Церковный календарь
Новости


2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Докладъ о работѣ Переселенческаго Комитета (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). О возник. въ современной церк. практикѣ вопросахъ (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Церковь и государство въ будущей Россіи (1992)
2018-10-22 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Нѣтъ ничего дороже истины (1992)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Православное Міровоззрѣніе (1990)
2018-10-21 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). Духъ послѣднихъ временъ (1991)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 7-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 2-я. Глава 6-я (1922)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 108-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣды на псалмы. На псаломъ 49-й (1899)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Что дѣлать малому стаду? (1992)
2018-10-20 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Догматизація Сергіанства (1992)
2018-10-20 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Харизмат. возрожденіе" какъ знаменіе времени (1991)
2018-10-19 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). НЛО въ свѣтѣ православной вѣры (1991)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). По поводу обращенія МП къ Зарубежной Церкви (1992)
2018-10-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Ново-мученичество въ Русской Правосл. Церкви (1992)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 23 октября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.

Служба въ четвертокъ пятой седмицы Великаго поста

Служба въ четвертокъ пятой седмицы Великаго поста
Осанна / russportal, 2015-03-26 08:12:31
прочитано: 490

Тріодь постная
Слу́жба въ четверто́къ пя́тыя седми́цы Вели́каго поста́ (съ кано́номъ свята́го Андре́я Кри́тскаго) [Кіевъ, 1864].
Преподобный Зосима и преподобная Мария Египетская«Въ сíй де́нь, по дре́внему преда́нію, пое́мъ и Вели́каго кано́на послѣ́дованіе. Се́й вои́стинну всѣ́хъ кано́новъ велича́йшій, изря́дно и хи́тростно сочини́ и списа́ и́же во святы́хъ оте́цъ на́шъ Андре́й, архіепи́скопъ Кри́тскій, и́же и Іерусали́мскій имену́емый. Иже устремля́шеся у́бо изъ Дама́ска, о четыренадеся́тѣмъ же лѣ́тѣ своего́ во́зраста, наказа́нію граммати́ческому изда́вся, и окру́гленное наказа́ніе изучи́въ, во Іерусали́мѣ бы́въ, мона́шеское прохо́дитъ житіе́, преподо́бнѣ же и боголюбе́знѣ жи́вый въ безмо́лвномъ и немяте́жномъ житіи́. Мно́га у́бо и и́на списа́нія животополе́зная оставля́етъ Бо́жіей Це́ркви, словеса́ же и кано́ны, па́че же му́жественнѣ въ торже́ственныхъ быва́емый же и показу́емый. Со мно́гими же ины́ми и настоя́щій Вели́кій кано́нъ сочини́, умиле́ніе неисче́тно иму́щъ, вся́кую бо Ве́тхаго и Но́ваго Завѣ́та по́вѣсть сниска́въ и собра́въ, настоя́щее сочини́ сладкопѣ́ніе, отъ Ада́ма я́вѣ, да́же и до самого́ Христо́ва Вознесе́нія и апо́стольскія про́повѣди. Поуща́етъ у́бо си́мъ вся́кую ду́шу, ели́кимъ у́бо благи́мъ по́вѣсти ревнова́ти и подража́ти по си́лѣ, ели́кихъ же злы́хъ отбѣга́ти и при́сно къ Бо́гу востека́ти покая́ніемъ...»

Перейти по ссылке - Осанна

2015-03-26    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.