Церковный календарь
Новости


2018-03-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Ненависть". Часть 3-я. Глава 12-я (1934)
2018-03-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Ненависть". Часть 3-я. Глава 11-я (1934)
2018-03-21 / russportal
Блаж. Ѳеодоритъ. "Толк. на двѣнадцать Пророковъ". Предисловіе (1857)
2018-03-21 / russportal
Блаж. Ѳеодоритъ. "Толк. на прор. Даніила". Отдѣл. 10-е. Глава 12-я (1857)
2018-03-21 / russportal
Блаж. Ѳеодоритъ. "Толк. на прор. Даніила". Отдѣл. 10-е. Глава 11-я (1857)
2018-03-21 / russportal
Блаж. Ѳеодоритъ. "Толк. на прор. Даніила". Отдѣл. 10-е. Глава 10-я (1857)
2018-03-21 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. О восьми помыслахъ (1895)
2018-03-21 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Сказаніе о юродивой (1895)
2018-03-20 / russportal
2-й Всезаруб. Соборъ 1938 г. Докладъ (3-й) еп. Серафима (1939)
2018-03-20 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 23-е (7 октября 1917 г.)
2018-03-19 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ среду 5-й седмицы поста (1864)
2018-03-19 / russportal
"Тріодь Постная". Служба во вторникъ 5-й седмицы поста (1864)
2018-03-17 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Огласит. наставленіе монахамъ (1895)
2018-03-17 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Отвѣтъ на нѣкоторые вопросы (1895)
2018-03-17 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Ненависть". Часть 3-я. Глава 10-я (1934)
2018-03-17 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Ненависть". Часть 3-я. Глава 9-я (1934)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 21 марта 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.

Акаѳистъ свт. Саввѣ, первому архіепископу Сербскому

Акаѳистъ свт. Саввѣ, первому архіепископу Сербскому
Осанна / russportal, 2013-01-25 13:50:55
прочитано: 707

Ака́ѳисты
Ака́ѳистъ святи́телю Са́ввѣ, архіепи́скопу Се́рбскому [М., 2008].
Святитель Савва, первый архиепископ Сербский«Избра́нный отъ Царя́ си́лъ Го́спода Іису́са Христа́ и призва́нный благода́тію отъ кра́левскаго ро́да во и́ночество и архіере́йство, первосвяти́телю Се́рбскія Це́ркве, богоно́сне о́тче Са́вво, удовли́ на́съ восхваля́ти тя́ съ любо́вію, я́ко богодарова́ннаго па́стыря и учи́теля на́шего; ты́ же, имѣ́я дерзнове́ніе ко Го́споду, вку́пѣ съ отце́мъ и бра́томъ твои́ма по пло́ти, мѵроточи́вымъ Симео́номъ и преподо́бнымъ Си́мономъ, первовѣнча́ннымъ кра́лемъ, моли́ся вы́ну о спасе́ніи всего́ достоя́нія своего́, правосла́внаго наро́да се́рбскаго, и о на́съ грѣ́шныхъ, избавля́я отъ вся́кихъ зо́лъ, бѣ́дъ и скорбе́й, вопію́щія ти́: Ра́дуйся, святи́телю Са́вво, первопа́стырю и учи́телю Се́рбскій, ди́вный чудотво́рче. — Ангельскую чистоту́ отъ ю́ности возлюби́въ, Са́вво блаже́нне, во мла́дости вели́кій подви́жникъ благоче́стія показа́лся еси́, во е́же всѣ́мъ диви́тися благонра́вію и благоче́стію души́ твоея́, зане́ я́ко ю́ноша сы́й и кра́левичъ рожде́ніемъ, посто́мъ, бдѣ́ніемъ и моли́твами, пло́ть твою́ обузда́лъ еси́. Сего́ ра́ди и слы́шиши отъ на́съ похва́льныя пѣ́сни таковы́я...»

Перейти по ссылке - Осанна

2013-01-25    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.