Церковный календарь
Новости


2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 142-й (1899)
2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 141-й (1899)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 10-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 9-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 8-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 7-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Зависть - изобрѣтеніе діавола" (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. Слово на актѣ Семинаріи въ 1969 году (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Современное бѣснованіе (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. "Вси святіи земли Русскія, молите Бога о насъ!" (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Дѣйство льсти" - въ полномъ разгарѣ (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Пасхальное обращеніе 1969 года (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Два письма прот. Виктору Потапову (1995)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Письмо архіеп. Женевскому Антонію (1995)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 28-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-03-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 27-я по Сравнит. богословію (1972)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - суббота, 23 марта 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.

Мѣсяца Октоврія въ 4-й день. Служба свтт. Гурію Казанскому и Варсанофію Тверскому

Мѣсяца Октоврія въ 4-й день. Служба свтт. Гурію Казанскому и Варсанофію Тверскому
Осанна / russportal, 2012-10-16 18:07:14
прочитано: 771

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Окто́врія въ 4-й де́нь. Слу́жба обрѣ́тенію честны́хъ моще́й святи́телей Гу́рія, архіепи́скопа Каза́нскаго, и Варсоно́фія, епи́скопа Тверска́го [Кíевъ, 1893].
Святители Гурий Казанский и Варсанофий Тверской«Пе́рвіе учи́теліе пре́жде те́мному, ны́нѣ же свѣ́тлому и новопросвѣще́нному гра́ду Каза́ни, пе́рвіи возвѣсти́теліе пути́ спаси́тельнаго, и́стинніи храни́теліе апо́стольскихъ преда́ній, столпи́ непоколеби́міи, благоче́стія учи́теліе и Правосла́вія наста́вницы, Гу́ріе и Варсоно́фіе, Влады́ку всѣ́хъ моли́те ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость. — Кто́ дово́ленъ похвали́ти таковы́я святи́тели, возсія́вшія напослѣ́докъ лѣ́тъ? Благода́тію бо Свята́го Ду́ха чуде́съ исцѣле́ній да́ръ пріе́мше отъ Бо́га и свои́хъ тѣле́съ нетлѣ́ніе, на́мъ же у Христа́ про́сятъ грѣхо́въ проще́нія и ве́лія ми́лости. — Мно́гъ тру́дъ и тѣ́сенъ пу́ть въ житіи́ свое́мъ прешли́ есте́, отцы́ преподо́бніи, и тѣ́мъ дости́гли есте́ въ ти́хое приста́нище и ра́дость неизрече́нную, идѣ́же пра́ведныхъ веселя́тся ли́цы, явля́ющеся на́мъ, ча́домъ свои́мъ, я́ко мзду́ прія́ли есте́ трудо́въ свои́хъ. — Ра́ки ва́ша вопію́тъ къ Бо́гу моли́тву ва́шу и про́чія добродѣ́тели, послушеству́ютъ же Тому́ и ри́зы ва́ша погреба́льныя; свята́я же тѣлеса́ ва́ша вселе́нную удивля́ютъ и наро́дъ благочести́вый. Но моли́те Го́спода да спасе́тъ и просвѣти́тъ ду́ши на́ша...»

Перейти по ссылке - Осанна

2012-10-16    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.