Церковный календарь
Новости


2018-01-18 / russportal
Блаж. Ѳеодоритъ, еп. Кирскій. О вѣрѣ (1845)
2018-01-18 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Жизнь и дѣянія св. матери нашей Синклитикіи (1824)
2018-01-17 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 4-я, о благодареніи (1846)
2018-01-17 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 3-я, на слова: "внемли себѣ" (1846)
2018-01-17 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 16-е, на память св. муч. Маккавеевъ (1843)
2018-01-17 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 15-е, говоренное въ присутствіи отца (1843)
2018-01-17 / russportal
Дѣянія 2-го Всезарубежн. Собора РПЦЗ 1938 г. Докладъ гр. Ю. П. Граббе (1939)
2018-01-17 / russportal
Дѣянія 2-го Всезарубежн. Собора РПЦЗ 1938 г. Докладъ прот. М. Польскаго (1939)
2018-01-16 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 14-е, о любви къ бѣднымъ (1843)
2018-01-16 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 13-е, при рукополож. еп. Евлалія (1843)
2018-01-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Ненависть". Часть 2-я. Глава 8-я (1934)
2018-01-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Ненависть". Часть 2-я. Глава 7-я (1934)
2018-01-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Ненависть". Часть 2-я. Глава 6-я (1934)
2018-01-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Ненависть". Часть 2-я. Глава 5-я (1934)
2018-01-15 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 2-я, о постѣ 2-я (1846)
2018-01-15 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 1-я, о постѣ 1-я (1846)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 18 января 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 21.

Греч. служба свв. Іосифу Обручнику, Давиду царю, и Іакову, брату Господню

Греч. служба свв. Іосифу Обручнику, Давиду царю, и Іакову, брату Господню
Осанна / russportal, 2014-01-12 07:16:09
прочитано: 530

Греческія Минеи
Недѣля по Рождествѣ Христовомъ. Греч. служба свв. Іосифу Обручнику, Давиду царю, и Іакову, брату Господню [Ἀθήνα, 1905].
Бегство в Египет«Τὸν Θεοπάτορα πάντες ἀνευφημήσωμεν, Δαυῒδ τὸν Βασιλέα· ἐκ γὰρ τούτου προῆλθε, ῥάβδος ἡ Παρθένος, καὶ ἐξ αὐτῆς, ἀνατέταλκεν ἄνθος Χριστός, καὶ τὸν Ἀδὰμ σὺν τῇ Εὔᾳ ἐκ τῆς φθορᾶς, ἀνεπλάσατο ὡς εὔσπλαγχνος. — Τῶν Προφητῶν τὰς προρρήσεις εἶδεν ἐν γήρᾳ σαφῶς, ὁ Ἰωσὴφ ὁ Μνήστωρ, ἐμφανῶς πληρουμένας, μνηστείας λαχὼν ξένης, χρηματισμούς, τῶν Ἀγγέλων δεξάμενος, Δόξα Θεῷ ἐκβοώντων, ὅτι ἐν γῇ, τὴν εἰρήνην ἐδωρήσατο. — Τὸν Ἀδελφόθεον πάντες ἀνευφημήσωμεν, ὡς Ἱεράρχην ὄντα· μαρτυρίῳ δὲ πάλιν, ἐμπρέψαντα γενναίως· οὗ ταῖς εὐχαῖς, Ἰησοῦ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν σπηλαίῳ καὶ φάτνῃ, σπαργανωθείς, σῷσον πάντας τοὺς ὑμνοῦντάς σε. — Εὐφροσύνης σήμερον, Δαυῒδ πληροῦται ὁ θεῖος, Ἰωσήφ τε αἴνεσιν, σὺν Ἰακώβῳ προσφέρει· στέφος γὰρ τῇ συγγενείᾳ Χριστοῦ λαβόντες, χαίρουσι, καὶ τὸν ἀφράστως ἐν γῇ τεχθέντᾳ, ἀνυμνοῦσι καὶ βοῶσιν· Οἰκτίρμον σῷζε τοὺς σὲ γεραίροντας...»

Перейти по ссылке - Осанна

2014-01-12    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2017 г.