Церковный календарь
Новости


2018-09-19 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Отдѣла I-го Журналъ №3 (18 марта 1906 г.)
2018-09-19 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 61-е (7 декабря 1917 г.)
2018-09-18 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Святая Русь въ исторіи Россіи (1970)
2018-09-18 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Отдѣла I-го Журналъ №2 (16 марта 1906 г.)
2018-09-17 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Кончина и погребеніе Блаж. Митр. Антонія (1970)
2018-09-17 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 60-е (5 декабря 1917 г.)
2018-09-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Какъ Митр. Антоній создалъ Зарубежную Церковь (1970)
2018-09-16 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). Митрополитъ Антоній какъ учитель пастырства (1970)
2018-09-16 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Отдѣла I-го Журналъ №1 (14 марта 1906 г.)
2018-09-16 / russportal
Предсоборное Присутствіе 1906 г. Раздѣленіе на секціи (1906)
2018-09-15 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). А. С. Хомяковъ и Митрополитъ Антоній (1970)
2018-09-15 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 59-е (4 декабря 1917 г.)
2018-09-14 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). А. С. Хомяковъ, соборность и современность (1970)
2018-09-14 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Дѣяніе 58-е (2 декабря 1917 г.)
2018-09-13 / russportal
Еп. Григорій (Граббе). А. С. Хомяковъ и его богословскіе взгляды (1970)
2018-09-13 / russportal
Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг. Протоколъ 91-й (23 февраля 1918 г.)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 19 сентября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.

"Тріодь Постная". Служба въ субботу мясопустную (1864)

"Тріодь Постная". Служба въ субботу мясопустную (1864)
Русскій Порталъ / russportal, 2018-01-26 07:16:11
прочитано: 128

Тріодь Постная
«Тріо́дь По́стная». Слу́жба въ суббо́ту мясопу́стную, въ ню́же соверша́емъ па́мять всѣ́хъ отъ вѣ́ка усо́пшихъ правосла́вныхъ христіа́нъ, оте́цъ и бра́тій на́шихъ [Кіевъ, 1864].
Поминовение усопших«Въ сíй де́нь па́мять отъ вѣ́ка благоче́стно сконча́вшихся человѣ́ковъ всѣ́хъ боже́ственнѣйшіи отцы́ узако́ниша соверша́ти, вины́ ра́ди сицевы́. Поне́же бо нѣ́цыи безго́дную мно́гажды на стра́нствѣ подъя́ша сме́рть: въ мо́ри же и непрохо́дныхъ гора́хъ, стремни́нахъ же и про́пастехъ, и па́губахъ, и гла́дѣхъ, и запале́ніяхъ, и ле́дахъ, и бра́нехъ, и сту́деняхъ, и ины́я вся́кія сме́рти претерпѣ́вше, ра́вно же и убо́зіи су́ще и немощнíи, и узако́ненныхъ псалмо́въ и пѣ́сней па́мяти не получи́ша, человѣколю́бнѣ боже́ственніи отцы́ дви́жими, о́бщно па́мять си́хъ всѣ́хъ твори́ти собо́рнѣй Це́ркви узако́ниша, отъ свяще́нныхъ апо́столъ пріе́мше, да и узако́ненныхъ по ча́сти нѣ́кимъ слу́чаемъ не получи́вше, ны́нѣ о́бщею па́мятію и сíи помина́ются, показу́юще, я́ко и я́же о ни́хъ быва́емая, вели́ку тѣ́мъ хода́тайствуютъ по́льзу. По еди́ному у́бо о́бразу си́це Бо́жія Це́рковь па́мять сотворя́етъ душа́мъ. Второ́е же, поне́же второ́е Христо́во прише́ствіе положи́ти на у́трешній де́нь хотя́ху, прили́чно и душа́мъ па́мять сотворя́ютъ, я́коже у́бо стра́шнаго Судію́ и необинове́ннаго умоля́юще, обы́чную ми́лость къ ни́мъ употреби́ти и обѣтова́ннѣй тѣ́хъ учини́ти пи́щи. Ина́ко же, и Ада́мово изгна́ніе святíи хотя́ще въ пріиду́щую изложи́ти недѣ́лю, я́коже нѣ́кое поко́ище предумышля́ютъ. И коне́чнѣе всѣ́хъ, е́же по на́мъ, настоя́щимъ ны́нѣ упокое́ніемъ, да отту́ду я́ко изъ нача́ла на́чнутъ. Еже бо послѣ́днѣйшее всѣ́хъ отъ на́съ, пожи́вшихъ, отъ неумы́тнаго Судіи́ бу́детъ испыта́ніе...»

Перейти по ссылке - Русскій Порталъ

2018-01-26    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.