гимъ очи́стивъ, всѣ́хъ ошая́яся.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Наде́ждо мíру держа́вная, Покро́ве и Предста́тельство, Всесвята́я Дѣ́во, не пре́зри, Блага́я, моле́нія рабо́въ, отъ любве́ Тя́ при́сно ублажа́ющихъ.

Катава́сія: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости Сло́ва.

Боже́ственное всеору́жіе воспріи́мъ и и́доловъ ле́сть низложи́въ, а́нгелы воздви́глъ еси́ восхваля́ти по́двиги твоя́, боже́ственнымъ бо жела́ніемъ у́мъ распали́въ, сме́рть во огни́ до́блественно презрѣ́лъ еси́. Тѣ́мже именоно́сно прося́щимъ тя́ да́руй боже́ственныя да́ры — исцѣле́ній подая́нія, страстоте́рпче Ѳео́доре, моли́ся Христу́ Бо́гу согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, подо́бенъ:

Максиміа́новыми ласка́нми не уклони́вся, Христо́выми же словесы́ му́жествовавъ, и́дольское ка́пище во огни́ испепели́лъ еси́, страда́льчески побѣди́въ до́брѣ сопроти́вника, проро́чески преше́лъ еси́ о́гнь, я́коже въ водѣ́. Тѣ́мже досто́йно воздая́ніе по́двиговъ, источа́еши исцѣле́нія, страстоте́рпче Ѳео́доре, моли́ся Христу́ Бо́гу прегрѣше́ній оставле́нію дарова́тися пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ. Подо́бенъ:

Яко Всенепоро́чная Невѣ́ста Творца́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, я́ко Прія́телище су́щи Вы́шняго, Всепѣ́тая, беззако́нія мя́ су́ща скве́рное жили́ще и въ ра́зумѣ бы́вша бѣсо́въ игра́лище, потщи́ся и си́хъ злодѣ́йствія мя́ изба́вити, свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телію стяжа́вшая, Свѣтопріе́мнице нетлѣ́нная, разжени́ о́блакъ страсте́й, и го́рнія свѣ́тлости сподо́би, и Свѣ́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ [на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й].

О, но́ваго и пресла́внаго смѣше́нія же и растворе́нія! Дѣ́вству рождество́ соедини́ роди́выйся Богочеловѣ́къ, сѣ́тованнымъ же дне́мъ весе́ліе, Своего́ почита́я страда́льца, вмѣси́.

Ви́ждь, ка́ко Христа́ любя́ше, Христо́ви во́инствуяй: враги́ бо Сего́ ре́вностію и огне́мъ погуби́, и себе́ коне́чнѣ до́брую и прія́тную Ему́ же́ртву усе́рдно отдаде́.

Побѣдоно́сный отъ страда́льчествъ до́блій разрѣши́, дерзнове́нно глаго́ля, и презре́ніемъ муче́ній зри́тели удиви́въ, и бы́въ все́й тва́ри но́вое и пресла́вное позо́рище.

Ко́сть у́бо не сокруши́ся Бо́га и Влады́ки моего́, — о долготерпѣ́нія! — и по умерщвле́ніи стра́ждуща. Во́ина же Его́ о́гнь пріе́мъ и ко́ло устыдѣ́ся уме́ршу прикосну́тися.

Богоро́диченъ: Соуме́ршіи Влады́цѣ Живота́ служи́тели и совоста́вшіи живу́тъ у Него́ ны́нѣ вѣ́чно и Сы́ну Ма́терь спрославля́ютъ, благословя́ще Отца́, Сы́на и Ду́ха Свята́го.

Иный.

Ирмо́съ: Христо́съ моя́ си́ла, [Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи].

Совѣ́тъ совѣщава́етъ нечести́вѣйшій, зри́те, я́ко вои́стинну е́сть стра́шно: разумѣ́ бо окая́нный ме́рзкими бра́шны лю́ди Христо́вы оскверни́ти.

Въ дѣ́ло приведе́ совѣ́тъ беззако́нный: возбрани́ти бо повелѣ́въ чи́стыхъ яде́ній бра́шно, и предложи́ти, я́же о́нъ оскверни́ кровьми́.

Сла́ва: Бы́сть я́вственно и оглаше́нно беззако́ніе всѣ́мъ христіа́номъ, тѣ́мже я́коже увѣ́дѣша, стеко́шася вси́ ку́пно въ хра́мъ Госпо́день святы́й.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Тя́ ро́ждшую Предвѣ́чнаго отъ Отца́ Рожде́ннаго, ны́нѣ, вѣ́рніи, моли́твенницу предлага́емъ: Тоя́ моли́твами, Христе́, преклоне́нъ, благоувѣ́тливъ бу́ди рабо́мъ Твои́мъ.

Катава́сія: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая [о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая].

Отверза́ются дне́сь преддве́рія благода́ти, и упокое́ніе ны́нѣ са́мое прообража́етъ Воскресе́ніе: си́це свѣтоно́снѣ свѣ́тлую Влады́чицу почита́юще и сла́внаго му́ченика.

Да́руетъ тезоимени́тый да́ръ Бо́гъ — Ѳео́дора, возлюби́вшимъ Явльшаго возлю́бленнаго явле́ніе, пресла́вныхъ дѣ́лъ Творца́, и Боже́ственныхъ си́лъ Самодѣ́теля содѣва́емаго.

Ничто́же къ му́ченику лу́цы и стрѣ́лы твоя́, вра́же, человѣ́ческаго спасе́нія: и уме́рый бо живе́тъ, и возбну́, и злодѣ́йствомъ твои́мъ противля́яйся, спаса́етъ вся́каго правосла́внаго.

Богоро́диченъ: Стра́нное бя́ше пре́жде чу́до, Богоотрокови́це, страда́льческими же свидѣ́тельствы прія́тъ вѣ́ру несумнѣ́нну, и вѣ́руемое при́сно пребыва́етъ чуди́мое и вѣ́рнѣ покланя́емое.

Иный.

Ирмо́съ: Бо́жіимъ свѣ́томъ Твои́мъ, [Бла́же, у́тренюющихъ Ти́ ду́ши любо́вію озари́, молю́ся, Тя́ вѣ́дѣти, Сло́вѣ Бо́жій, и́стиннаго Бо́га, отъ мра́ка грѣхо́внаго взыва́юща].

Тогда́шній у́бо архіере́й ве́сь ужасну́вся, нечести́ваго я́коже увѣ́дѣ совѣ́тъ, пѣ́сньми всено́щными Бо́га моля́ше не презрѣ́ти въ коне́цъ люде́й жре́бія Его́.

Но ско́рый вои́стинну Помо́щникъ, во и́стинѣ и теплотѣ́ призыва́ющихъ, моле́нія и́хъ не презрѣ́ вся́каго, но скорѣ́йшее и́мъ содѣ́ловаетъ разрѣше́ніе начина́нія.

Сла́ва: Отъ вы́шнихъ помо́щникъ посыла́ется я́ко скорѣ́е на зе́млю — страстоте́рпецъ Ѳео́доръ, и пастыренача́льнику явля́ется, разрѣше́ніе науча́я беззако́ннаго совѣ́та.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Никто́же притека́я къ Твоему́, Влады́чице, заступле́нію те́плѣ, посрами́тся когда́, но про́ситъ благода́ти и да́ръ пріе́млетъ къ поле́зному скорѣ́йшій проше́нія.

Катава́сія: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е [соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ].

Пости́тися, Спа́се, не мо́гутъ дру́зи и сы́нове черто́га Твоего́: Тебе́ бо Жениха́ съ Ма́терію и съ дру́гомъ Твои́мъ, учрежда́ютъ предстоя́ща и слу́жатъ.

Отступи́ Бо́га спаса́ющаго, отступи́ и отъ ра́зума злоимени́тый, и киче́ніемъ воста́ на вѣ́ру, но вмѣ́сто сего́ обрѣ́те великоимени́таго.

Пострада́въ, предста́ му́дршій, и сотво́рь до́блій те́пльшій, къ мучи́телемъ бо бра́нію и побѣ́дою до́брѣ обучи́вся, ниже́ у́меръ отступи́ исправле́нія.

Богоро́диченъ: Изба́вльшеся дне́сь, Влады́чице, бѣды́ душетлѣ́нныя, чудесе́мъ страстоте́рпца Твоего́, по Твоему́ боже́ственному промышле́нію, благода́ть обои́мъ возлага́емъ.

Иный.

Ирмо́съ: Жите́йское мо́ре, [воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, къ ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́къ, вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве].

Стра́нному ужаса́яся видѣ́нія твоего́, архіере́й проти́во рече́: ты́ кто́ еси́, го́споди, глаго́ляй мнѣ́? вразуми́ и научи́, ка́ко обря́щемъ скорѣ́йшую по́мощь?

Ѳео́доръ рече́: а́зъ е́смь я́вственно страстоте́рпецъ, и слы́ши: пшени́цу свари́въ, раздѣли́ лю́демъ, и та́ко спасу́тся отъ скве́рныхъ бра́шенъ преле́стника.

Сла́ва: Ко́ль ве́ліе чу́до твое́ и пресла́вное твое́ заступле́ніе, Ѳео́доре! Тѣ́мже, дерза́юще, вси́ чи́сто къ тебѣ́ прибѣга́емъ и мо́лимся: спаси́ рабы́ твоя́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Свѣ́та Жили́ще и Прія́телище Чи́стое Сло́ва была́ еси́, Отца́ благоволе́ніемъ и къ Тебѣ́ посѣще́ніемъ Ду́ха Свята́го, тѣ́мже мя́ просвѣти́.

Катава́сія: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Вѣ́ру Христо́ву, я́ко щи́тъ, вну́трь пріе́мъ въ се́рдцѣ твое́мъ, проти́вныя си́лы попра́лъ еси́, многострада́льче, и вѣнце́мъ небе́снымъ вѣнча́лся еси́ вѣ́чно, Ѳео́доре, я́ко непобѣди́мый.

Икосъ:

На Престо́лѣ Свѣ́та Носи́маго благода́рственно вѣ́рою воспѣва́емъ Тя́, я́ко дарова́ніе Боже́ственное дарова́лъ еси́ — до́бляго страда́ньми Ѳео́дора, въ житіи́ треблаже́ннаго, я́ко побо́рника су́ща и́стины; и́же благочести́вымъ помышле́ніемъ стяжа́въ Христа́, держа́вный бы́сть побѣди́тель на ле́стнаго, я́ко непобѣди́мый.

Синакса́рь.

Стихи́: Пи́щею ко́ливъ пита́етъ Ти́ронъ гра́дъ,
                  Пи́щу оскверне́ную учини́въ непотре́бну.

Въ сíй де́нь, въ суббо́ту пе́рвую посто́въ, е́же ко́ливами пресла́вное чу́до свята́го и сла́внаго великому́ченика Ѳео́дора Ти́рона пра́зднуемъ, е́же имѣ́ нача́ло бы́ти си́це:

Іуліа́ну престу́пнику, по Конста́нтіи, вели́каго Константи́на сы́нѣ, ски́птры ца́рствія удержа́вшу и отъ Христа́ во идолослуже́ніе прело́жшуся, гоне́ніе на христіа́ны воздвиза́ется преве́ліе — я́вѣ же вку́пѣ и не явле́ннѣ. Отре́клъ у́бо злочести́вый, е́же му́чити су́ровѣ, вку́пѣ же и объявле́нно безчеловѣ́чнѣ, та́ко искуша́ти христіа́ны — стыдя́ся же и обзира́я, да не прилага́ются множа́йшіи, сокрове́ннѣ нѣ́како оскверни́ти сія́ льсти́вый и скве́рный умы́сли. Отону́дуже и соблю́дъ, я́коже на́шъ язы́къ Христо́въ пе́рвую святы́хъ посто́въ седми́цу наипа́че очища́ется и внима́етъ Бо́гу, епа́рха гра́да призва́въ, повелѣ́ продае́мыя обы́чнѣ снѣ́ди отъ среды́ отнести́, другíя же снѣ́ди предложи́ти то́ржищу, си́рѣчь хлѣ́бы и питія́, отъ же́ртвъ его́ кровми́ сія́ пре́жде смѣси́вша и въ смѣше́ніи оскверни́вша, я́ко да у́бо отъ поста́ сія́ купу́ющіи па́че въ чистотѣ́ оскверни́лися бы́ша. Абіе у́бо епа́рхъ на дѣ́ло веде́ повелѣ́ное и предлага́етъ я́же отъ же́ртвъ и крове́й оскверне́нная бра́шна и питія́ во все́мъ то́ржищи.

Но всеви́дящее Бо́жіе о́ко, запина́ющее прему́дрыя въ кова́рствѣ и́хъ, и о на́съ, рабѣ́хъ Свои́хъ, при́сно промышля́ющее, и гну́сная престу́пника на на́съ кова́рства разруши́. Гра́дскому бо архіере́ю Евдоксíю, а́ще и не пра́вому и не правосла́вному быва́ющу, посыла́етъ вели́каго Своего́ страстоте́рпца Ѳео́дора, отъ ти́ронскаго чи́на Ти́рона имену́ема. И у́бо я́вѣ, а не во снѣ́, тому́ предста́въ, си́це нѣ́како рече́: «ели́ко ско́ро воста́въ, Христо́во собери́ ста́до и повелѣва́й тве́рдѣ никому́же ничто́же на то́ржищѣ предложе́нныхъ купи́ти, же́ртвъ бо кровми́ сія́ оскверни́шася отъ нечести́ваго царя́». Сему́ же недоумѣва́ющуся и вопроша́ющу, и ка́ко бы удо́бно бы́ло сіе́, недоста́токъ въ дому́ иму́щимъ, не отъ предложе́ныхъ въ то́ржищѣ купи́ти? Святы́й, ко́лива да́въ, глаго́летъ и́мъ недоста́токъ утѣ́ши. Сему́ же недоумѣва́ющу и неразумѣва́ющу, и что́ была́ бы сія́ ко́лива, вопроша́ющу. Вели́кій Ѳео́доръ глаго́летъ: «варе́ную пшени́цу; си́це бо мы́ во Евхаи́тѣхъ глаго́лати обыко́хомъ». Испыта́я же патріа́рхъ, кто́ у́бо е́сть се́й, о христоимени́тыхъ лю́дехъ промышля́яй? Святы́й же па́ки: «Христо́въ му́ченикъ Ѳео́доръ», рече́, «отъ Него́ помо́щникъ ва́мъ ны́нѣ по́сланъ е́смь». Воста́въ у́бо а́біе патріа́рхъ, и мно́жеству возвѣсти́въ ви́дѣная, и та́ко содѣ́явъ, Христо́во ста́до соблюде́ невреди́мо отъ врага́ и престу́пника кова́рства. Онъ же, свое́ лови́тельство узрѣ́въ обличе́но бы́вшо, и ничто́же соверши́вшо, и дово́льнѣ постыди́вся, предложи́тися и па́ки обы́чнымъ на то́ржищѣ прода́жнымъ повелѣ́.

Христо́вы у́бо лю́діе, седми́цѣ уже́ соверши́вшейся, благодаре́ніе отдаю́ще благодѣ́телю и му́ченику, въ сію́ суббо́ту ко́ливами ему́ па́мять, ра́дующеся, сотвори́ша. Отто́лѣ у́бо вѣ́рніи да́же и до ны́нѣ чу́до обновля́юще, да не забве́но толи́кое дѣ́ло му́ченика вре́менемъ бу́детъ, вели́каго Ѳео́дора ко́ливами почита́емъ.

Сего́ же вели́каго злочести́вый Ври́нга при Максиміа́нѣ уму́чи, изнуре́на пре́жде, та́же хра́мъ боги́ни о́ныхъ сже́гша и убо́гимъ красоту́ ея́ раздѣли́вша. Нѣ́кимъ же и въ словеса́ ему́ прише́дшимъ, и преложи́тися хотя́щимъ ему́, и совѣ́тъ творя́щимъ, не претерпѣ́. Мно́го у́бо пострада́въ, послѣди́ пе́щи вели́цѣй разжже́нѣ бы́вши, въ ню́ вмета́ется, ничто́же отъ нея́ пострада́въ, посредѣ́ ея́ ду́хъ Бо́гу предаде́.

Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй и спаси́ на́съ, ами́нь.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри [богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́].

Зако́ну ре́клъ еси́ не лежа́ти пра́ведникомъ Твои́мъ, Пра́ведный Влады́ко, тѣ́мже Ма́ти Твоя́ и многочу́дный се́й ра́бъ Тво́й свѣ́тлостію па́мяти си́хъ дне́сь зако́ны разоря́ютъ поще́нія.

Ко́ль сла́дкое, и вели́кое, и ра́достное ны́нѣшнее торжество́! Еже му́чениковъ на́мъ до́блѣйшій и преве́лій ны́нѣ вообрази́, еди́нѣмъ чудесе́мъ отъ нечи́стыхъ чи́стыя лю́ди Христо́вы соверши́въ.

Къ зміе́мъ лю́тымъ сопроти́вльшагося, и возмо́гшаго на душетлѣ́ннаго же и оскверня́ющаго одушевле́нная тѣлеса́, вѣнча́имъ побѣ́дными пѣ́сньми и вѣнце́въ похвала́ми.

Богоро́диченъ: Родонача́льникъ у́бо проувѣ́дѣвъ душетлѣ́нное бра́шно не убѣже́: Твои́ же вѣ́рніи лю́діе отъ Твоего́ му́ченика преднаучи́вшеся и избѣ́гше всепа́губныя пи́щи, съ си́мъ, Влады́чице, спаси́тельная Тебѣ́ жру́тъ.

Иный.

Ирмо́съ: Росода́тельну у́бо пе́щь [содѣ́ла а́нгелъ преподо́бнымъ отроко́мъ, халде́и же опаля́ющее велѣ́ніе Бо́жіе, мучи́теля увѣща́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ].

Росода́вецъ печа́ли и распале́нія о́блакъ яви́лся еси́, пресла́вне, и спа́слъ еси́ отъ пе́щи мучи́тельскія зову́щія вся́ вѣ́рныя: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Царю́ пребеззако́ннѣйшій, посрами́ся, и да заградя́тся уста́ твоя́, поуча́ющаяся на на́съ беззако́нному совѣ́ту: разруши́ бо твою́ крѣ́пость ца́рствуяй Ца́рь и всѣ́хъ Госпо́дь.

Сла́ва: Іуліа́не безу́мне, се́рдце твое́ все́ зло́бы испо́лнися, обава́ется же отъ Прему́драго Бо́га на́шего излія́вшееся ле́стно на на́съ, вопію́щихъ къ Нему́: благода́ть подава́еши на́мъ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Па́че сло́ва Твое́ бысть зача́тіе и па́че ума́ Рождество́ Твое́, Всенепоро́чная: Бо́га бо родила́ еси́ пло́тію, спа́сшаго вся́ отъ тлѣ́нія, Благослове́нная. Тѣ́мже ны́нѣ, Богоро́дице, Тя́ сла́вимъ.

Катава́сія: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Изба́вителю всѣ́хъ, [Всеси́льне, посредѣ́ пла́мене благоче́ствовавшія, снизше́дъ, ороси́лъ еси́ и научи́лъ еси́ пѣ́ти: вся́ дѣла́, благослови́те, по́йте Го́спода].

Ра́дости Рождество́мъ Испо́лнившая небе́сная и земна́я, вре́меннымъ сѣ́тованіемъ благода́ть благовре́менную подае́тъ вѣне́чнику, спле́щущи свѣ́тло пра́зднственная.

Суббо́тствуимъ, человѣ́цы, дне́сь, отъ трудо́въ вчера́шнихъ почи́вше, за Благослови́вшаго настоя́щій де́нь упокое́ніемъ, и ны́нѣ торжество́мъ му́ченика.

Вои́стинну сія́ пе́рвая въ суббо́тахъ и суббо́тъ бы глаго́лалася суббо́та: му́ченическія же благода́ти и си́лы Боже́ственныя испо́лнена, спасе́нія вели́каго воспомина́ніе.

Царя́ Бо́га чи́стыми бра́шны ца́рствія беззако́ннаго скверне́нія чи́стый упраздни́, и пресла́внымъ о́бразомъ чудодѣ́йства святу́ю седми́цу освяти́.

Богоро́диченъ: Извѣща́етъ Твое́, Отрокови́це, та́инство му́чениковъ усе́рдная сме́рть: я́ко бо Бо́гу вѣ́ровавше ро́ждшемуся, а́ще и Стра́сть во́лею претерпѣ́, самѣ́хъ себе́, до́бліи, пожро́ша.

Иный.

Ирмо́съ: Изъ пла́мене преподо́бнымъ [ро́су источи́лъ еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́лъ еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотѣ́ти. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки].

Изъ пла́мене я́ко изба́вился еси́, му́чениче Ѳео́доре, Боже́ственною си́лою, си́це и ны́нѣ на́съ спа́слъ еси́ са́мъ предста́тельствомъ боже́ственнымъ твои́мъ беззако́ннаго совѣ́та злоко́зненнаго.

Ве́черъ водвори́ся пла́чь рабо́мъ твои́мъ отъ лука́ваго лови́тельства супоста́та на́шего, но во у́тріе ра́дость возсія́, му́чениче терпеливоно́сче, те́плою твое́ю по́мощію.

Сла́ва: Изба́вителя тя́ обрѣ́тше, въ бѣды́ мы́ впа́дше, и изба́вителя ко́зни вра́жія, му́чениче Христо́въ страстоте́рпче Ѳео́доре, тя́ славосло́вимъ во вся́ вѣ́ки.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Недоумѣва́етъ у́мъ человѣ́ческій Твоего́ Рождества́, Чи́стая, та́инство изрещи́, и сего́ ра́ди Тя́ вѣ́рою благоче́стно, я́ко Богоро́дицу, почита́емъ и славосло́вимъ во вся́ вѣ́ки.

Катава́сія: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Рождество́ Твое́ нетлѣ́нно [яви́ся: Бо́гъ изъ боку́ Твое́ю про́йде, я́ко Плотоно́сецъ яви́ся на земли́ и съ человѣ́ки поживе́. Тя́, Богоро́дице, тѣ́мъ вси́ велича́емъ].

Стека́ется мно́жество отвсю́ду въ сѣ́нь свѣдѣ́нія, и живу́щую благода́ть предпросія́вшаго въ сла́вѣ всѣ́хъ му́чениковъ, со Влады́чицею всѣ́хъ, велича́емъ.

Мужа́йся Христо́ва Це́рковь и держа́вствуй всу́е борю́щими: Христо́вы бо дру́зи и предстоя́щіи о тебѣ́ пеку́тся, и отстоя́щіи, я́коже до́бліи, Ему́же соверша́еши благода́рственная.

Возмнѣ́вшася дре́вле умре́ти, ве́щи показу́ютъ жи́ти и по кончи́нѣ, и вѣ́ры па́ки предста́тельствовати съ ра́вною ре́вностію. Еюже богатя́щеся, Благодѣ́теля велича́емъ.

Богоро́диченъ: Яко Боже́ственную Тя́ печа́ть пѣ́сньми, запеча́танную Бо́жію кни́гу налага́ю нося́, и собира́ю похвалы́ въ Тебѣ́, Дѣ́во, си́це прославля́я наипа́че Твоего́ му́ченика.

Иный.

Ирмо́съ: Бо́га человѣ́комъ невозмо́жно [ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ].

До́брѣ яви́лся еси́ побо́рникъ, пресла́вне, и держа́вное заступле́ніе на́мъ, чту́щимъ твою́ честну́ю и вѣ́чную па́мять ны́нѣ, и твои́хъ страда́льчествъ исправле́нія, и бы́вшее въ на́съ Боже́ственное заступле́ніе.

Твое́, всеблаже́нне, чу́до, Ѳео́доре, соверше́нное, святы́ми ту́чами пое́тся, на ве́сь мíръ, блаже́нне, тѣ́мже и лѣ́тно собира́ющеся, сла́ву возсыла́емъ Христу́, тебе́ просла́вльшему.

Сла́ва: Зря́ любо́вь восхваля́ющихъ тя́, му́чениче Христо́въ, благода́ть возда́рствуй вя́щшую: и вѣ́ру вѣ́дый ели́ка е́сть, пресла́вне, не преста́й, моли́твенниче теплѣ́йшій, му́чениче, и хода́тай къ Бо́гу на́шему явля́яся.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Пѣ́ти, Дѣ́во, Тя́ не престае́мъ, Помо́щницу, Покро́въ, ско́рое Заступле́ніе и Предста́тельницу на́шу непосты́дную: соблюди́ Твоя́ рабы́ вся́каго озлобле́нія, вся́кія ко́зни лука́ваго свобожда́ющи при́сно.

Катава́сія: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Ексапостила́рій. Подо́бенъ: Со ученики́.

Вѣнчено́сче свя́те, предстоя́й со а́нгелы Христо́ву ны́нѣ Престо́лу и свѣ́та отту́ду исполня́яйся, страстоно́сче, ми́ръ мíрови непреста́нно исхода́тайствуй и на́мъ спасе́ніе, благоче́стно свѣтоно́сную па́мять твою́ соверша́ющимъ, Ѳео́доре всебога́те, му́чениче преукраше́нне.

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ:

Во чре́вѣ Твое́мъ Госпо́дь, погиба́ющій мíръ отъ тлѣ́нія призва́ти восхотѣ́въ, я́коже вѣ́дяше, всели́ся, Богоро́дице. Спасе́ніе у́бо вси́ обрѣ́тше, возопіи́мъ Тебѣ́ а́нгелово, е́же — ра́дуйся, Всепѣ́тая, во всѣ́хъ жена́хъ Благослове́нная! — и́бо Ра́дость породила́ еси́ все́й вселе́ннѣй.

На хвали́техъ поста́вимъ стихи́ 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Му́жа изря́дна вы́шняго воинствосло́вія, вѣ́рніи, я́ко терпѣли́ваго ору́жника на́шего благоче́стія, согла́сно соше́дшеся, пѣ́сньми та́инственными восхва́лимъ, глаго́люще: досточу́дне му́чениче Іису́совъ, моли́ся о чту́щихъ тя́.

Тезоимени́тымъ твои́мъ зва́ніемъ, да́ре Бо́жій вои́стинну, скорбя́щимъ всѣ́мъ утѣше́ніе пода́лся еси́, Ѳео́доре треблаже́нне, вся́кій бо къ твоему́ приближа́яся хра́му вои́стинну, съ весе́ліемъ пріе́мля воздая́нія чуде́съ твои́хъ, почита́етъ Христа́.

Благоче́стія бога́тство и свѣ́тлость страда́льческими по́двиги себѣ́ сокро́виществовавъ, всю́ крѣ́пость твою́ да́ръ прія́тный Бо́гу прине́слъ еси́, исполня́я въ по́двизѣхъ со тща́ніемъ богодарова́нное твое́ призыва́ніе.

Всесвѣ́тлымъ торжество́мъ боже́ственнаго му́ченика напита́имся вси́ и вѣ́рно возвесели́мся, празднолю́бцы, почита́юще свѣ́тлое празднество́ его́ сконча́нія, пѣ́сненно воспѣва́юще Іису́са, просла́вившаго па́мять его́.

Сла́ва, гла́съ 6:

Свяще́нія да́ръ и бога́тство Боже́ственныя жи́зни показа́лся еси́ мíру, Ѳео́доре, Христо́съ бо му́дрѣ твою́ па́мять просла́ви, въ ню́же согла́сно, вѣ́рніи, ра́дующеся, пое́мъ по́двиги болѣ́зней твои́хъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со страстоте́рпцемъ и всѣ́ми святы́ми поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

На стихо́внѣ стихи́ры свята́го, гла́съ 4. Самогла́сны:

Лику́ютъ собо́ры му́чениковъ ра́достно ны́нѣ въ хра́мѣ твое́мъ, страстоте́рпче Ѳео́доре, и а́нгельстіи чи́нове страда́льчества пле́щутъ терпѣ́нія твоего́, и Самъ Вѣнцеда́вецъ Христо́съ предстои́тъ, богатотво́рная дарова́нія твои́мъ пѣвце́мъ десни́цею подая́, Его́же возжелѣ́въ взыска́лъ еси́, и обрѣ́тъ бесѣ́довалъ еси́, Его́же жела́лъ еси́; Его́же моли́, спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ, [я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится].

Чи́стый и непоро́чный по́стъ, прише́дый ны́нѣ къ намъ, му́ченическихъ чуде́съ соверше́нство совведе́: посто́мъ бо душе́вныя скве́рны очи́стимъ, и му́ченическими зна́менми и страда́льчествы до́блественно на стра́сти вмужи́мся, отону́дуже и свяще́ннаго воздержа́нія благода́тію просвѣща́ющеся и чудодѣ́йствы Ѳео́дора му́ченика, ко Христу́ утвержда́емся вѣ́рою, прося́ще Его́ спасе́ніе пода́ти душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни, во дво́рѣхъ Бо́га на́шего [процвѣту́тъ].

Му́ченическимъ твои́мъ дерзнове́ніемъ къ Бо́гу, Ѳео́доре, отсту́пническую на вѣ́ру Христо́ву ко́знь су́етну сотвори́лъ еси́, побо́рникъ благоче́ствующимъ бы́лъ еси́ лю́демъ, предста́ніемъ ужа́снымъ скве́рныхъ бра́шенъ же́ртвы и́дольскими и́хъ изба́вль. Тѣ́мже тя́, я́ко и́доловъ потребителя, и я́ко ста́да Христо́ва спаси́теля и храни́теля, и предста́теля на́шего благопослушли́ваго, чту́ще въ пѣ́снехъ, мо́лимъ, очище́нію и просвѣще́нію тобо́ю дарова́тися душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Страда́льческимъ му́жествомъ благоче́стно вооружи́вся, страстоте́рпче Христо́въ, и слове́сное служе́ніе та́йно побора́я си́лою Его́, и́доловъ нече́стіе и мучи́телей преще́ніе не́мощно показа́лъ еси́, презира́я муче́нія и вре́менный о́гнь. Но, о Боже́ственныхъ даро́въ, и ве́щь, и и́мя! отъ вся́каго обстоя́нія моли́твою твое́ю спаса́й соверша́ющія па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Влады́чице, пріими́ моли́твы [ра́бъ Твои́хъ и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли].

И про́чее послѣ́дованіе у́трени. Совокупля́емъ и ча́съ 1-й.


НА ЛИТУРГІИ,

Изобрази́тельная и отъ кано́на свята́го пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Возвесели́тся пра́ведникъ о Го́сподѣ* и упова́етъ на Него́. Сти́хъ: Услы́ши, Бо́же, гла́съ мо́й, внегда́ моли́ти ми ся къ Тебѣ́. Апо́столъ дне́, ко Евре́емъ, зача́ло 303. Свято́му Апо́столъ, къ Тимоѳе́ю, зача́ло 292. Аллилу́ія, гла́съ 4: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ, я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится. Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни, во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвѣту́тъ. Ева́нгеліе отъ Ма́рка, зача́ло 10. И свята́го, отъ Іоа́нна, зача́ло 52. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную [бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

На трапе́зѣ чте́мъ сло́во похва́льное о святѣ́мъ Ѳео́дорѣ свята́го Григо́рія Ни́сскаго. И яди́мъ бо́бъ обваре́нный съ ма́слинами бѣ́лыми и че́рными. Причаща́емся же и варе́нія съ ма́сломъ прилучи́вшагося и ко́лива; вина́ же испива́емъ по красово́лю, ра́ди свята́го.

Сіе́ же прія́хомъ отъ ла́вры преподо́бнаго отца́ на́шего Са́ввы и отъ богоно́снаго отца́ на́шего Евѳи́мія.

[Зри:́] Вѣ́дати подоба́етъ, я́ко два́жды прія́хомъ я́сти ры́бы въ се́й Вели́кій по́стъ: въ пра́здникъ Благовѣ́щенія и Цвѣтоно́сія.

Примѣчанія:
[1] На полѣ книги: «па́че».
[2] Арме́я — монашеская пища, напр., капуста приготовленная въ прокъ, и тому под. (Полный церк.-слав. словарь прот. Григорія Дьяченко, Т. 1-й. М., 1899, с. 22).
[3] Большой Требникъ, гл. 45-я (М., 1884, л. 158 об.-159); Служебникъ, гл. 12-я (М., 1894, л. 121 об.-122 об.).

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 109 об. – 121 об.

Служба въ пятокъ 1-й недѣли поста // Къ оглавленію Постной Тріоди // Служба въ недѣлю 1-ю Великаго поста


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.