Церковный календарь
Новости


2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Докладъ о работѣ Переселенческаго Комитета (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). О возник. въ современной церк. практикѣ вопросахъ (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Церковь и государство въ будущей Россіи (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Нѣтъ ничего дороже истины (1992)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Православное Міровоззрѣніе (1990)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Духъ послѣднихъ временъ (1991)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 7-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 6-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 108-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 49-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Что дѣлать малому стаду? (1992)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Догматизація Сергіанства (1992)
2018-10-20 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Харизмат. возрожденіе" какъ знаменіе времени (1991)
2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). По поводу обращенія МП къ Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Ново-мученичество въ Русской Правосл. Церкви (1992)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 23 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.

Мѣсяца Априллія во 8-й день. Служба свв. апп. Иродіону, Агаву, Асинкриту, Руфу, Флегонту и Ерму

Мѣсяца Априллія во 8-й день. Служба свв. апп. Иродіону, Агаву, Асинкриту, Руфу, Флегонту и Ерму
Осанна / russportal, 2012-04-21 07:28:53
прочитано: 736

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Апри́ллія въ 8-й де́нь. Слу́жба святы́мъ апо́столомъ Иродіо́ну, Ага́ву, Асинкри́ту, Ру́фу, Фле́гонту и Ерму, и и́же съ ни́ми [Кíевъ, 1893].
Святые апостолы Иродион, Агав, Асинкрит, Руф, Флегонт и Ерм«Орли́ я́ко крила́ти, всю́ зе́млю претеко́сте, честна́я уче́нія разсѣва́юще, и пле́велы истерза́юще ле́сти благода́тію, и многокла́сенъ пло́дъ дѣ́лающе, всехва́льніи, его́же держа́тъ мы́сленныя жи́тницы во вѣ́ки, Дѣ́лателю безсме́ртному бога́тно соблюда́емь. — Иродіо́на, Ага́ва и Асинкри́та, Ру́фа же и боже́ственнаго Фле́гонта ублажи́мъ, Лозы́ су́ще плодови́тыя ро́зги, иска́пающа на́мъ сла́дость спаси́тельную, веселя́щу жа́ждущая сердца́ вѣ́рою и́стинною боже́ственное си́хъ соверша́ющихъ торжество́. — Небеса́ бы́вше, высока́ мы́слію, сла́ву возвѣща́юще Бо́га на́шего, вопло́щшагося во́лею, богови́дцы апо́столи, наста́вницы благочести́выхъ, це́рквей основа́нія, столпи́ непоколеби́міи, благоче́стія приста́нища, неизглаго́ланныхъ та́инъ служи́теле, свѣтоводи́теле ду́шъ на́шихъ. — Научи́вшеся отъ исто́чника прему́дрости, умудри́сте пре́жде неразу́міемъ служа́щія умовре́дно истука́ннымъ, му́дріи. Тѣ́мже блажи́ми есте́ въ вѣ́къ вѣ́ка, престо́лу предстоя́ще Святы́я Тро́ицы, но прилѣ́жно моли́теся обрѣсти́ разрѣше́ніе прегрѣше́ній на́шихъ, пресла́вніи...»

Перейти по ссылке - Осанна

2012-04-21    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.