Церковный календарь
Новости


2018-02-19 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ пятокъ 1-я седмицы поста (1864)
2018-02-19 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ четвертокъ 1-я седмицы поста (1864)
2018-02-19 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 24-я, противъ Савелліанъ, Арія и Аномеевъ (1846)
2018-02-19 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 23-я, на святаго мученика Маманта (1846)
2018-02-18 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 10-е, во вторникъ 1-й недѣли поста (1910)
2018-02-18 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 9-е, въ понедѣльникъ 1-й недѣли поста (1910)
2018-02-18 / russportal
Свт. Григорій Палама. Бесѣда 7-я, иная о постѣ (1968)
2018-02-18 / russportal
Свт. Григорій Палама. Бесѣда 6-я, увѣщательная къ посту (1968)
2018-02-17 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. «Бесѣды о покаяніи». Бесѣда 7-я (2006)
2018-02-17 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. «Бесѣды о покаяніи». Бесѣда 6-я (2006)
2018-02-17 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 8-е, въ недѣлю сыропустную (1910)
2018-02-17 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 7-е, въ субботу сырную (1910)
2018-02-16 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ среду 1-я седмицы поста (1864)
2018-02-16 / russportal
"Тріодь Постная". Служба во вторникъ 1-я седмицы поста (1864)
2018-02-16 / russportal
Дѣянія 2-го Всезаруб. Собора 1938 г. Докладъ Б. Р. Гершельмана (1939)
2018-02-16 / russportal
Дѣянія 2-го Всезаруб. Собора 1938 г. Докладъ игумена Филиппа (1939)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 20 февраля 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

СЛОВО 5.
Въ сре́ду сыропу́стныя недѣ́ли, поуче́ніе отца́ духо́внаго къ дѣ́темъ духо́внымъ, отъ слове́съ свята́го Іоа́нна Златоу́стаго.

Жела́ю, люби́миче, спасе́нія твоего́, тѣ́мже и благослове́ніе даю́ ти́. Вѣ́си бо сы́не и ча́до, Ду́хомъ рожде́нное, е́же вда́лъ ми́ Бо́гъ уче́нія тала́нтъ, да и́мъ ку́плю творю́, а не скры́ю въ лѣ́ности. Прише́дъ бо Госпо́дь истя́жетъ отъ мене́, грѣ́шнаго, на стра́шномъ Его́ судѣ́, а́ще и́мъ ны́нѣ при́купа не сотворю́: лю́тъ су́дъ и зо́лъ отвѣ́тъ бу́детъ мнѣ́. Тала́нтъ бо ми́ се́, е́же пещи́ся душа́ми ва́шими, и сѣ́яти въ сердца́ ва́ша Боже́ственное сѣ́мя — свято́е уче́ніе, те́рніе же грѣхо́вное искореня́ти. Егда́ бо ви́жу вы́ въ зако́нѣ Госпо́дни ходя́ща, тогда́ ми се́рдце ра́дуется. Егда́ же ви́жу вы́ повелѣ́нія Госпо́дня преступа́юща, тогда́ печа́ль снѣда́етъ мя́. Се́ же пре́жде глаго́лахъ ти́, ча́до мое́ люби́мое, о зло́мъ пія́нствѣ, и ты́ не послу́шалъ еси́ того́. И ны́нѣ стужи́хъ си́ о тебѣ́ вельми́, поне́же ви́жу тя́ во святы́я дни́ по́стныя пія́нствомъ побѣжде́на. А сія́ дни́ даны́ христіа́номъ на очище́ніе грѣхо́въ и на спасе́ніе души́, а ты́ а́ки невѣ́рный пребыва́еши. Не вѣ́си ли, /л. 13 об./ я́ко и въ про́чія дни́ пія́нство христіа́номъ отрече́но бы́сть? Пи́сано бо е́сть: я́ко пія́ницы Ца́рствія Бо́жія не наслѣ́дятъ, но угото́вана бы́сть и́мъ му́ка вѣ́чная съ прелюбодѣ́и, и со идолослужи́тели, и съ разбо́йники; и ду́шу свою́ погуби́тъ пія́ница. Мно́зи бо и въ пе́рвыхъ ро́дѣхъ погибо́ша пія́нствомъ: уго́дницы Бо́жіи, и ца́ріе ца́рства изри́нушася, святи́тели святи́тельство погуби́ша, си́льніи и хра́бріи злѣ́ погибо́ша, бога́тіи ни́щи бы́ша, здра́віи бо́льни быва́ху, многолѣ́тніи вско́рѣ умро́ша безъ Бо́жія суда́ напра́сно, а́ки уда́вленицы. Мно́зи бо пія́нствомъ са́ми себе́ погубля́ютъ, безчи́сленно и́хъ до вре́мени свѣ́та сего́ отыдо́ша, безвре́меннаго ра́ди запо́йства, и́мъ же су́дъ зо́лъ бу́детъ. Да и вы́ бра́тіе вѣ́сте, и́же кто́ ча́сто упива́ется, несоверше́нъ у́мъ е́сть въ не́мъ. Въ пія́нствѣ бо ни жите́йскихъ, ни душе́вныхъ дѣ́лъ правле́нія нѣ́сть. Пія́нчивый ца́рь или кня́зь зе́млю пу́сту сотвори́тъ, непра́во су́дитъ, вла́стели суда́ му́дрость забыва́ютъ въ питіи́ мно́зѣ. Пія́нство прибы́токъ губи́тъ и рабо́ты мно́ги твори́тъ. Пія́ный всегда́ би́тися /л. 14/ гото́въ, и сва́ръ съ бра́тіею дѣ́етъ, и до́лгъ собира́етъ, дѣ́ло губи́тъ. Пія́нство къ Це́ркви Бо́жіи не пу́ститъ, пія́нство жены́ отъ муже́й отлуча́етъ. Пія́нство поста́ не пріе́млетъ. Пія́нство болѣ́зни предае́тъ, тѣ́ла красоту́ губи́тъ. Трудова́та явля́етъ, о́чію зра́къ помрача́етъ, нога́ма болѣ́знь твори́тъ, у́мъ отгоня́етъ, отъ Бо́га отлуча́етъ, и сме́рти предае́тъ, въ негаси́мый о́гнь отсыла́етъ. Се́ вѣ́дый, сы́не, преста́ни отъ зла́го пія́нства, молю́ тя́, не пíй до обѣ́да никогда́же, то́ бо не́мощь тѣ́лу, а души́ па́губа, а́зъ бо о твое́мъ пія́нствѣ во мно́зѣ ско́рби. Ра́дость бо ми́ се́, а́ще бы ты́ оста́вилъ злы́й се́й нау́къ. Па́че же, ча́до, не пíй во святы́й сíй по́стъ и до Воскресе́нія Христо́ва, сíи бо днíе очище́ніе на́мъ су́ть, да бы́ тя́ Госпо́дь прости́лъ, е́же еси́ Его́ прогнѣ́валъ, упива́яся досе́лѣ. О, ча́до, не упива́йся во святы́й се́й по́стъ, се́ бо зло́ вельми́. Апо́столи бо не повелѣ́ша того́ ра́ди и святы́хъ па́мяти въ по́стъ дѣ́яти, а вы́ бо́лѣ святы́хъ па́мяти свои́мъ утро́бамъ че́сть творите́, упива́ющеся во святы́й по́стъ. /л. 14 об./ Да вотще́ у́бо христіа́не имену́емся, а дѣ́ла пога́нска твори́мъ. О, бра́тіе, все́ въ сла́ву Бо́га твори́те, да Госпо́дь просла́витъ вы́ въ Ца́рствіи Свое́мъ, а здѣ́ здра́віе и че́сть, и ми́ренъ живо́тъ пода́стъ ва́мъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, Ему́ же сла́ва, и че́сть, и держа́ва, ны́нѣ и при́сно и во́ вѣки вѣко́мъ, ами́нь.

Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — Л. 13 – 14 об.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.