Церковный календарь
Новости


2019-03-24 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "Въ защиту Правды". Статья 2-я (1983)
2019-03-24 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "Въ защиту Правды". Статья 1-я (1983)
2019-03-23 / russportal
Митр. Антоній (Храповицкій). Нравственная идея догмата Церкви (1986)
2019-03-23 / russportal
Митр. Антоній (Храповицкій). Нравств. идея догмата Пресв. Троицы (1986)
2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 142-й (1899)
2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 141-й (1899)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 10-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 9-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 8-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 7-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Зависть - изобрѣтеніе діавола" (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. Слово на актѣ Семинаріи въ 1969 году (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Современное бѣснованіе (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. "Вси святіи земли Русскія, молите Бога о насъ!" (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Дѣйство льсти" - въ полномъ разгарѣ (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Пасхальное обращеніе 1969 года (1975)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - воскресенiе, 24 марта 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.

Мѣсяца Априллія въ 29-й день. Служба свв. девяти мученикамъ Кизическимъ

Мѣсяца Априллія въ 29-й день. Служба свв. девяти мученикамъ Кизическимъ
Осанна / russportal, 2012-05-11 22:01:55
прочитано: 756

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Апри́ллія въ 29-й де́нь. Слу́жба святы́мъ девяти́ му́ченикомъ, и́же въ Ки́зицѣ, и преподо́бному Ме́мнону чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
Святые девить мучеников Кизических«Му́ченицы Христо́вы прехва́льніи, одержа́щу иногда́ е́ллинскому безу́мію и влеку́щу всѣ́хъ въ беззако́нныя я́мы пути́ пра́ваго не оста́висте и безбо́жію не приложи́стеся, но пострада́сте нра́ва до́блестію и жи́знь, мече́мъ умерщвле́ни, наслѣ́довасте. — Ѳео́гнія и Ру́ѳа, Антипа́тра, Ѳеости́ха и Арте́му, Ма́гна и Ѳеодо́та, сла́внаго Ѳавма́сія и боже́ственнаго Филимо́на, страда́ніи свѣ́тло облиста́вшія и су́щія во тмѣ́ просвѣти́вшіи, вѣ́рою почти́мъ и пѣ́сньми ублажи́мъ, свяще́нную си́хъ пра́зднующе па́мять, веселя́щеся. — Цвѣ́ти му́чениковъ кра́сніи, по́лкъ свяще́нный, богособра́нное совокупле́ніе, Це́рковь изря́дная, со́нмъ богоизбра́ненъ, ли́къ святы́й, собо́ръ блаже́нный, за Тро́ицу подви́гшеся, Се́й моли́теся, Сію́ умоли́те о на́съ, я́ко да пріи́мемъ грѣхо́въ оставле́ніе. — Ли́къ свѣтови́денъ свяще́нныхъ страда́лецъ, совокупле́ніе красно́, богособра́ненъ собо́ръ, девяточи́сленный соста́въ, пострада́вше крѣ́пко, попра́вше вра́жіе мучи́тельство и причто́стеся а́нгельскимъ лико́мъ, Го́сподеви предстоите́...»

Перейти по ссылке - Осанна

2012-05-11    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.