Церковный календарь
Новости


2017-04-30 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (6-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-30 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (5-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-30 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ субботу 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-30 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ пятокъ 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-29 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (4-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-29 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (3-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-29 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (2-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-29 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе (1-е) въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ (1900)
2017-04-29 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ четвертокъ 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-29 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ день Преполовенія Пятидесятницы (1864)
2017-04-28 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. О добродѣтели, къ младшему подвижнику (1895)
2017-04-28 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. О томъ, какъ душа должна молиться Богу (1895)
2017-04-28 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба во вторникъ 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-28 / russportal
"Тріодь Цвѣтная". Служба въ понедѣльникъ 4-й седмицы по Пасхѣ (1864)
2017-04-27 / russportal
"Каноны или Книга Правилъ". Правила Константиноп. (Двукратнаго) Собора (1974)
2017-04-27 / russportal
"Книга Правилъ". Посланіе Карѳаген. Собора къ Келестину, папѣ Римскому (1974)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 1 мая 2017 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.

«Слѣдованная Псалтирь». Каѳисма 1-я (1874)

«Слѣдованная Псалтирь». Каѳисма 1-я (1874)
Русскій Порталъ / russportal, 2017-04-08 21:45:43
прочитано: 64

Богослужебныя книги
«Слѣдованная Псалтирь». Каѳисма 1-я [М., 1874].
Святой пророк, псалмопевец и царь Давид«Го́споди Бо́же мо́й, на Тя́ упова́хъ, спаси́ мя отъ всѣ́хъ гоня́щихъ мя́ и изба́ви мя́. Да не когда́ похи́титъ, я́ко ле́въ, ду́шу мою́, не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу. Го́споди Бо́же мо́й, а́ще сотвори́хъ сіе́, а́ще е́сть непра́вда въ руку́ мое́ю, а́ще возда́хъ воздаю́щимъ ми́ зла́, да отпаду́ у́бо отъ вра́гъ мои́хъ то́щъ. Да пожене́тъ у́бо вра́гъ ду́шу мою́ и да пости́гнетъ, и попере́тъ въ зе́млю живо́тъ мо́й, и сла́ву мою́ въ пе́рсть всели́тъ. Воскресни́, Го́споди, гнѣ́вомъ Твои́мъ, вознеси́ся въ конца́хъ вра́гъ Твои́хъ, и воста́ни, Го́споди Бо́же мо́й, повелѣ́ніемъ, и́мже заповѣ́далъ еси́. И со́нмъ люде́й обы́детъ Тя́, и о то́мъ на высоту́ обрати́ся. Госпо́дь су́дитъ лю́демъ: суди́ ми́, Го́споди, по пра́вдѣ мое́й, и по незло́бѣ мое́й на мя́. Да сконча́ется зло́ба грѣ́шныхъ, и испра́виши пра́веднаго, испыта́яй сердца́ и утро́бы, Бо́же, пра́ведно. По́мощь моя́ отъ Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцемъ. Бо́гъ суди́тель пра́веденъ и крѣ́покъ, и долготерпѣли́въ, и не гнѣ́въ наводя́й на вся́къ де́нь. Аще не обратите́ся, ору́жіе Свое́ очи́ститъ, лу́къ Сво́й напряже́ и угото́ва и́, И въ не́мъ угото́ва сосу́ды сме́ртныя, стрѣ́лы Своя́ сгара́емымъ содѣ́ла. Се́ болѣ́ непра́вдою, зача́тъ болѣ́знь, и роди́ беззако́ніе: Ро́въ изры́, и ископа́ и́, и паде́тъ въ я́му, ю́же содѣ́ла...»

Перейти по ссылке - Русскій Порталъ

2017-04-08    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2017 г.