Церковный календарь
Новости


2018-09-23 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Римъ и Халкидонскій Соборъ (1970)
2018-09-23 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 65-е (9 декабря 1917 г.)
2018-09-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Святые Отцы на Вселенскихъ Соборахъ (1970)
2018-09-22 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 64-е (8 декабря 1917 г.)
2018-09-21 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Русская Зарубежная Церковь въ кривомъ зеркалѣ (1970)
2018-09-21 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 63-е (8 декабря 1917 г.)
2018-09-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Фантастическая исторія (1970)
2018-09-20 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 62-е (7 декабря 1917 г.)
2018-09-19 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Отдѣла I-го Журналъ №3 (18 марта 1906 г.)
2018-09-19 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 61-е (7 декабря 1917 г.)
2018-09-18 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Святая Русь въ исторіи Россіи (1970)
2018-09-18 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Отдѣла I-го Журналъ №2 (16 марта 1906 г.)
2018-09-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Кончина и погребеніе Блаж. Митр. Антонія (1970)
2018-09-17 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 60-е (5 декабря 1917 г.)
2018-09-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Какъ Митр. Антоній создалъ Зарубежную Церковь (1970)
2018-09-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Митрополитъ Антоній какъ учитель пастырства (1970)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - воскресенiе, 23 сентября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

СЛОВО 77.
Въ недѣ́лю Пентико́стную, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго.

Лю́бящимъ Бо́га, пра́зднованію го́дъ не быва́етъ. Се́ бо пра́зднующимъ на́мъ, и а́нгели свеселя́тся, арха́нгели ра́дуются и вся́ небе́сныя си́лы съ на́ми пра́зднуютъ. Пра́зднуемъ у́бо не я́ко невѣ́рніи, ни я́ко жидо́вскія дѣ́ти, но напо́лньшеся духо́вныя ра́дости, я́ко же Сіо́нская ча́да, а не я́ко фарао́нъ, яды́й, я́ко во́лъ. Пра́зднуемъ у́бо, вѣ́рніи, я́ко же апо́столъ Па́велъ рече́, не ква́сомъ ве́тхимъ, ни ква́сомъ зло́бнымъ /л. 233/ и лука́вымъ, но пра́зднуемъ дне́сь духо́внѣ Свята́го Ду́ха прише́ствіе, Госпо́дь бо Ду́хъ е́сть, вселя́яся въ сердца́ лю́бящихъ Его́. Пра́здникъ бо на́мъ — пятьдеся́тный де́нь ны́нѣ по Воскресе́ніи Христо́вѣ, въ о́ньже Свята́го Ду́ха прише́ствіе бѣ́ на апо́столы. Яко же златы́я плени́цы ря́снове дру́гъ дру́га прехо́дятъ, та́ко же и Свята́я Це́рковь пра́здникъ отъ пра́здника чте́тъ. Неда́вно пра́здновахомъ о Стра́сти Госпо́дни, и о Воскресе́ніи, и о испыта́ніи ре́бръ Госпо́днихъ, и о возше́ствіи Его́ на небеса́; дне́сь же въ соверше́ніе Госпо́дни за́повѣди доидо́хомъ: «аще бо иду́ Азъ», рече́ Госпо́дь, «Ино́го ва́мъ Утѣ́шителя послю́ и не оста́влю ва́съ си́рыхъ». Ви́дите ли человѣколю́біе Госпо́дне? Предъ си́ми десятію́ де́ньми взы́де Госпо́дь на́ небо, Ца́рьскій прія́ти престо́лъ, одесну́ю Отца́ сѣ́де; дне́сь же прише́ствіе Свята́го Ду́ха дарова́ и ско́рбный о́блакъ ученико́мъ Свои́мъ разори́. Поне́же слы́шали бы́ша Го́спода, глаго́люща: «ше́дше, научи́те вся́ язы́ки», и не домышля́хуся, ка́мо и́мъ ити́. Того́ ра́ди пріи́де Ду́хъ Святы́й на апо́столы во о́гненнѣ о́бразѣ, кому́ждо раздѣля́я вселе́нныя ча́сти, да́ннымъ и́мъ язы́комъ, а́ки писа́ніемъ проявля́я ку́юждо страну́ /л. 233 об./ и уче́нія предѣ́лы, да раздѣле́ную вселе́нную во еди́но совокупи́тъ. Яко же бо пре́жде язы́цы вселе́нную предѣли́ша злы́мъ столпотворе́ніемъ, си́це ны́нѣ апо́столи раздѣле́ными язы́ки вселе́нную совокупи́ша и разстоя́щіяся лю́ди во еди́ну вѣ́ру собра́ша. О, ди́вныя Ду́ха Свята́го хи́трости, вско́рѣ да́вшу му́дрость апо́столомъ! Ви́дите ли двана́десять лу́чь, отъ еди́наго Со́лнца исходя́щихъ; двана́десять свѣ́щникъ, отъ еди́наго Огня́ вжига́емыхъ; двана́десять гре́знъ, отъ и́стиннаго Виногра́да изра́стшихъ; двана́десять ко́шъ, отъ еди́ныя Трапе́зы наполня́емыхъ; двана́десять рѣ́къ, отъ еди́наго Исто́чника исходя́щихъ и двана́десять язы́къ, отъ еди́ныя благода́ти бесѣ́дующихъ? Поклони́мся у́бо вѣ́рою Свято́му Ду́ху, Единосу́щну со Отце́мъ и Сы́номъ, добро́тами озари́вшеся, а не пія́нствомъ, ни зло́бами, да вселе́ніе Свята́го Ду́ха пріи́мемъ, я́ко же и апо́столи. Рече́ бо и́мъ Госпо́дь: «по сему́ позна́ютъ ва́съ вси́, я́ко Мои́ есте́ ученицы́, а́ще любо́вь и́мате въ себѣ́». Того́ ра́ди имѣ́емъ любо́вь, вѣ́рніи, и съ то́ю пра́здникъ пра́зднуемъ, идѣ́же бо любо́вь, ту́ вся́ зла́я преста́ютъ. «Любо́вь», рече́, «не возвыша́ется, не горди́тся, не зави́дитъ, /л. 234/ бли́жнему не твори́тъ зла́». Имѣ́яй о́ Бозѣ любо́вь, «никому́ же зла́ не дѣ́етъ, не ра́дуется о непра́вдѣ, ра́дуетжеся о и́стинѣ, все́ терпи́тъ, всему́ вѣ́ру е́млетъ». Погуби́те у́бо за́висть, совлецы́теся всѣ́хъ зло́бъ, угаси́те сатани́нскую вражду́, отве́ржитеся беззако́ннаго пія́нства, отступи́те грабле́нія, отбѣ́гните татьбы́ и оби́ды, блуда́ же и прелюбодѣ́йства, и вся́кія непра́вды уклони́теся, да спасе́теся. Бо́гу на́шему сла́ва. [Ами́нь.]

Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — Л. 232 об. – 234.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.