Церковный календарь
Новости


2017-04-30 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (6-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-30 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (5-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-30 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ субботу 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-30 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ пятокъ 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-29 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (4-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-29 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (3-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-29 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (2-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-29 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (1-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-29 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ четвертокъ 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-29 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ день Преполовенія Пятидесятницы (1864)
2017-04-28 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. О добродѣтели, къ младшему подвижнику (1895)
2017-04-28 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. О томъ, какъ душа должна молиться Богу (1895)
2017-04-28 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба во вторникъ 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-28 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ понедѣльникъ 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-27 / russportal
"Каноны или Книга Правилъ". Правила Константиноп. (Двукратнаго) Собора (1974)
2017-04-27 / russportal
"Книга Правилъ". Посланіе Карѳаген. Собора къ Келестину, папѣ Римскому (1974)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 1 мая 2017 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.

Книга «Златоустъ». Слово 48-е, въ четвертокъ 5-я седмицы поста (1910)

Книга «Златоустъ». Слово 48-е, въ четвертокъ 5-я седмицы поста (1910)
Русскій Порталъ / russportal, 2017-03-29 13:53:37
прочитано: 76

Церковно-учительная литература
Книга, глаголемая «Златоустъ». Сло́во 48-е. Въ четверто́къ 5-я недѣ́ли поста́, о открове́ніи свято́му апо́столу Па́влу о исхо́дѣ души́ о́тъ тѣла [М., 1910].
Святитель Иоанн Златоуст«Сы́нове человѣ́честіи, благослови́те безпреста́ни Го́спода Бо́га на вся́къ де́нь, и но́щь, и на вся́къ ча́съ. Преходя́щу у́бо дне́ви, и заходя́щу со́лнцу, вси́ а́нгели лю́дстіи, му́жестіи и же́нстіи восхо́дятъ на́ небо, и покланя́ются пре́дъ Богомъ, и прино́сятъ дѣла́ кого́ждо е́же содѣ́яша человѣ́цы въ де́нь то́й, и до́ вечера: или́ кто́ добро́ сотвори́, или́ кто́ зло́ сотвори́. До́брая же дѣ́ла нося́й а́нгелъ и́детъ къ Бо́гу ра́дуяся и веселя́ся; зла́я же и грѣ́шная дѣ́ла несы́й а́нгелъ и́детъ къ Бо́гу пла́ча и рыда́я. И вси́ восходя́ще на́ небо а́нгели, отвѣ́тъ даю́тъ о дѣ́лѣхъ человѣ́ческихъ. И изы́детъ о́тъ Бога гла́съ глаго́ля къ ни́мъ: отку́ду пріидо́сте а́нгели Мои́, нося́ще бремена́ благи́хъ дѣ́лъ и моли́твы? И отвѣща́ютъ а́нгели реку́ще: мы́ пріидо́хомъ отъ о́нѣхъ отре́кшихся мíра, и всѣ́хъ сласте́й мірски́хъ и́мене Твоего́ ра́ди свята́го, и глаго́лющихъ: Отче на́шъ, Иже еси́ на́ небесѣхъ, да святи́тся и́мя Твое́, да пріи́детъ Ца́рствіе Твое́, да бу́детъ во́ля Твоя́, я́ко на́ небеси, и на земли́... И скита́ющихся и изгони́мыхъ, и ху́лимыхъ, біе́мыхъ и оплева́емыхъ, по вся́къ ча́съ плачу́щихся и скорбя́щихъ, преходя́щихъ о́тъ гра́да во́ градъ, а́лчущихъ и жа́ждущихъ за́ имя свято́е Твое́, препоя́савшихъ чресла́ своя́, посто́мъ и моли́твою де́нь и но́щь, въ рука́хъ свои́хъ иму́щихъ ми́лостыню...»

Перейти по ссылке - Русскій Порталъ

2017-03-29    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2017 г.