Церковный календарь
Новости


2018-08-19 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). "Русская Церковь передъ лицомъ господ. зла". Гл. 6-я (1991)
2018-08-19 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 45-е (18 ноября 1917 г.)
2018-08-18 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). "Русская Церковь передъ лицомъ господ. зла". Гл. 5-я (1991)
2018-08-18 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 44-е (17 ноября 1917 г.)
2018-08-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). "Русская Церковь передъ лицомъ господ. зла". Гл. 4-я (1991)
2018-08-17 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 42-е (16 ноября 1917 г.)
2018-08-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). "Русская Церковь передъ лицомъ господ. зла". Гл. 3-я (1991)
2018-08-16 / russportal
Н. Д. Кузнецовъ. Основанія, приводимыя для учрежденія Патріаршества (1918)
2018-08-15 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). "Русская Церковь передъ лицомъ господ. зла". Гл. 2-я (1991)
2018-08-15 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 41-е (15 ноября 1917 г.)
2018-08-14 / russportal
Свт. Іоаннъ, архіеп. Шанхайскій. Единообразіе въ богослуженіи (1994)
2018-08-14 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 40-е (14 ноября 1917 г.)
2018-08-12 / russportal
Обращеніе свт. Іоанна обще-приходскому годовому собранію (1994)
2018-08-12 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 39-е (13 ноября 1917 г.)
2018-08-11 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). "Русская Церковь передъ лицомъ господ. зла". Гл. 1-я (1991)
2018-08-11 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 82-е (12 февраля 1918 г.)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - воскресенiе, 19 августа 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.

Мѣсяца Декемврія въ 4-й день. Служба святителю Геннадію, архіепископу Новгородскому

Мѣсяца Декемврія въ 4-й день. Служба святителю Геннадію, архіепископу Новгородскому
Осанна / russportal, 2011-12-16 09:41:02
прочитано: 826

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Деке́мврія въ 4-й де́нь. Слу́жба святи́телю Генна́дію, архіепи́скопу Новгоро́дскому [М., 1998].
Святитель Геннадий, архиепископ Новгородский«Истиннымъ избра́ніемъ Бо́жіимъ же́злъ свята́го служе́нія воспріи́мъ до́брѣ лю́ди твоя́ упра́вилъ еси́, и́хже свѣ́томъ Свяще́нныхъ Писа́ній просвѣти́въ, благоче́стія ревни́тель яви́лся еси́, тѣ́мже и вопіе́мъ ти́ похва́льная: святи́телю Христо́въ блаже́нне Генна́діе, моли́ Христа́ Бо́га о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ. — Истиннымъ уче́ніемъ Христо́вымъ ду́ши гла́дныя напита́лъ еси́ и во тму́ и сѣ́нь сме́ртную е́реси впа́дшія къ свѣ́ту за́повѣдей Бо́жіихъ возврати́лъ еси́, Це́ркви Ру́сскія кра́сная похвало́ и земли́ Новгоро́дскія сла́вное удобре́ніе, Генна́діе, святи́телю блаже́нне, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ. — Истинною любо́вію испо́лненъ, святи́телю Бо́жій Генна́діе, посредѣ́ лжебра́тій и отсту́пниковъ та́йныхъ, я́ко ши́покъ благоуха́ненъ, въ те́рніи процвѣ́лъ еси́ и руга́телей нечести́выхъ посрами́лъ еси́, пребы́лъ еси́ вѣ́ренъ да́же до сме́рти, сего́ ра́ди пріе́млеши вѣне́цъ жи́зни и мо́лишися о душа́хъ на́шихъ. — Дне́сь Вели́кій Но́вегра́де, просвѣти́ся, восплещи́ пѣ́сньми духо́вными въ па́мяти предсѣда́теля твоего́ Генна́дія въ ли́кѣ возсія́вша святи́телей твои́хъ, въ ни́хже тебѣ́ похвала́ и утвержде́ніе...»

Перейти по ссылке - Осанна

2011-12-16    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.