Церковный календарь
Новости


2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Докладъ о работѣ Переселенческаго Комитета (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). О возник. въ современной церк. практикѣ вопросахъ (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Церковь и государство въ будущей Россіи (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Нѣтъ ничего дороже истины (1992)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Православное Міровоззрѣніе (1990)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Духъ послѣднихъ временъ (1991)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 7-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 6-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 108-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 49-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Что дѣлать малому стаду? (1992)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Догматизація Сергіанства (1992)
2018-10-20 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Харизмат. возрожденіе" какъ знаменіе времени (1991)
2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). По поводу обращенія МП къ Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Ново-мученичество въ Русской Правосл. Церкви (1992)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 23 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 5.

Мѣсяца Декемврія въ 12-й день. Служба преподобному Герману, Аляскинскому чудотворцу

Мѣсяца Декемврія въ 12-й день. Служба преподобному Герману, Аляскинскому чудотворцу
Осанна / russportal, 2011-12-23 12:39:00
прочитано: 876

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Деке́мврія въ 12-й де́нь. Слу́жба преподо́бному Ге́рману, Аля́скинскому чудотво́рцу [Jordanville, 1982].
Преп. Герман, Аляскинчкий чудотворец«Взыгра́йте, во́ды Валаа́ма, лику́йте о́строви Аля́ски, по́йте лю́діе но́выя страны́, да ра́дуется не́бо и земля́: собесѣ́дникъ бо а́нгеловъ прославля́ется, и въ концы́ вселе́нныя пра́вая вѣ́ра возвѣща́ется, и мы́ велегла́сно Христу́ Бо́гу возопіи́мъ: моли́твами отца́ на́шего Ге́рмана, Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша. — Пріиди́те вси́ въ пѣ́ніихъ псало́мскихъ честна́го воздержа́нія побѣ́ду возгласи́мъ: и́мъ бо змíя злонача́льнаго расто́ргнувъ, въ ли́цѣ а́нгеловъ кро́ткій Ге́рманъ вкуша́етъ торжество́. Восхва́лимъ у́бо, бра́тіе, крася́щаго по́стниковъ сосло́віе и, ликовству́я, свѣ́тло возопіи́мъ: ра́дуйся, преподо́бне Ге́рмане, ангелоподо́бная и́ноковъ похвало́. — О, Ге́рмане преподо́бне, суро́выя Аля́ски подви́жниче, и небе́сныхъ селе́ній жи́телю! Кíими похвала́ми почти́мъ тя́, или́ кíими имены́ возвели́чимъ, и что́ славле́ніе на́ше проти́ву сла́вы небе́сныя? Ра́дуйся на́шъ соплеме́нниче, вкуша́яй небе́сную сла́ву, испо́лни ра́дости и сердца́ въ смире́ніи ти́ припа́дающихъ...»

Перейти по ссылке - Осанна

2011-12-23    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.