Церковный календарь
Новости


2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Дѣйство льсти" - въ полномъ разгарѣ (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Пасхальное обращеніе 1969 года (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Два письма прот. Виктору Потапову (1995)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Письмо архіеп. Женевскому Антонію (1995)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 28-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 27-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 26-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 25-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Радуйся, живоносный Кресте!.." (1975)
2019-03-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Что такое Православіе? (1975)
2019-03-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Помышляю день страшный" (1975)
2019-03-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Фарисейство въ наши дни (1975)
2019-03-17 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Съ каждымъ Новымъ Годомъ (1969 г.) (1975)
2019-03-17 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ III. Вступленіе (1975)
2019-03-16 / russportal
Сочиненія Иннокентія, архіеп. Херсонскаго. Томъ 2-й. Слово 60-е (1908)
2019-03-16 / russportal
Сочиненія Иннокентія, архіеп. Херсонскаго. Томъ 2-й. Слово 59-е (1908)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 21 марта 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 16.

Мѣсяца Іулія, въ 4-й день. Служба святымъ царственнымъ мученикомъ

Мѣсяца Іулія, въ 4-й день. Служба святымъ царственнымъ мученикомъ
Осанна / russportal, 2011-07-04 11:56:07
прочитано: 964

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Іу́лія, въ 4-й де́нь. Слу́жба святы́мъ ца́рственнымъ му́ченикомъ: свято́му благовѣ́рному царю́ му́ченику Никола́ю, цари́цѣ му́ченицѣ Алекса́ндрѣ, царе́вичу Алексíю, царе́внамъ Ольгѣ, Татіа́нѣ, Марíи и Анастасíи, преподобному́ченицамъ княги́ни Елисаве́тѣ и и́нокинѣ Варва́рѣ, святы́мъ благовѣ́рнымъ му́ченикомъ ца́рскаго ро́да и вѣ́рнымъ слуга́мъ съ ни́ми убіе́ннымъ [Мюнхенъ, 1996].
Святые царственные мученики«Яже издре́вле Свята́я Ру́сь егда́ нача́тъ отступа́ти отъ Созда́теля и Бо́га своего́, долготерпѣли́вый Госпо́дь посла́ мно́гія пра́ведныя му́жи и проро́ки, отъ ни́хже послѣ́дній бы́сть святы́й пра́ведный па́стырь Кроншта́дтскій Іоа́ннъ, призыва́я грѣ́шныя къ покая́нію, и возвѣща́я гнѣ́въ Госпо́день на нераска́явшихся, но не послу́ша си́хъ наро́дъ. Тогда́ предаде́ Бо́гъ пре́жде благочести́вую зе́млю Ру́сскую ве́ліимъ гоне́ніемъ на вѣ́ру, я́ко да грѣ́шныя вразуми́тъ, вѣ́рныя же возвели́читъ и просла́витъ чрезъ терпѣ́ніе, страда́нія и сме́рть за Христа́, явля́я со́нмъ святы́хъ новому́чениковъ, отъ ни́хже вели́кій бы́сть страстоте́рпецъ ца́рь му́ченикъ Никола́й съ цари́цею и ча́ды и слуги́, я́же ны́нѣ мо́лятся о душа́хъ на́шихъ. — Егда́ ты́, царю́ му́чениче, отъ богобо́рцевъ заключе́нъ бы́въ, ве́лію ра́дость съ цари́цею и ча́ды имѣ́лъ еси́, егда́ служи́тель Бо́жій посѣща́ше тя́, слу́жбу Бо́жію соверша́я. Такова́ благочести́ваго царя́ и Пома́занника Бо́жія мно́жайшіи отъ наро́да отврати́шася, я́ко забы́ша сло́во Бо́жіе, призыва́ющее почита́ти царя́, и пріи́де на вся́ ны́ гнѣ́въ Бо́жій. Сего́ ра́ди въ покая́ніи зове́мъ: Го́споди, пода́ждь стра́ждущей странѣ́ Россíйстѣй, предста́тельствомъ вели́каго страстоте́рпца царя́ му́ченика отъ богобо́рныхъ избавле́ніе и возставле́ніе престо́ла правосла́вныхъ царе́й...»

Перейти по ссылке - Осанна

2011-07-04    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.