Церковный календарь
Новости


2018-12-17 / russportal
Прот. Михаилъ Помазанскій. Св. Обитель и духовная школа на служеніи Церкви (1976)
2018-12-17 / russportal
Прот. Михаилъ Помазанскій. Чѣмъ каждый изъ насъ долженъ служить Церкви? (1976)
2018-12-16 / russportal
Прот. Михаилъ Помазанскій. Соборность и церковное сотрудничество (1976)
2018-12-16 / russportal
Прот. Михаилъ Помазанскій. Существуетъ ли невидимая Церковь? (1976)
2018-12-15 / russportal
Первое посланіе къ Коринѳянамъ св. Климента Римскаго (1860)
2018-12-15 / russportal
О святомъ Климентѣ Римскомъ и его первомъ посланіи (1860)
2018-12-14 / russportal
Свт. Зинонъ Веронскій. На слова: "егда предастъ (Христосъ) царство Богу и Отцу" (1838)
2018-12-14 / russportal
Краткое свѣдѣніе о жизни св. священномуч. Зинона, еп. Веронскаго (1838)
2018-12-13 / russportal
Евсевій Памфилъ. "Четыре книги о жизни блаж. царя Константина". Книга 2-я (1849)
2018-12-13 / russportal
Евсевій Памфилъ. "Четыре книги о жизни блаж. царя Константина". Книга 1-я (1849)
2018-12-12 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 126-й (1899)
2018-12-12 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 125-й (1899)
2018-12-11 / russportal
Прот. Михаилъ Помазанскій. Православное Догмат. Богословіе митр. Макарія (1976)
2018-12-11 / russportal
Прот. Михаилъ Помазанскій. Свт. Тихонъ Задонскій, еп. Воронежскій (1976)
2018-12-10 / russportal
Лактанцій. Книга о смерти гонителей Христовой Церкви (1833)
2018-12-10 / russportal
Евсевій, еп. Кесарійскій. Книга о палестинскихъ мученикахъ (1849)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 17 декабря 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 18.

Акаѳистъ свт. Саввѣ, первому архіепископу Сербскому

Акаѳистъ свт. Саввѣ, первому архіепископу Сербскому
Осанна / russportal, 2013-01-25 13:50:55
прочитано: 729

Ака́ѳисты
Ака́ѳистъ святи́телю Са́ввѣ, архіепи́скопу Се́рбскому [М., 2008].
Святитель Савва, первый архиепископ Сербский«Избра́нный отъ Царя́ си́лъ Го́спода Іису́са Христа́ и призва́нный благода́тію отъ кра́левскаго ро́да во и́ночество и архіере́йство, первосвяти́телю Се́рбскія Це́ркве, богоно́сне о́тче Са́вво, удовли́ на́съ восхваля́ти тя́ съ любо́вію, я́ко богодарова́ннаго па́стыря и учи́теля на́шего; ты́ же, имѣ́я дерзнове́ніе ко Го́споду, вку́пѣ съ отце́мъ и бра́томъ твои́ма по пло́ти, мѵроточи́вымъ Симео́номъ и преподо́бнымъ Си́мономъ, первовѣнча́ннымъ кра́лемъ, моли́ся вы́ну о спасе́ніи всего́ достоя́нія своего́, правосла́внаго наро́да се́рбскаго, и о на́съ грѣ́шныхъ, избавля́я отъ вся́кихъ зо́лъ, бѣ́дъ и скорбе́й, вопію́щія ти́: Ра́дуйся, святи́телю Са́вво, первопа́стырю и учи́телю Се́рбскій, ди́вный чудотво́рче. — Ангельскую чистоту́ отъ ю́ности возлюби́въ, Са́вво блаже́нне, во мла́дости вели́кій подви́жникъ благоче́стія показа́лся еси́, во е́же всѣ́мъ диви́тися благонра́вію и благоче́стію души́ твоея́, зане́ я́ко ю́ноша сы́й и кра́левичъ рожде́ніемъ, посто́мъ, бдѣ́ніемъ и моли́твами, пло́ть твою́ обузда́лъ еси́. Сего́ ра́ди и слы́шиши отъ на́съ похва́льныя пѣ́сни таковы́я...»

Перейти по ссылке - Осанна

2013-01-25    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.