Церковный календарь
Новости


2018-02-21 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 26-я, утѣшеніе больному (1846)
2018-02-21 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 25-я, о милости и судѣ (1846)
2018-02-21 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 34-е, къ пришедшимъ изъ Египта (1844)
2018-02-21 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 33-е, противъ Аріанъ и о самомъ себѣ (1844)
2018-02-20 / russportal
Свт. Григорій. Слово 32-е, о томъ, что не всякой можетъ разсуждать о Богѣ (1844)
2018-02-20 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 31-е, о Богословіи пятое, о Святомъ Духѣ (1844)
2018-02-19 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ пятокъ 1-я седмицы поста (1864)
2018-02-19 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ четвертокъ 1-я седмицы поста (1864)
2018-02-19 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 24-я, противъ Савелліанъ, Арія и Аномеевъ (1846)
2018-02-19 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 23-я, на святаго мученика Маманта (1846)
2018-02-18 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 10-е, во вторникъ 1-й недѣли поста (1910)
2018-02-18 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 9-е, въ понедѣльникъ 1-й недѣли поста (1910)
2018-02-18 / russportal
Свт. Григорій Палама. Бесѣда 7-я, иная о постѣ (1968)
2018-02-18 / russportal
Свт. Григорій Палама. Бесѣда 6-я, увѣщательная къ посту (1968)
2018-02-17 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. «Бесѣды о покаяніи». Бесѣда 7-я (2006)
2018-02-17 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. «Бесѣды о покаяніи». Бесѣда 6-я (2006)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 22 февраля 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 6.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

СЛОВО 55.
Въ то́й же де́нь [въ сре́ду 6-я недѣ́ли поста́], проро́чество Иса́іино истолко́вано о поставля́ющихъ трапе́зы куми́ромъ.

[Иса́ія, глава́ 65.] Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: а́ще обря́щется зе́рно въ грезну́, то не погублю́ гре́зна того́, но спасу́ его́. Толкова́ніе. Гре́знъ е́сть человѣ́къ вѣ́рный, а зе́рно — до́брая дѣ́ла, съ послуша́ніемъ Боже́ственнаго Писа́нія. — То́й же гре́знъ е́сть, а́ще не и́мать я́годы въ себѣ́, да посѣче́тся и во о́гнь сме́щется. Толкова́ніе. Посѣче́ніе е́сть сме́рть, а во оѓнь вмета́ніе — о́наго вѣ́ка о́гнь /л. 152/ негаси́мый. — Слу́шающихъ и служа́щихъ Ми не погублю́, но изведу́ сѣ́мя до́брое отъ Іа́кова и отъ Ію́ды, и наслѣ́дятъ го́ру святу́ю Мою́. Толкова́ніе. Сѣ́мя до́брое отъ Іа́кова — вѣ́рніи человѣ́цы, ходя́щіи по зако́ну Боже́ственному. И тíи наслѣ́дятъ го́ру святу́ю Мою́, ре́кше Церковь, и уче́ніе церко́вное. Сіо́нъ е́сть свята́я гора́, въ не́й же Госпо́дь показа́ всю́ благода́ть. И та́ гора́ Сіо́нъ нарица́шеся ма́ти Це́рквамъ, въ не́й же уче́ніе вся́ко Боже́ственнаго Писа́нія. — Рече́ Госпо́дь: наслѣ́дятъ го́ру святу́ю Мою́ избра́нніи Мои́ лю́діе и вселя́тся ту́. [Толкова́ніе.] Сíи су́ть, и́же слу́жатъ Бо́гу, и во́лю Его́ творя́тъ, а не куми́ромъ су́етнымъ. То́ су́ть слуги́ Бо́жія, и́же прино́сятъ же́ртву чи́сту Жи́ву Бо́гу въ кро́тости се́рдца своего́, съ ра́зумомъ до́браго уче́нія церко́внаго. — И бу́детъ въ дубра́вѣ огра́ды овца́мъ. Толкова́ніе. Лу́гъ нарица́ется ра́й, а огра́да — мѣ́ста ра́йская, а о́вцы — вѣ́рніи лю́діе, и́же рабо́таютъ Бо́гу, а не куми́ромъ. — И де́брь Ахо́рская въ поко́й воло́мъ. Толкова́ніе. Де́брь Ахо́рская — вы́шняго Іеросали́ма па́жить, а воло́ве — кро́тцыи епи́скопи и попо́ве, и́же хо́дятъ по церко́вному уче́нію и ины́хъ /л. 152 об./ до́брѣ уча́тъ. — Вы́ же, оста́вльшіи Мя́, и забы́вшіи го́ру святу́ю Мою́, и гото́вящіи бѣсо́мъ трапе́зу, и наполня́юще куми́ромъ растворе́нія, — Азъ преда́мъ вы́ во ору́жіе, и вси́ заколе́ніемъ паде́те. Толкова́ніе. Заколе́ніе е́сть сме́рть, а ору́жіе — му́ка вѣ́чная. — Зва́хъ бо вы́ и не послу́шасте; глаго́лахъ ва́мъ, и преслу́шасте и сотвори́сте лука́вое предо Мно́ю, и его́ же не восхотѣ́хъ, то́ вы́ избра́сте. Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, рабо́тающіи Мнѣ́ я́сти бу́дутъ, вы́ же вза́лчете. Се́, рабо́тающіи Мнѣ́ напію́тся, вы же возжа́ждете. Се́, рабо́тающіи Мнѣ́ возра́дуются, вы́ же посрамите́ся. Се́, рабо́тающіи Ми́ возвеселя́тся въ весе́ліи се́рдца, вы́ же возопіе́те въ болѣ́зни се́рдца ва́шего, и отъ сокруше́нія ду́ха воспла́чете вельми́ и возрыда́ете. Не здѣ́, но во о́номъ вѣ́цѣ. Оста́висте бо утѣше́ніе ва́ше и поко́й бу́дущаго вѣ́ка избра́ннымъ Мои́мъ рабо́мъ, ва́съ же избіе́тъ Госпо́дь. Рабо́тающіи Ми́ благословя́тся, пою́ще Бо́гу и́стинному, а вы́ поете́ пѣ́снь бѣсо́вскую и́доломъ. [Толкова́ніе.] Вели́ко е́сть зло́, е́же не вѣ́дати уче́нія /л. 153/ кни́жнаго; и вели́ко зло́, е́же не послу́шати разу́мнѣйшихъ себе́; и вели́ко зло́, е́же не разумѣ́ти прочита́емаго, или́ разумѣ́я, не твори́ти во́ли Бо́жія по пи́санному зако́ну. Сіе́ же слы́шавше, бра́тіе, оста́нитеся пусто́шныхъ дѣ́лъ творе́нія, и сатанины́ слу́жбы, и ста́вленія трапе́зы куми́ромъ, но твори́те, бра́тіе, во́лю Бо́жію, и слу́шайте проро́ческихъ рече́ній, и апо́стольскихъ уче́ній и оте́ческихъ преда́ній, да пріи́мете оставле́ніе грѣхо́въ, и жи́знь вѣ́чную полу́чимъ, о Христѣ́ Іису́сѣ Го́сподѣ на́шемъ, Ему́ же сла́ва, ны́нѣ и при́сно и во́ вѣки вѣко́мъ. [Аминь.]

Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — Л. 151 об. – 153.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.