Церковный календарь
Новости


2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 142-й (1899)
2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 141-й (1899)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 10-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 9-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 8-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 7-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Зависть - изобрѣтеніе діавола" (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. Слово на актѣ Семинаріи въ 1969 году (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Современное бѣснованіе (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. "Вси святіи земли Русскія, молите Бога о насъ!" (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Дѣйство льсти" - въ полномъ разгарѣ (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Пасхальное обращеніе 1969 года (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Два письма прот. Виктору Потапову (1995)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Письмо архіеп. Женевскому Антонію (1995)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 28-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 27-я по Сравнит. богословію (1972)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - пятница, 22 марта 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 20.
Православный молитвословъ


Списокъ сокращеній: БВ – Журналъ «Богословскій вѣстникъ, издаваемый Московскою Духовною Академіею», Сергіевъ Посадъ; ПЖ – «Православная жизнь» (Orthodox life). Ежемѣсячное приложеніе къ журналу «Православная Русь», Jordanville; ПТСО – Журналъ «Прибавленія къ твореніямъ святыхъ отцевъ, въ русскомъ переводѣ, издаваемымъ при Московской Духовной Академіи», М.

Православный молитвословъ
 • Молитвы утреннія (съ молитвою: «Господи Боже Вседержителю, пріемляй отъ небесныхъ Твоихъ силъ трисвятую пѣснь...») [СПб., 1887].
 • Молитвы на сонъ грядущимъ (съ молитвою Кіево-Печерскимъ святымъ: «Преподобніи отцы наши Антоніе и Ѳеодосіе Печерстіи...») [СПб., 1887].
 • Канонъ покаянный ко Господу нашему Іисусу Христу. (Начало: «Нынѣ приступихъ азъ, грѣшный...») [М., 1893].
 • Канонъ молебный ко Пресвятой Богородицѣ, поемый во всякой скорби душевнѣй, и обстояніи. (Твореніе Ѳеостири́кта мона́ха) [СПб., 1887].

  Молитвы о Россіи
 • Молитва объ изгнаніи враговъ изъ Отечества (1812) [СПб., 1856].
 • Молитва предъ окончаніемъ молебнаго пѣнія, въ новый 1847 годъ, и въ воспоминаніе седмисотлѣтія царствующаго града Москвы, свт. Филарета, митр. Московскаго (1847) [М., 1848].
 • Молитва въ день воспоминанія тысячелѣтія Россіи, свт. Филарета, митр. Московскаго (1862) [ПТСО, М, 1862].
 • Молитва о спасеніи Церкви Православной [ЦВѣд. Пг., 1918].
 • Покаянная молитва, юже чтоша въ церквахъ въ Россіи во дни смуты [Джорданвиллъ, 1984].
 • Покаянная молитва, читаемая въ день убіенія Царской Семьи 4/17 іюля на литургіи [Montreal, 1982].

  Молитвы
 • Молитва ежедневная іеросхимонаха Парѳенія Кіевскаго [М., 1913].
 • Молитва послѣднихъ Оптинскихъ старцевъ [ПЖ, Jordanville, 1990].

  Акаѳисты
 • Акаѳистъ Пресвятѣй и Животворящей Троицѣ [М., 1901].
 • Акаѳистъ Сладчайшему Господу нашему Іисусу Христу [М., 1901].
 • Служба съ Акаѳистомъ Божественнымъ Страстемъ Христовымъ [Кіевъ, 1899].
 • Акаѳистъ Воскресенію Христову [СПб., 1861].

 • Акаѳистъ Пресвятѣй Богородицѣ («Невѣсто неневѣстная») [СПб., 1887].
 • Акаѳистъ Пресвятѣй Богородицѣ явленія ради чудотворныя Ея иконы «Казанскія» [СПб, 1901].
 • Акаѳистъ Пресвятѣй Богородицѣ явленія ради чудотворныя Ея иконы «Державныя» въ селѣ Коломенстѣмъ, близъ града Москвы, 2-го Марта 1917 года [Джорданвиллъ, 1984].

 • Акаѳистъ святому мученику Василиску Команскому [Майкопъ, 2013].
 • Акаѳистъ святителю Ермогену, патріарху Московскому и всея Руси [БВ, Сергіевъ Посадъ, 1916].
 • Акаѳистъ преподобному и богоносному отцу нашему Іову, игумену и чудотворцу Почаевскому [Почаевъ, 1904].
 • Акаѳистъ святому великомученику и цѣлителю Пантелеимону [М., 1883].

  Акаѳисты русскимъ святымъ (т. 1-3)
 • Акаѳисты русскимъ святымъ. Томъ 1-й: А-Г [СПб., 1995].

  Богослужебныя послѣдованія (изъ Минеи)
 • Мѣсяца Марта во 2-й день. Служба (1-я) явленію Державной иконы Божіей Матери [М., 2002].
 • Мѣсяца Марта во 2-й день. Служба (2-я) явленію Державной иконы Божіей Матери [М., 2002].
 • Мѣсяца Іулія въ 4-й день. Служба святымъ царственнымъ мученикамъ [Montreal, 1982].

  Богослужебныя книги Православной Церкви.
 • Псалтирь съ взслѣдованіемъ (Слѣдованная Псалтирь) [М., 1874].
 • Тріодіонъ, сіесть трипѣснецъ (Тріодь Постная) [Кіевъ, 1864].
 • Пентикостаріонъ, еже есть Пятдесятница (Тріодь Цвѣтная) [Кіевъ, 1864].

  Церковно-учительная литература
 • Книга, глаголемая «Златоустъ», въ нейже всяко ухищреніе Божественнаго Писанія, истолковано святымъ великимъ Іоанномъ Златоустомъ и прочими святыми отцы [М., 1910].
 • Славянское житіе преп. Маріи Египетской (изъ Постной Тріоди 1650 г.) [М., 1650].
 • Славянское житіе преп. Маріи Египетской (изъ кн. житій святыхъ свт. Димитрія Ростовскаго) [М., 1875].
 • Уставное чтеніе на утрени въ субботу Акаѳиста [По́вѣсть поле́зна отъ дре́вняго списа́нія сложена́, воспомина́ніе явля́ющи пресла́вно бы́вшаго чудесе́, егда́ пе́рсы и ва́рвары Ца́рствующій гра́дъ облего́ша бра́нію, и́же и погибо́ша Бо́жіим судо́мъ, и искуше́ни бы́вше, гра́дъ же неврежде́нъ бы́сть, моли́твами Пречи́стыя Госпожи́ на́шея Богоро́дицы; и отто́лѣ моле́бное благодаре́ніе пое́тся, Несѣда́льное де́нь то́й имѣну́я] [Кіевъ, 1864].

 • Наверхъ / Къ титульной страницѣ

  0



  «Слава Россіи»
  Малый герб Российской империи
  Помощь Порталу
  Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
  © 2004-2019 г.