Церковный календарь
Новости


2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Докладъ о работѣ Переселенческаго Комитета (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). О возник. въ современной церк. практикѣ вопросахъ (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Церковь и государство въ будущей Россіи (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Нѣтъ ничего дороже истины (1992)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Православное Міровоззрѣніе (1990)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Духъ послѣднихъ временъ (1991)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 7-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 6-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 108-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 49-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Что дѣлать малому стаду? (1992)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Догматизація Сергіанства (1992)
2018-10-20 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Харизмат. возрожденіе" какъ знаменіе времени (1991)
2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). По поводу обращенія МП къ Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Ново-мученичество въ Русской Правосл. Церкви (1992)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 23 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.

30 іюня. Служба преп. Петру царевичу, Ростовскому чудотворцу

30 іюня. Служба преп. Петру царевичу, Ростовскому чудотворцу
Осанна / russportal, 2014-07-12 18:53:48
прочитано: 727

Минеи Богослужебныя
Мѣ́сяца Іу́нія въ 30-й де́нь. Слу́жба преподо́бному Петру́, царе́вичу Орды́нскому, Росто́вскому чудотво́рцу [М., 1910].
Явление святых апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому, Ростовскому чудотворцу«Преподо́бне о́тче Пе́тре, просвѣще́нъ бы́въ благода́тію Святы́я и Пресла́вныя Тро́ицы Единосу́щныя, свѣ́томъ Безнача́льнаго Свѣ́та и тѣ́мъ всю́ зе́млю просвѣти́въ и мно́ги на́ша потреби́въ грѣхи́, о́тче преподо́бне, моли́ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ. — Свѣ́тлости духо́вныя ты́ бы́лъ еси́ сподо́бленъ, о́тче Пе́тре, проти́ву трудо́въ твои́хъ вели́кихъ, свя́те: тѣ́мже ны́нѣ во тмѣ́ су́щія грѣхо́внѣй просвѣти́, дерзнове́ніе имѣ́яй ко Христу́ Бо́гу и Спа́су, Того́ моли́ всѣ́хъ на́съ поми́ловати. — Грѣхо́вный мра́къ отъ серде́цъ на́шихъ отгна́въ, тя́жесть облегчи́, лежа́щую на ра́мѣхъ на́шихъ, преподо́бне Пе́тре, да вси́ твою́ па́мять, соше́дшеся, воспои́мъ, очище́нія прося́ще согрѣше́ній: моли́ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ. — Равноа́нгельное житіе́ пожи́въ, болѣ́зньми по́стническими, о́тче преподо́бне Пе́тре, и воздержа́ніемъ тѣ́ло порабо́тивъ, покори́лъ еси́ ду́ху, дѣ́латель бы́лъ за́повѣдей Госпо́днихъ: испе́рва бо добро́ту о́браза сохрани́лъ еси́, страда́льныя по́двиги по́стными по́ты соверши́лъ еси́ и, сугу́бымъ вѣнце́мъ украси́вся, прилѣ́жно Спа́са моли́ спасти́ся на́мъ...»

Перейти по ссылке - Осанна

2014-07-12    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.