Церковный календарь
Новости


2019-03-24 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "Въ защиту Правды". Статья 2-я (1983)
2019-03-24 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "Въ защиту Правды". Статья 1-я (1983)
2019-03-23 / russportal
Митр. Антоній (Храповицкій). Нравственная идея догмата Церкви (1986)
2019-03-23 / russportal
Митр. Антоній (Храповицкій). Нравств. идея догмата Пресв. Троицы (1986)
2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 142-й (1899)
2019-03-22 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 141-й (1899)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 10-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 9-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 8-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слова 1907-1908 г.г. Слово 7-е (1908)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Зависть - изобрѣтеніе діавола" (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. Слово на актѣ Семинаріи въ 1969 году (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Современное бѣснованіе (1975)
2019-03-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. "Вси святіи земли Русскія, молите Бога о насъ!" (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Дѣйство льсти" - въ полномъ разгарѣ (1975)
2019-03-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Пасхальное обращеніе 1969 года (1975)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - воскресенiе, 24 марта 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.

Мѣсяца Ноемврія въ 13-й день. Служба свт. Іоанну Златоусту

Мѣсяца Ноемврія въ 13-й день. Служба свт. Іоанну Златоусту
Осанна / russportal, 2012-11-25 14:55:25
прочитано: 719

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Ное́мврія въ 13-й де́нь. Слу́жба святи́телю Іоа́нну Златоу́сту, архіепи́скопу Константино́польскому [Кíевъ, 1893].
Святитель Иоанн Златоуст«Златокова́нную трубу́, богодохнове́нный орга́нъ, догма́товъ пучи́ну неисчерпа́емую, Це́ркве утвержде́ніе, у́мъ небе́сный, прему́дрости глубину́, ча́шу всезлату́ю, излива́ющую рѣ́ки уче́ній медото́чныхъ и напая́ющую тва́рь, пѣ́сненно воспои́мъ. — Звѣзду́ незаходи́мую, заря́ми просвѣща́ющую уче́ній всю́ подсо́лнечную, покая́нія проповѣ́дника, гу́бу всезлату́ю, мокроту́ лю́тую невѣ́дѣнія взе́млющую и ороша́ющую иста́явшая сердца́ грѣхми́, Іоа́нна досто́йно Златослове́снаго почти́мъ. — Земны́й а́нгелъ и небе́сный человѣ́къ, ла́стовица благоглаго́ливая и многогла́сная, добродѣ́телей сокро́вище, ка́мень наразсѣ́дный, вѣ́рныхъ воображе́ніе, му́ченикомъ подо́бенъ, равностоя́тель святы́хъ а́нгелъ, апо́столовъ единонра́венъ, въ пѣ́снехъ да возвели́чится Златоу́стъ. — Преподо́бне, треблаже́нне, святѣ́йшій о́тче, па́стырю до́брый и началопа́стыря Христа́ учениче́, положи́вый ду́шу за о́вцы: са́мъ и ны́нѣ, всеблагохва́льне Іоа́нне Златоу́сте, проси́ моли́твами твои́ми дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость...»

Перейти по ссылке - Осанна

2012-11-25    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.