Церковный календарь
Новости


2017-12-12 / russportal
Указъ Архіер. Сѵнода РПЦЗ отъ 30 авг. 1938 г. о порядкѣ произнесенія поминовеній
2017-12-12 / russportal
"Церковныя Вѣдомости" № 12-13. (1/14-15/28 сентября) 1922 года
2017-12-11 / russportal
П. Н. Красновъ. Повѣсть "Въ манчжурской глуши". Глава 4-я (1904)
2017-12-11 / russportal
П. Н. Красновъ. Повѣсть "Въ манчжурской глуши". Глава 3-я (1904)
2017-12-11 / russportal
П. Н. Красновъ. Повѣсть "Въ манчжурской глуши". Глава 2-я (1904)
2017-12-11 / russportal
П. Н. Красновъ. Повѣсть "Въ манчжурской глуши". Глава 1-я (1904)
2017-12-10 / russportal
Отвѣтъ Зарубежн. Церк. Собора Августѣйшему Главѣ Россійскаго Имп. Дома (1939)
2017-12-10 / russportal
Высочайшее привѣтствіе Августѣйшаго Главы Россійскаго Императ. Дома (1939)
2017-12-10 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Наканунѣ войны". Глава 30-я (1939)
2017-12-10 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Наканунѣ войны". Глава 29-я (1939)
2017-12-10 / russportal
Дѣянія 2-го Всезарубежнаго Собора РПЦЗ 1938 г. О Соборѣ (1939)
2017-12-10 / russportal
Дѣянія 2-го Всезарубежн. Собора 1938 г. Списокъ членовъ Собора (1939)
2017-12-10 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Наканунѣ войны". Глава 28-я (1937)
2017-12-10 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Наканунѣ войны". Глава 27-я (1937)
2017-12-09 / russportal
Дѣянія 2-го Всезарубежнаго Собора РПЦЗ 1938 г. Наказъ Собору (1939)
2017-12-09 / russportal
Дѣянія 2-го Всезарубежн. Собора 1938 г. Правила о составѣ Собора (1939)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 12 декабря 2017 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.

4 января. Служба (бдѣнная) въ день Собора свв. 70-ти апостоловъ

4 января. Служба (бдѣнная) въ день Собора свв. 70-ти апостоловъ
Осанна / russportal, 2014-01-17 10:05:59
прочитано: 547

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 4-й де́нь. Слу́жба («бдѣнная») въ де́нь Собо́ра святы́хъ седми́десяти апо́столовъ [Кíевъ, 1899].
Собор святых семидесяти апостолов«Пріиди́те, вѣ́рніи, Собо́ръ седми́десяти Христо́выхъ апо́столовъ Боже́ственно восхва́лимъ: Іа́кова, бра́та Госпо́дня, Варна́ву, Ма́рка и Луку́, Ана́нію, Клео́пу, Си́лу и Силуа́на и Епене́та чу́днаго, съ ни́миже Кри́скента, Фле́гонта и Асинкри́та, Филоло́га и Стефа́на просла́вимъ. — Госпо́днихъ ученико́въ ли́къ чу́дный въ пѣ́снехъ возвели́чимъ: Іу́ста, Аки́лу, Стахíя, Филимо́на, Они́сима и Архи́ппа, Іу́ду сла́внаго, пе́рваго въ му́ченицехъ Стефа́на и съ ни́мъ діа́коновъ Фили́ппа, Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на, проро́ка Ага́ва и Андрони́ка, сро́дника Па́влова. — Боже́ственными пѣ́снями ублажи́мъ сла́вныхъ апо́столовъ Спа́са Христа́ Бо́га на́шего: Тимоѳе́я, Ти́та и Кли́мента, Иродіо́на, Сосѳе́на и Ерма, Іа́сона, Нарки́сса, Ариста́рха, Пу́да, Трофи́ма, съ ни́миже да почту́тся Га́ій страннопріи́мецъ, Патро́въ и Ма́рко, ане́псій Варна́винъ. — Свяще́нными псалмы́ и пѣ́сньми почти́мъ боже́ственныхъ апо́столовъ: Ера́ста, Варса́ву, Ѳадде́я, Арте́ма, Епафра́са, Ермíя, Куа́рта, Ли́на и Ево́дія, Луку́, Урва́на и Аристову́ла, Аполло́са всехва́льнаго, Тихи́ка и Зи́ну зако́нника...»

Перейти по ссылке - Осанна

2014-01-17    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2017 г.