Церковный календарь
Новости


2018-09-18 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Святая Русь въ исторіи Россіи (1970)
2018-09-18 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Отдѣла I-го Журналъ №2 (16 марта 1906 г.)
2018-09-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Кончина и погребеніе Блаж. Митр. Антонія (1970)
2018-09-17 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 60-е (5 декабря 1917 г.)
2018-09-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Какъ Митр. Антоній создалъ Зарубежную Церковь (1970)
2018-09-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Митрополитъ Антоній какъ учитель пастырства (1970)
2018-09-16 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Отдѣла I-го Журналъ №1 (14 марта 1906 г.)
2018-09-16 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Раздѣленіе на секціи (1906)
2018-09-15 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). А. С. Хомяковъ и Митрополитъ Антоній (1970)
2018-09-15 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 59-е (4 декабря 1917 г.)
2018-09-14 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). А. С. Хомяковъ, соборность и современность (1970)
2018-09-14 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 58-е (2 декабря 1917 г.)
2018-09-13 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). А. С. Хомяковъ и его богословскіе взгляды (1970)
2018-09-13 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Протоколъ 91-й (23 февраля 1918 г.)
2018-09-12 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Открытіе засѣданій (1906)
2018-09-11 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 57-е (1 декабря 1917 г.)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 18 сентября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.

Акаѳистъ свт. Саввѣ, первому архіепископу Сербскому

Акаѳистъ свт. Саввѣ, первому архіепископу Сербскому
Осанна / russportal, 2013-01-25 13:50:55
прочитано: 721

Ака́ѳисты
Ака́ѳистъ святи́телю Са́ввѣ, архіепи́скопу Се́рбскому [М., 2008].
Святитель Савва, первый архиепископ Сербский«Избра́нный отъ Царя́ си́лъ Го́спода Іису́са Христа́ и призва́нный благода́тію отъ кра́левскаго ро́да во и́ночество и архіере́йство, первосвяти́телю Се́рбскія Це́ркве, богоно́сне о́тче Са́вво, удовли́ на́съ восхваля́ти тя́ съ любо́вію, я́ко богодарова́ннаго па́стыря и учи́теля на́шего; ты́ же, имѣ́я дерзнове́ніе ко Го́споду, вку́пѣ съ отце́мъ и бра́томъ твои́ма по пло́ти, мѵроточи́вымъ Симео́номъ и преподо́бнымъ Си́мономъ, первовѣнча́ннымъ кра́лемъ, моли́ся вы́ну о спасе́ніи всего́ достоя́нія своего́, правосла́внаго наро́да се́рбскаго, и о на́съ грѣ́шныхъ, избавля́я отъ вся́кихъ зо́лъ, бѣ́дъ и скорбе́й, вопію́щія ти́: Ра́дуйся, святи́телю Са́вво, первопа́стырю и учи́телю Се́рбскій, ди́вный чудотво́рче. — Ангельскую чистоту́ отъ ю́ности возлюби́въ, Са́вво блаже́нне, во мла́дости вели́кій подви́жникъ благоче́стія показа́лся еси́, во е́же всѣ́мъ диви́тися благонра́вію и благоче́стію души́ твоея́, зане́ я́ко ю́ноша сы́й и кра́левичъ рожде́ніемъ, посто́мъ, бдѣ́ніемъ и моли́твами, пло́ть твою́ обузда́лъ еси́. Сего́ ра́ди и слы́шиши отъ на́съ похва́льныя пѣ́сни таковы́я...»

Перейти по ссылке - Осанна

2013-01-25    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.