Церковный календарь
Новости


2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Докладъ о работѣ Переселенческаго Комитета (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). О возник. въ современной церк. практикѣ вопросахъ (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Церковь и государство въ будущей Россіи (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Нѣтъ ничего дороже истины (1992)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Православное Міровоззрѣніе (1990)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Духъ послѣднихъ временъ (1991)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 7-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 6-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 108-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 49-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Что дѣлать малому стаду? (1992)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Догматизація Сергіанства (1992)
2018-10-20 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Харизмат. возрожденіе" какъ знаменіе времени (1991)
2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). По поводу обращенія МП къ Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Ново-мученичество въ Русской Правосл. Церкви (1992)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 23 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 6.

Акаѳистъ (третій) свт. Иннокентію, еп. Иркутскому, чудотворцу

Акаѳистъ (третій) свт. Иннокентію, еп. Иркутскому, чудотворцу
Осанна / russportal, 2012-12-09 10:53:54
прочитано: 725

Акаѳисты
Ака́ѳистъ (третій) святи́телю Инноке́нтію, Ирку́тскому чудотво́рцу [СПб., 1906].
Святитель Иннокентий, епископ Иркутский, чудотворец«О, вели́кій Христо́въ уго́дниче, святи́телю о́тче Инноке́нтіе! Услы́ши на́съ, тебѣ́ моля́щихся. Ты́ вѣ́си на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шиши воздыха́нія мно́жества къ тебѣ́ притека́ющихъ; сего́ ра́ди къ тебѣ́, я́ко отцу́ на́шему, ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику, зове́мъ: не оста́ви на́съ твои́мъ у Бо́га хода́тайствомъ. Мы́ при́сно заблужда́емся отъ пути́ спасе́нія — руководи́ на́съ, ми́лостивый на́шъ наста́вниче. Мы́ не́мощни въ вѣ́рѣ — утверди́ на́съ, правовѣ́рія учи́телю. Мы́ зѣло́ убо́зи сотвори́хомся до́брыхъ дѣ́лъ — обогати́ на́съ, благоутро́бія сокро́вище. Мы́ при́сно навѣ́туеми есмы́ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ и озлобля́еми — помози́ на́мъ, безпо́мощныхъ засту́пниче. Гнѣ́въ Бо́жій, пра́ведно дви́жимый на ны́ за беззако́нія на́ша, отврати́ отъ на́съ твои́мъ хода́тайствомъ у престо́ла Судіи́ Бо́га, Ему́же ты́ предстои́ши на небеси́, о́тче іера́рше, архіере́евъ похвало́. Услы́ши, мо́лимъ тя́, вели́кій Христо́въ уго́дниче, и здѣ́ съ моле́ніемъ тебѣ́ предстоя́щія, и вся́, на вся́комъ мѣ́стѣ тебе́ съ вѣ́рою призыва́ющія...»

Перейти по ссылке - Осанна

2012-12-09    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.