Церковный календарь
Новости


2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Дѣйство льсти" - въ полномъ разгарѣ (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Пасхальное обращеніе 1969 года (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Два письма прот. Виктору Потапову (1995)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Письмо архіеп. Женевскому Антонію (1995)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 28-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 27-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 26-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 25-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Радуйся, живоносный Кресте!.." (1975)
2019-03-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Что такое Православіе? (1975)
2019-03-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Помышляю день страшный" (1975)
2019-03-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Фарисейство въ наши дни (1975)
2019-03-17 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Съ каждымъ Новымъ Годомъ (1969 г.) (1975)
2019-03-17 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ III. Вступленіе (1975)
2019-03-16 / russportal
Сочиненія Иннокентія, архіеп. Херсонскаго. Томъ 2-й. Слово 60-е (1908)
2019-03-16 / russportal
Сочиненія Иннокентія, архіеп. Херсонскаго. Томъ 2-й. Слово 59-е (1908)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 21 марта 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 16.

Мѣсяца Августа въ 9-й день. Служба («поліелейная») святому апостолу Матѳію

Мѣсяца Августа въ 9-й день. Служба («поліелейная») святому апостолу Матѳію
Осанна / russportal, 2011-08-19 16:23:32
прочитано: 825

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Августа въ 9-й де́нь. Слу́жба («поліелейная») свято́му апо́столу Матѳíю [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти апостоловъ должна совершаться поліелейная служба)
Святой Апостол Матфий«Отъ Дѣя́ній святы́хъ апо́столъ чте́ніе: Во дни́ ты́я, воста́въ Пе́тръ посреди́ учени́къ, рече́: (Бѣ́ же име́нъ наро́да вку́пѣ я́ко сто́ и два́десять:) му́жіе бра́тіе, подоба́ше сконча́тися писа́нію сему́, е́же предрече́ Ду́хъ Святы́й усты́ Дави́довыми о Іу́дѣ, бы́вшемъ вожди́, е́мшимъ Іису́са. Яко причте́нъ бѣ́ съ на́ми, и прія́лъ бя́ше жре́бій слу́жбы сея́. Се́й у́бо стяжа́ село́ отъ мзды́ непра́ведныя, и ни́цъ бы́въ, просѣ́деся посредѣ́, и излія́ся вся́ утро́ба его́. И разу́мно бы́сть всѣ́мъ живу́щимъ во Іерусали́мѣ, я́ко нарещи́ся селу́ тому́ свои́мъ и́хъ язы́комъ, Акелдама́, е́же е́сть село́ кро́ве. Пи́шется бо въ кни́зѣ псало́мстѣй: да бу́детъ дво́ръ его́ пу́стъ, и да не бу́детъ живу́щаго въ не́мъ, и епи́скопство его́ да пріи́метъ и́нъ. Подоба́етъ у́бо, отъ сходи́вшихся съ на́ми муже́й во вся́ко лѣ́то, въ не́же вни́де и изы́де въ на́съ Госпо́дь Іису́съ, наче́нъ отъ креще́нія Іоа́ннова, да́же до дне́, въ о́ньже вознесе́ся (на не́бо) отъ на́съ, свидѣ́телю воскресе́нія Его́ бы́ти съ на́ми еди́ному отъ си́хъ. И поста́виша два́: Іо́сифа, нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́нъ бы́сть Іу́стъ, и Матѳíя...»

Перейти по ссылке - Осанна

2011-08-19    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0



«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.