Церковный календарь
Новости


2018-10-23 / russportal
Акаѳистъ всѣмъ святымъ, въ землѣ Россійской просіявшимъ (1995)
2018-10-23 / russportal
Н. П. Саблина, О. В. Губарева. "Отъ всѣхъ предѣлъ земли нашея" (1995)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Докладъ о работѣ Переселенческаго Комитета (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). О возник. въ современной церк. практикѣ вопросахъ (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Церковь и государство въ будущей Россіи (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Нѣтъ ничего дороже истины (1992)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Православное Міровоззрѣніе (1990)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Духъ послѣднихъ временъ (1991)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 7-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 6-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 108-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 49-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Что дѣлать малому стаду? (1992)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Догматизація Сергіанства (1992)
2018-10-20 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Харизмат. возрожденіе" какъ знаменіе времени (1991)
2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 24 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.

Мѣсяца Іаннуарія въ 23-й день. Служба св. священномуч. Клименту, еп. Анкирскому

Мѣсяца Іаннуарія въ 23-й день. Служба св. священномуч. Клименту, еп. Анкирскому
Осанна / russportal, 2013-02-05 10:21:41
прочитано: 815

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 23-й де́нь. Слу́жба свято́му священному́ченику Кли́менту, епи́скопу Анки́рскому, и свято́му му́ченику Агаѳанге́лу [Кíевъ, 1893].
Священномученик Климент, еп. Анкирский и мученик Агафангел«Лоза́ преподо́бства и сте́бль страда́льчества, цвѣ́тъ свяще́ннѣйшій и пло́дъ богода́нный, вѣ́рнымъ, всесвяще́нне, присноцвѣту́щъ, дарова́лся еси́, но я́ко му́чениковъ сострада́лецъ и священнонача́льниковъ сопресто́льникъ, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ. — Чу́днаго во свяще́нницѣхъ му́ченика Кли́мента въ до́лгомъ вре́мени искуше́ніемъ му́къ въ при́сно благи́хъ получи́ти сподо́бися сла́дости и бога́тства боже́ственнаго, мно́гія къ подвиго́мъ пома́завъ свои́мъ подо́біемъ и покори́въ пло́ть, вы́ше му́дрствовати сме́рти. Къ нему́же, вѣ́рніи, возопіи́мъ: великому́чениче сла́вне, ко Христу́ моли́твами твои́ми лѣ́тная настоя́нія разрѣши́ страсте́й на́шихъ и изба́ви отъ лю́тыхъ моли́твами твои́ми. — Пребы́въ въ вѣ́рѣ, я́коже въ виногра́дѣ Христо́вѣ, во вре́мя прія́лъ еси́ дѣ́ланіе болѣ́зней, му́чениче, многообра́зно, тѣ́мже пло́дъ спасе́нія израсти́лъ еси́, царю́ тезоимени́тно и дѣ́лателю, священному́чениче Кли́менте сла́вне. — Четверосугу́бна седми́ца твоя́ муче́нія, му́дре, честна́ яви́ся вои́стинну и Бо́гу, и а́нгеломъ, и всѣ́мъ человѣ́комъ, огня́ у́бо го́рькаго, и сѣче́нія, и ра́ны мно́гія, гра́ды обходя́ и страны́, иску́съ пріе́мъ, не отступи́лъ еси́ любве́ Христо́вы...»

Перейти по ссылке - Осанна

2013-02-05    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.