Церковный календарь
Новости


2018-07-17 / russportal
С. Павловъ. Екатеринбургское злодѣяніе 17-го іюля 1918 года (1947)
2018-07-16 / russportal
В. К. Абданкъ-Коссовскій. Страшная годовщина 17 іюля 1918 г. (1942)
2018-07-16 / russportal
Поиски отвѣта на вопросъ о судьбѣ останковъ Царской Семьи (1995)
2018-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 1-я. Глава 38-я (1922)
2018-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 1-я. Глава 37-я (1922)
2018-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 1-я. Глава 36-я (1922)
2018-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 1-я. Глава 35-я (1922)
2018-07-15 / russportal
Н. А. Соколовъ. "Убійство Царской Семьи". Глава 16-я (1925)
2018-07-15 / russportal
Н. А. Соколовъ. "Убійство Царской Семьи". Глава 15-я (1925)
2018-07-14 / russportal
И. А. Ильинъ. "Путь духовнаго обновленія". Гл. 4-я. Разд. 4-й (1962)
2018-07-14 / russportal
И. А. Ильинъ. "Путь духовнаго обновленія". Гл. 4-я. Разд. 3-й (1962)
2018-07-14 / russportal
И. А. Ильинъ. "Путь духовнаго обновленія". Гл. 4-я. Разд. 2-й (1962)
2018-07-14 / russportal
И. А. Ильинъ. "Путь духовнаго обновленія". Гл. 4-я. Разд. 1-й (1962)
2018-07-13 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. О блаженныхъ мѣстахъ (1897)
2018-07-13 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. О блаженныхъ обителяхъ (1897)
2018-07-13 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "За чертополохомъ". Часть 1-я. Глава 34-я (1922)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 18 iюля 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 5.

"Тріодь Постная". Служба въ субботу мясопустную (1864)

"Тріодь Постная". Служба въ субботу мясопустную (1864)
Русскій Порталъ / russportal, 2018-01-26 07:16:11
прочитано: 118

Тріодь Постная
«Тріо́дь По́стная». Слу́жба въ суббо́ту мясопу́стную, въ ню́же соверша́емъ па́мять всѣ́хъ отъ вѣ́ка усо́пшихъ правосла́вныхъ христіа́нъ, оте́цъ и бра́тій на́шихъ [Кіевъ, 1864].
Поминовение усопших«Въ сíй де́нь па́мять отъ вѣ́ка благоче́стно сконча́вшихся человѣ́ковъ всѣ́хъ боже́ственнѣйшіи отцы́ узако́ниша соверша́ти, вины́ ра́ди сицевы́. Поне́же бо нѣ́цыи безго́дную мно́гажды на стра́нствѣ подъя́ша сме́рть: въ мо́ри же и непрохо́дныхъ гора́хъ, стремни́нахъ же и про́пастехъ, и па́губахъ, и гла́дѣхъ, и запале́ніяхъ, и ле́дахъ, и бра́нехъ, и сту́деняхъ, и ины́я вся́кія сме́рти претерпѣ́вше, ра́вно же и убо́зіи су́ще и немощнíи, и узако́ненныхъ псалмо́въ и пѣ́сней па́мяти не получи́ша, человѣколю́бнѣ боже́ственніи отцы́ дви́жими, о́бщно па́мять си́хъ всѣ́хъ твори́ти собо́рнѣй Це́ркви узако́ниша, отъ свяще́нныхъ апо́столъ пріе́мше, да и узако́ненныхъ по ча́сти нѣ́кимъ слу́чаемъ не получи́вше, ны́нѣ о́бщею па́мятію и сíи помина́ются, показу́юще, я́ко и я́же о ни́хъ быва́емая, вели́ку тѣ́мъ хода́тайствуютъ по́льзу. По еди́ному у́бо о́бразу си́це Бо́жія Це́рковь па́мять сотворя́етъ душа́мъ. Второ́е же, поне́же второ́е Христо́во прише́ствіе положи́ти на у́трешній де́нь хотя́ху, прили́чно и душа́мъ па́мять сотворя́ютъ, я́коже у́бо стра́шнаго Судію́ и необинове́ннаго умоля́юще, обы́чную ми́лость къ ни́мъ употреби́ти и обѣтова́ннѣй тѣ́хъ учини́ти пи́щи. Ина́ко же, и Ада́мово изгна́ніе святíи хотя́ще въ пріиду́щую изложи́ти недѣ́лю, я́коже нѣ́кое поко́ище предумышля́ютъ. И коне́чнѣе всѣ́хъ, е́же по на́мъ, настоя́щимъ ны́нѣ упокое́ніемъ, да отту́ду я́ко изъ нача́ла на́чнутъ. Еже бо послѣ́днѣйшее всѣ́хъ отъ на́съ, пожи́вшихъ, отъ неумы́тнаго Судіи́ бу́детъ испыта́ніе...»

Перейти по ссылке - Русскій Порталъ

2018-01-26    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0



«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.