Церковный календарь
Новости


2018-12-14 / russportal
Свт. Зинонъ Веронскій. На слова: "егда предастъ (Христосъ) царство Богу и Отцу" (1838)
2018-12-14 / russportal
Краткое свѣдѣніе о жизни св. священномуч. Зинона, еп. Веронскаго (1838)
2018-12-13 / russportal
Евсевій Памфилъ. "Четыре книги о жизни блаж. царя Константина". Книга 2-я (1849)
2018-12-13 / russportal
Евсевій Памфилъ. "Четыре книги о жизни блаж. царя Константина". Книга 1-я (1849)
2018-12-12 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 126-й (1899)
2018-12-12 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 125-й (1899)
2018-12-11 / russportal
Прот. Михаилъ Помазанскій. Православное Догмат. Богословіе митр. Макарія (1976)
2018-12-11 / russportal
Прот. Михаилъ Помазанскій. Свт. Тихонъ Задонскій, еп. Воронежскій (1976)
2018-12-10 / russportal
Лактанцій. Книга о смерти гонителей Христовой Церкви (1833)
2018-12-10 / russportal
Евсевій, еп. Кесарійскій. Книга о палестинскихъ мученикахъ (1849)
2018-12-09 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Истинное христіанство есть несеніе креста (1975)
2018-12-09 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Сознаемъ ли мы себя православными? (1975)
2018-12-08 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. О томъ, какъ душѣ обрѣсти Бога (1895)
2018-12-08 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. О томъ, что не должно соблазнять ближняго (1895)
2018-12-07 / russportal
Тихонія Африканца Книга о семи правилахъ для нахожд. смысла Св. Писанія (1891)
2018-12-07 / russportal
Архим. Антоній. О правилахъ Тихонія и ихъ значеніи для совр. экзегетики (1891)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - пятница, 14 декабря 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 24.

3 января. Служба св. прор. Малахіи и св. муч. Гордію

3 января. Служба св. прор. Малахіи и св. муч. Гордію
Осанна / russportal, 2014-01-16 10:55:58
прочитано: 587

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 3-й де́нь. Слу́жба предпра́зднству Просвѣще́нія, вку́пѣ и свято́му проро́ку Малахíи и му́ченику Гордíю [Кíевъ, 1893].
Святой пророк Малахия«Глаго́лы богодви́жимаго твоего́ язы́ка сбыва́емы зря́, тя́ ны́нѣ ублажа́ю, проро́че, и́стиннѣ удивля́емь, ты́ бо гла́сомъ свѣ́тлымъ мíръ облиста́лъ еси́, Госпо́дне провозглаша́я прише́ствіе спаси́тельное. — Ангелъ ангелоподо́бнымъ твои́мъ житіе́мъ на земли́ бы́лъ еси́ и прозва́ніемъ а́нгела всеподо́бно обогати́лся еси́, добро́ту душе́вную добро́тѣ тѣле́снѣй сугу́бо сочета́въ, Малахíе всеблаже́нне. — Превозвы́шенную ви́дѣвъ пре́лести мглу́, бѣ́гая, удали́лся еси́, страстоте́рпче Гордíе, Бо́га ожида́я, мно́гими же болѣ́зньми искуша́емь и а́лчбами томи́мь, я́коже вѣ́дый свою́ си́лу подви́жникъ, устреми́лся еси́ самозва́нъ къ противобо́рцу. — Вельми́ упова́въ, прише́лъ еси́ къ проти́вныхъ мно́жеству, всесла́вный Гордíе, въ ничто́же вмѣни́въ беззако́нныхъ собо́рище, и, ста́въ посреди́, проповѣ́дникъ самовла́стенъ, велегла́сно Христа́ проповѣ́далъ еси́ Зижди́теля и Го́спода, Отцу́ Собезнача́льна и Честно́му Ду́ху Единоче́стна и Соприсносу́щна...»

Перейти по ссылке - Осанна

2014-01-16    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.