Церковный календарь
Новости


2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). По поводу обращенія МП къ Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Ново-мученичество въ Русской Правосл. Церкви (1992)
2018-10-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Каноническое положеніе РПЦЗ (1992)
2018-10-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Письмо въ редакцію Вѣстника РХД (1992)
2018-10-14 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Отрицаніе вмѣсто утвержденія (1992)
2018-10-14 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Протоколъ 103-й (14 марта 1918 г.)
2018-10-13 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 5-я (1922)
2018-10-13 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 4-я (1922)
2018-10-13 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Пятьдесятъ лѣтъ жизни Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-13 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Измѣна Православію путемъ календаря (1992)
2018-10-12 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Тайна беззаконія въ дѣйствіи (1992)
2018-10-12 / russportal
Опредѣленіе Архіер. Собора РПЦЗ отъ 13/26 октября 1953 г. (1992)
2018-10-11 / russportal
Преп. Ѳеодоръ Студитъ. Письмо къ Григорію мірянину (1908)
2018-10-11 / russportal
Преп. Ѳеодоръ Студитъ. Письмо къ Василію патрицію (1908)
2018-10-11 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 3-я (1922)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - пятница, 19 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.

Канонъ молебный 2-го гласа святымъ Симеону и Саввѣ Сербскимъ

Канонъ молебный 2-го гласа святымъ Симеону и Саввѣ Сербскимъ
Осанна / russportal, 2015-01-24 13:57:47
прочитано: 1006

Минеи Богослужебныя
Кано́нъ моле́бный 2-го гла́са святы́мъ Симео́ну и Са́ввѣ Се́рбскимъ [Венеція, 1776].
Святые Симеон и Савва Сербские«Гряди́те, вѣ́рніи, духо́внѣ веселя́щеся, восхва́лимъ до́брыя засту́пники на́ша, разгна́вшіи мра́къ преле́стный, и просвѣ́щше си лю́ди, я́же прія́ша отъ руки́ Христа́ Бо́га, я́ко спаси́тели. — Утвержде́ніе церко́вное, и забра́ло вѣ́рнымъ, Са́вву архіере́я, о́бразъ смире́нія и́ночествующимъ, преподо́бнаго Симео́на, гла́сы пѣ́сней духо́вныхъ вѣнча́имъ, я́ко фи́никсы, псало́мски процвѣ́тшія, во дво́рѣхъ благода́ти Отца́ Небе́снаго. — Ра́дуйся, ко́рене благочести́вый Симео́не, израсти́вый вѣ́твь доброцвѣту́щую, Са́вву архіере́я, насыща́юща плодо́мъ уче́ній правосла́вныхъ сердца́, вѣ́рнаго ста́да ва́шего, и соверша́юща во́зрастъ духо́внаго обновле́нія. — Яко добродѣ́телей сокро́вища и о́бразъ богоуго́днаго житія́, Симео́на и Са́вву достодо́лжно похва́лимъ, просвѣти́ша бо во тмѣ́ лежа́щихъ и спасо́ша заблу́ждшихъ, и къ ни́мъ притека́юще, страсте́й на́шихъ облегче́ніе пріе́млемъ. — Щедро́тамъ пучи́ну, Симео́на, и изсуша́ющу рѣ́ки прегрѣше́ній, и смире́нія глубину́, возводя́щую на высоту́ небе́сную, въ себѣ́ стяжа́вша, досто́йно ублажа́емъ; си́ма бо крыло́ма впери́вся Ду́хомъ Святы́мъ, возлетѣ́въ, почи́лъ е́сть у Христа́, прося́ на́мъ прегрѣше́ній избавле́нія...»

Перейти по ссылке - Осанна

2015-01-24    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.