Церковный календарь
Новости


2018-10-23 / russportal
Акаѳистъ всѣмъ святымъ, въ землѣ Россійской просіявшимъ (1995)
2018-10-23 / russportal
Н. П. Саблина, О. В. Губарева. "Отъ всѣхъ предѣлъ земли нашея" (1995)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Докладъ о работѣ Переселенческаго Комитета (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). О возник. въ современной церк. практикѣ вопросахъ (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Церковь и государство въ будущей Россіи (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Нѣтъ ничего дороже истины (1992)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Православное Міровоззрѣніе (1990)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Духъ послѣднихъ временъ (1991)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 7-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 6-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 108-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 49-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Что дѣлать малому стаду? (1992)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Догматизація Сергіанства (1992)
2018-10-20 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Харизмат. возрожденіе" какъ знаменіе времени (1991)
2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 24 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.

Мѣсяца Маія въ 26-й день. Служба св. апостолу отъ 70-ти Карпу

Мѣсяца Маія въ 26-й день. Служба св. апостолу отъ 70-ти Карпу
Осанна / russportal, 2012-06-07 08:16:09
прочитано: 738

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Ма́ія въ 26-й де́нь. Слу́жба свято́му апо́столу Ка́рпу, еди́ному отъ седми́десяти [Кíевъ, 1893].
Святой апостол от 70-ти Карп«Прія́тными сія́ніи, у́мъ боже́ственъ творя́, просвѣти́лся еси́, всебога́те, и на про́повѣдь Христо́ву изше́лъ еси́, и лю́ди научи́лъ еси́ чти́ти Его́, я́ко Человѣколю́бца. И ны́нѣ моли́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость. — Звѣзда́ пресвѣ́тла я́влься боже́ственными сія́ньми, вселе́нныя концы́ просвѣща́еши всегда́ уче́ніи, блаже́нне, и разгоня́еши благода́тію мра́къ неду́жный кому́ждо. И ны́нѣ моли́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость. — Же́ртву безкро́вну Бо́гу жря́ соверше́нную, за Того́, му́чениче, поже́рлся еси́ и прине́слся еси́ къ разу́мнѣй трапе́зѣ, же́ртва благово́нна, апо́столе Ка́рпе всебога́те. И ны́нѣ моли́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость. — Боже́ственное сія́ніе воспріи́мъ, Ка́рпе прему́дре, Утѣ́шителево, омраче́нныя невѣ́дѣніемъ просвѣти́лъ еси́ и, преста́влься къ вы́шнему Ца́рствію, Царю́ всѣ́хъ предстои́ши, моля́ Христа́ Бо́га всегда́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость...»

Перейти по ссылке - Осанна

2012-06-07    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.