Церковный календарь
Новости


2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Докладъ о работѣ Переселенческаго Комитета (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). О возник. въ современной церк. практикѣ вопросахъ (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Церковь и государство въ будущей Россіи (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Нѣтъ ничего дороже истины (1992)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Православное Міровоззрѣніе (1990)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Духъ послѣднихъ временъ (1991)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 7-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 6-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 108-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 49-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Что дѣлать малому стаду? (1992)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Догматизація Сергіанства (1992)
2018-10-20 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Харизмат. возрожденіе" какъ знаменіе времени (1991)
2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). По поводу обращенія МП къ Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Ново-мученичество въ Русской Правосл. Церкви (1992)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 23 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 6.

Акаѳистъ св. велмуч. и цѣлителю Пантелеимону

Акаѳистъ св. велмуч. и цѣлителю Пантелеимону
Осанна / russportal, 2014-08-09 05:45:29
прочитано: 669

Акаѳисты
Ака́ѳистъ свято́му великому́ченику и цѣли́телю Пантелеи́мону [М., 1883].
Святой великомученик и целитель Пантелеимон«Избра́нный страстоте́рпче Христо́въ и врачу́ благода́тный, ту́не подая́й недугу́ющимъ исцѣле́нія, пѣ́сньми восхваля́емъ тя, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду отъ вся́кихъ бѣ́дъ и болѣ́зней свобожда́й на́съ, любо́вію тебѣ́ зову́щихъ: Ра́дуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне. — Ангела земна́го и небе́снаго человѣ́ка вѣ́мы тя́, сла́вный Пантелеи́моне: а́нгельскою бо непоро́чностію и му́ченичествомъ укра́шенъ, пресели́лся еси́ отъ земли́ на не́бо, идѣ́же со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми предстоя́ престо́лу Го́спода сла́вы, моли́ся о на́съ, земны́хъ, почита́ющихъ тя́ зва́ніи си́ми: Ра́дуйся, свѣ́тлосте благоче́стія; ра́дуйся, пресла́вный свѣти́льниче Це́ркви. Ра́дуйся, му́чениковъ пречестны́хъ украше́ніе; ра́дуйся, вѣ́рныхъ въ непоколеби́момъ терпѣ́ніи утвержде́ніе. Ра́дуйся, ю́ности преизря́дная похвало́; ра́дуйся, побо́рниче Христо́въ, въ му́жествѣ неодолѣ́нный. Ра́дуйся, произра́стшій въ мíрѣ, премíрнымъ яви́выйся; ра́дуйся, а́нгеле во пло́ти, превосходя́й сме́ртныхъ. Ра́дуйся, небожи́телю всеблаже́нный; ра́дуйся, Боже́ственнаго ра́зума вмѣсти́лище. Ра́дуйся, и́мъ же вѣ́ра возвы́сися; ра́дуйся, и́мъ же пре́лесть низложи́ся. Ра́дуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне...»

Перейти по ссылке - Осанна

2014-08-09    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.