Церковный календарь
Новости


2019-03-24 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "Въ защиту Правды". Статья 2-я (1983)
2019-03-24 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "Въ защиту Правды". Статья 1-я (1983)
2019-03-23 / russportal
Митр. Антоній (Храповицкій). Нравственная идея догмата Церкви (1986)
2019-03-23 / russportal
Митр. Антоній (Храповицкій). Нравств. идея догмата Пресв. Троицы (1986)
2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 142-й (1899)
2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 141-й (1899)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 10-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 9-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 8-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 7-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Зависть - изобрѣтеніе діавола" (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. Слово на актѣ Семинаріи въ 1969 году (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Современное бѣснованіе (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. "Вси святіи земли Русскія, молите Бога о насъ!" (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Дѣйство льсти" - въ полномъ разгарѣ (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Пасхальное обращеніе 1969 года (1975)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - воскресенiе, 24 марта 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.

Мѣсяца Маія въ 12-й день. Служба святителю Ермогену, патріарху Московскому и всея Россіи

Мѣсяца Маія въ 12-й день. Служба святителю Ермогену, патріарху Московскому и всея Россіи
Осанна / russportal, 2011-05-21 12:05:40
прочитано: 1057

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Ма́ія въ 12-й де́нь. Слу́жба святи́телю Ермоге́ну, патріа́рху Моско́вскому и всея́ Россíи [«Богословскій Вѣстникъ». Сергіевъ Посадъ, 1916].
Свщмч. Ермоген, патр. Московский«Пречи́стѣй Влады́чицѣ ввѣ́рилъ еси́, святи́телю, правосла́вное во́инство, и стоя́ти за вѣ́ру неподви́жно да́же до сме́рти благослови́лъ еси́, и боя́тися Еди́наго, на небесѣ́хъ Живу́щаго, научи́лъ еси́, сего́ ра́ди со исповѣ́дники правосла́вныя пра́вды раду́ешися.
Окая́нныя измѣ́нники анаѳема́тствовалъ еси́, правосла́внымъ же во́иномъ и всѣ́мъ ревни́телемъ правосла́внаго ца́рства ми́лость отъ Го́спода Бо́га и отъ своего́ смире́нія благослове́ніе препода́лъ еси́, святи́телю, и́мже бы́сть побѣ́да и одолѣ́ніе и всея́ Руси́ спасе́ніе, тебѣ́ же вѣне́цъ отъ Бо́га, я́ко строи́телю святы́я жи́зни.
Гла́съ о́гненныя ре́вности о спасе́ніи ца́рства не вя́жется, а́ще и заключа́ется во хра́минѣ пу́стѣ, я́ко во гро́бѣ, огласи́тъ-бо всю́ Ру́сь и воздви́жетъ спаси́тельную бра́нь во сла́ву святы́я Це́ркве и во утвержде́ніе ца́рствующаго до́ма Рома́новыхъ, его́ же возлюби́лъ еси́ и о не́мъ же мо́лишися Бо́гу...»

Перейти по ссылке - Осанна

2011-05-21    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0



«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.