Церковный календарь
Новости


2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). По поводу обращенія МП къ Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Ново-мученичество въ Русской Правосл. Церкви (1992)
2018-10-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Каноническое положеніе РПЦЗ (1992)
2018-10-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Письмо въ редакцію Вѣстника РХД (1992)
2018-10-14 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Отрицаніе вмѣсто утвержденія (1992)
2018-10-14 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Протоколъ 103-й (14 марта 1918 г.)
2018-10-13 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 5-я (1922)
2018-10-13 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 4-я (1922)
2018-10-13 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Пятьдесятъ лѣтъ жизни Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-13 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Измѣна Православію путемъ календаря (1992)
2018-10-12 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Тайна беззаконія въ дѣйствіи (1992)
2018-10-12 / russportal
Опредѣленіе Архіер. Собора РПЦЗ отъ 13/26 октября 1953 г. (1992)
2018-10-11 / russportal
Преп. Ѳеодоръ Студитъ. Письмо къ Григорію мірянину (1908)
2018-10-11 / russportal
Преп. Ѳеодоръ Студитъ. Письмо къ Василію патрицію (1908)
2018-10-11 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 3-я (1922)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - пятница, 19 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.

Мѣсяца Декемврія въ 4-й день. Служба святителю Геннадію, архіепископу Новгородскому

Мѣсяца Декемврія въ 4-й день. Служба святителю Геннадію, архіепископу Новгородскому
Осанна / russportal, 2011-12-16 09:41:02
прочитано: 831

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Деке́мврія въ 4-й де́нь. Слу́жба святи́телю Генна́дію, архіепи́скопу Новгоро́дскому [М., 1998].
Святитель Геннадий, архиепископ Новгородский«Истиннымъ избра́ніемъ Бо́жіимъ же́злъ свята́го служе́нія воспріи́мъ до́брѣ лю́ди твоя́ упра́вилъ еси́, и́хже свѣ́томъ Свяще́нныхъ Писа́ній просвѣти́въ, благоче́стія ревни́тель яви́лся еси́, тѣ́мже и вопіе́мъ ти́ похва́льная: святи́телю Христо́въ блаже́нне Генна́діе, моли́ Христа́ Бо́га о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ. — Истиннымъ уче́ніемъ Христо́вымъ ду́ши гла́дныя напита́лъ еси́ и во тму́ и сѣ́нь сме́ртную е́реси впа́дшія къ свѣ́ту за́повѣдей Бо́жіихъ возврати́лъ еси́, Це́ркви Ру́сскія кра́сная похвало́ и земли́ Новгоро́дскія сла́вное удобре́ніе, Генна́діе, святи́телю блаже́нне, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ. — Истинною любо́вію испо́лненъ, святи́телю Бо́жій Генна́діе, посредѣ́ лжебра́тій и отсту́пниковъ та́йныхъ, я́ко ши́покъ благоуха́ненъ, въ те́рніи процвѣ́лъ еси́ и руга́телей нечести́выхъ посрами́лъ еси́, пребы́лъ еси́ вѣ́ренъ да́же до сме́рти, сего́ ра́ди пріе́млеши вѣне́цъ жи́зни и мо́лишися о душа́хъ на́шихъ. — Дне́сь Вели́кій Но́вегра́де, просвѣти́ся, восплещи́ пѣ́сньми духо́вными въ па́мяти предсѣда́теля твоего́ Генна́дія въ ли́кѣ возсія́вша святи́телей твои́хъ, въ ни́хже тебѣ́ похвала́ и утвержде́ніе...»

Перейти по ссылке - Осанна

2011-12-16    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.